Kursendring

Det er nødvendig med en kursendring slik at flere bruker kondom, svarer statssekretær Ragnhild Mathisen (A) i Helse- og omsorgsdepartementet på kritikken fra stortingsrepresentant Bent Høie.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Av Olav André Manum

labelEmner:

Statssekretæren mener myndigheter og sivilt samfunn må samarbeide om tiltak som kan bidra til holdningsendringer, og til at flere bruker kondom. Særlig er hun bekymret for den foruroligende økningen i nye hivtilfeller blant menn som har sex med menn. – Denne utviklingen ser vi ikke bare i Norge, men også i resten av Vest-Europa. Jeg ser alvorlig på denne negative utviklingen, men det er mange enkeltfaktorer som må tas med for å forklare hvorfor det skjer, utdyper statssekretæren.

Statssekretær Ragnhild Mathisen (A)

På spørsmål om hva regjeringen har oppnådd med handlingsplanen mot hiv og aids ”Aksept og Mestring”, svarer hun at strategien i planen vektlegger at forebyggingsinnsatsen må rettes mot gruppene med størst risiko for å bli smittet. – Resultatene fra den europeisk EMIS-studien om hiv og seksualitet blant menn som har sex med menn gir svært viktig kunnskap om hvordan vi skal utforme tiltak for å redusere hiv i denne gruppen.

Statssekretær Ragnhild Mathisen peker på at det er spesielt to funn som understreker de viktigste punktene i vår hivstrategi og gjentar nødvendigheten med en kursendring når det gjelder ubeskyttet sex, og at myndigheter og sivilt samfunn må samarbeide om tiltak som kan bidra til holdningsendringer og at flere bruker kondom. – For det andre er det mange i målgruppen som ikke tester seg ofte nok. Det er derfor viktig at testtilbudene gjøres lettere tilgjengelig for dem som trenger det mest. Det satses i år på å tilby hurtigtester som gir raskt svar. Det er utviklet en egen prosedyrebok om dette tilbudet, som nå blir tilgjengelig for tjenestene. Det er behov for økt testing, økt kondombruk, økt seksuell autonomi. Det vil kreve at myndigheter, sivilsamfunnet og ikke minst de som lever med hiv, samarbeider mot felles mål, understreker statssekretæren.

– Mangel på kunnskap i den generelle befolkningen om hvordan hiv smitter og ikke smitter bidrar til mytene omkring hiv og til stigmatiseringen av mennesker som lever med hiv. Dette påvirker folk til ikke å teste seg. Hva gjør regjeringen med dette forholdet, trengs det opplysningskampanjer om hiv mot den generelle befolkningen? Vil dette bidra til å redusere tallene for nysmitte?

– Det er grunn til å tro at den generelle bevisstheten om hiv har avtatt noe de senere årene. Å øke kunnskapen og bevisstheten om hiv og aids i befolkningen er derfor ett av åtte delmål i strategiplanen. Så langt er arbeidet med å videreutvikle veiledningsmaterialet for seksualundervisningen i skolen blitt prioritert. Dette har skjedd gjennom et samarbeid mellom utdannings- og helsemyndighetene. Å sikre at flere som lever med hiv i Norge opplever å ha gode livsbetingelser til tross for hiv, i form av gode og veltilpassede tjenester, mulighet for åpenhet og felleskap og frihet fra frykt for diskriminering og utstøtelse, er i seg selv en avgjørende forebyggingsstrategi for å unngå spredning av hiv.

Statssekretæren avviser Høies påstand om at regjeringen har gått inn for gratis p-piller til unge jenter. – Vi har sagt at det er et kostbart tiltak, og at det er andre måter å forebygge uønskede svangerskap effektivt på. Ordningen med gratis utdeling av kondomer til ungdom og sårbare grupper er betydelig styrket de siste årene. EMIS-studien viser at det ikke er nok å ha lett tilgang på kondomer, sier statssekretær Ragnhild Mathisen og understreker igjen at det er helt nødvendig at myndigheter og sivilt samfunn samarbeider om tiltak som kan bidra til holdningsendringer, og at flere bruker kondom.

Les intervjuet med stortingsrepresentant Bent Høie

Les også

schedule16.02.2024

→ Oppdaterte retningslinjer for hivbehandling

De nasjonale retningslinjene for oppfølging og behandling av hiv er oppdaterte og inneholder noen endringer fra 2023-utgaven. Injeksjonsbehandling, koinfeksjon med hepatitt B og vaksinering mot lungebetennelse er blant endringene som løftes frem.

schedule02.02.2024

→ Å bli eldre med hiv

—Det er fint at vi diskuterer temaet å bli eldre med hiv, da det sier noe om hvordan det medisinske bildet på hiv har endret seg. Nå retter vi fokus mot å leve lengre med livskvalitet, og ikke bare å overleve, slo overlege Birgitte Stiksrud fast under HivNorges temamøte om å bli eldre med hiv.