Kvinnehelse og hiv

Onsdag 14. oktober inviterte HivNorge til temakveld om kvinner og hiv, med dr. Nneka Nwokolo. På agendaen var medisinsk behandling av kvinner med hiv, epidemiologi, graviditet, amming og hormoner og hiv. Her har vi oppsummert noen av de viktigste punktene fra dr. Nwokolos foredrag.

scheduleOppdatert: 26.10.2020

createForfatter: Kristin Holland

labelEmner:

Dr. Nneka Nwokolo har vært senior global medisinsk direktør i ViiV Healthcare siden mars 2019, og har lang erfaring med behandling av seksuelt overførbare infeksjoner og hiv. Hun var med oss digitalt fra England, og fortalte om kvinnespesifikke hensyn ved hivbehandling.

Se opptak av hele temakvelden her.

Vi trenger mer forskning om kvinner og hiv

Over halvparten av de 35,1 millionene menneskene over 15 år som lever med hiv internasjonalt er kvinner, og kunnskap om kvinner og hiv og kvinnerelaterte temaer er viktig. Selv om kvinner er overrepresenterte på hivstatistikken i Afrika, fortalte Dr. Nwokolo at i Europa står kvinner for bare ca. 29% av hivtilfellene. Videre nevnte hun at transkvinner også utgjør en stor andel av hivtilfellene på verdensbasis, og at mange transkvinner ikke er klar over egen hivstatus. — Selv om andelen kvinner er over halvparten av alle som lever med hiv, er kvinner er sterkt underrepresentert i kliniske studier, hvorav bare 19% av deltagerne er kvinner, opplyste dr. Nwokolo. Hun uttrykte bekymring for at dette kan bidra til at kvinnespesifikke aspekter ved hiv og hivbehandling ikke blir kjent. — Jeg oppfordrer alle kvinner som lever med hiv til å delta i studier, slik at vi får økt kunnskapen. Spør din lege om det finnes studier du kan delta i, og be dem kontakte deg hvis det dukker opp noen, sa dr. Nwokolo.

Bivirkninger kan henge sammen med hormonelle endringer

Dr. Nwokolo fortalte og om kvinnespesifikke hensyn som må tas ved behandling av hiv, både for kvinner i fertil alder, og kvinner i og etter overgangsalder. Felles for disse gruppene er at kvinner ofte har dårligere toleranse for antiretrovirale medisiner, og kan oppleve flere bivirkninger enn menn. Blant annet opplever en del kvinner vektøkning som en bivirkning av behandling.

For kvinner i fertil alder fortalte Dr. Nwokolo at det er viktig å ta hensyn relatert til prevensjonsmidler, fordi hormonelle prevensjonsmidler kan interagere med hivbehandling og gjøre prevensjonsmidlene mindre effektive. — Det må også tas hensyn til om kvinnen har ønske om barn, og eventuelt ved graviditet og fødsel. God og riktig oppfølgning før, under og etter fødsel for kvinner som lever med hiv og deres barn er viktig for å forebygge smitteoverføring til barna, sa hun. Dr. Nwokolo nevnte videre at for kvinner som lever med hiv og som ønsker å bli gravide eller er gravide, er det viktig å sørge for at behandlingen de får er testet og bevist trygg for både mor og barn, og at den holder virusnivået lavt hos mor gjennom hele svangerskapet.

Det er videre viktig med god oppfølgning av barnets behandling etter fødsel, og hjelp og veiledning for mor angående dette og ved eventuell amming av barnet. Kvinner som lever med hiv blir fortalt at amming kan innebære risiko for smitteoverføring fra mor til barn, men Dr. Nwokolo fortalte at studier har vist at risikoen er mindre enn tidligere antatt. Ved Oslo universitetssykehus avdeling Ullevål er det blant annet en tverrfaglig ressursgruppe for gravide kvinner som lever med hiv, som jobber for å sikre god oppfølgning av kvinnene.

Overgangsalder

For kvinner i og etter overgangsalder er et andre hensyn som må tas, ifølge Dr. Nwokolo. Blant disse er komorbiditet og polyfarmasi, altså forekomst av flere sykdommer samtidig og medikamentell behandling av flere sykdommer samtidig. Andre sykdommer er blant annet osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Her er det viktig å være oppmerksom på interaksjoner med hivbehandling og andre medikamenter, for eksempel interaksjoner mellom hivbehandling og hormonbehandling. Dr. Nwokolo fortalte at noen studier viser at kvinner som lever med hiv kan komme tidligere i overgangsalder og ha større plager ved overgangsalder, men andre studier har vist at dette ikke er tilfellet. — Det er en utfordring for mange kvinner som lever med hiv at leger ofte uriktig knytter symptomer på overgangsalder til kvinners hivdiagnose, og at de derfor ikke får riktig eller god behandling for disse symptomene, sier dr. Nwokolo.

Les også

schedule15.03.2023

→ Årsrapporten over seksuelt overførbare infeksjoner er klar

Folkehelseinstituttet lanserte i dag sin årlige rapport om overvåkning over seksuelt overførbare sykdommer i Norge. Dette inkluderer en oversikt over hivsituasjonen i Norge i 2022. Effektive tiltak som tidlig diagnostikk, vellykket hivbehandling og den hivforebyggende behandlingen PrEP, har resultert i et lavt antall personer som er smittet i Norge, med en nedgang på 80% de siste ti årene.

schedule09.03.2023

→ Informasjon til årsmøtets deltagere 

Vi har innkalt til ordinært årsmøte 23. mars 2023, kl. 18.30. Møtet holdes i HivNorges lokaler i Rosenkrantz' gate 4 i Oslo. Det er kun lagt til rette for fysisk oppmøte. For å kunne delta på årsmøtet må du være medlem og ha betalt kontingent for 2022.