Kvinneperspektivet må løftes

På den internasjonale kvinnedagen ønsker HivNorge å sette fokus på kvinner som lever med hiv, både nasjonalt og globalt. Inkludering av kvinneperspektivet i hivforskning, den medisinske oppfølgingen og i det forebyggende arbeidet, er avgjørende for å kunne stanse hivepidemien og sikre god livskvalitet for alle som lever med hiv.

scheduleOppdatert: 09.03.2023

createForfatter: Kristin Holland

labelEmner:

I Norge har over 2300 kvinner blitt diagnostiert med hiv, og HivNorge har lenge jobbet for å sikre at deres interesser og rettigheter ivaretas. Alle kvinner som lever med hiv skal oppleve at de tilbys et likeverdig helse- og omsorgstilbud, og ikke utsettes for diskriminering, stigma eller fordommer, verken på bakgrunn av kjønn eller diagnose. HivNorge erfarer at flere kvinner som lever med hiv møter helsepersonell med manglende kunnskap om hiv og risiko for smitteoverføring. Dette kan oppleves som særlig belastende for kvinner i sårbare situasjoner, samt under graviditet og fødsel.

Årlig føder rundt 20-30 mennesker som lever med hiv barn i Norge. Risikoen for smitteoverføring er lav når den som ammer er på vellykket behandling, men i henhold til de nåværende faglige retningslinjene for hivbehandling, anbefales ikke amming. Derfor har HivNorge siden 2005 jobbet med å sikre støtte til morsmelkerstatning for barn født personer som lever med hiv, og i 2023 har regjeringen endelig slått fast at dette skal være gratis. At dette tilbudet er gratis er avgjørende for å sikre at ivaretakelse av barnet på en god smittevernfaglig måte ikke blir et spørsmål om økonomi, eller på andre måter skaper tilleggsutfordringer for den nybakte forelderen.

Kvinnehelse og hiv

Kvinner som lever med hiv, må inkluderes i forskning på hiv og hivbehandling. I forskning på virkning og bivirkning av nye hivmedisiner, må kvinners perspektiv og erfaringer skilles ut og gjøres synlig i datagrunnlaget. Forskning, blant annet tall fra ADVANCE-studiet, viser at det er kjønnsmessige forskjeller i bivirkninger av hivmedisiner. Slike forskjeller må synliggjøres, slik at kvinner som lever med hiv kan få tilstrekkelig informasjon om behandlingen de gis og mulige bivirkninger.

I 2020 inviterte HivNorge til temamøte om kvinnehelse og hiv, med Dr. Nneka Nwokolo, senior global medisinsk direktør i ViiV Healthcare. Under temamøtet fikk deltakerne høre om ulike hensyn ved medisinsk behandling av kvinner med hiv, epidemiologi, graviditet, amming og hormoner og hiv. Dr. Nwokolo uttrykte under møtet en bekymring for at kvinnespesifikke aspekter ved hiv og hivbehandling ikke blir kjent, siden kvinner er underrepresentert i hivforskning og kliniske studier.

Likestilling og rettigheter for alle

Fokus på kvinner er også viktig i det internasjonale hivarbeidet, og sto på agendaen under AIDS2022, den internasjonale aidskonferansen i Montreal i fjor sommer. På en sesjon i regi av Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria, ble det gjort tydelig at likestilling og fokus på kvinner og jenters rettigheter er nødvendig for å kunne få en slutt på hivepidemien. Det ble lagt frem dyster statistikk, som viser at jenter og unge kvinner representerer 3/4 av alle nye hivdiagnoser i Afrika sør for Sahara. Winnie Byanyima, lederen av UNAIDS, pekte på strukturelle barrierer som hindrer lik tilgang til utdanning og smittevern for jenter og unge kvinner som en av årsakene til dette. Tilgjengeliggjøring av hivforebyggende tiltak for denne gruppen, som den hivforebyggende behandlingen PrEP, ble også fremhevet på konferansen som avgjørende for å få en slutt på hivepidemien.

Les også

schedule13.05.2024

→ Per Miljeteig tildeles Kongens fortjenstmedalje  

Mandag 13. mai ble aktivist og tidligere styreleder i HivNorge, Per Miljeteig tildelt Kongens fortjenestmedalje. Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland var til stede på seremonien på Håndverkeren i Oslo for å overrekke medaljen.

schedule08.05.2024

→ HivNorge søker ny rådgiver

Vi søker nå etter en rådgiver i 100% stilling til å bli en del av laget. I dag er vi 7 personer som jobber både selvstendig og i team, vi har en flat struktur der alle ansatte rapporterer direkte til generalsekretær. Vi lover spennende utfordringer og muligheten til å gjøre en forskjell.