Lav kompetanse om hiv får konsekvenser

– Vi er bekymret for den manglende kompetansen om hiv i omsorgstjenesten, sa HivNorges generalsekretær Anne-Karin Kolstad, under Dagens Medisin Arena Hiv.

scheduleOppdatert: 17.09.2021

createForfatter: Bente Bendiksen

labelEmner:

Kolstads innlegg er omtalt i Dagens Medisin.

Kolstad var invitert til fagseminaret for å snakke om hiv i eldreomsorgen. – At Dagens Medisin arrangerer slike egne fagseminar og involverer oss som pasientorganisasjon, er av stor betydning og noe vi setter stor pris på. Kombinasjonen av fersk fagkunnskap og debatt om viktige prioriteringer bidrar til fremdrift på vårt fagfelt. En direkte dialog med det infeksjonsmedisinske miljøet er av stor betydning for oss, sier Anne-Karin Kolstad til hivnorge.no.

– Mennesker som lever med hiv utgjør en liten pasientgruppe innenfor helse- og omsorgstjenesten, og mange ansatte der har så langt ikke møtt brukere som lever med hiv. Pasientgruppen er stadig økende, og vi er bekymret for den manglende kompetansen om hiv i omsorgstjenesten, sa Anne-Karin Kolstad fra talerstolen under DM Arena Hiv. Hun rettet i sitt innlegg fokus mot konsekvensene dette får for mennesker som lever med hiv.

– Rundt halvparten av alle som lever med hiv i dag er over 50 år, og ganske mange av dem skal etter hvert inn i det vi kaller omsorgstjenesten og sluttetappen på sykehjemmene, sa Kolstad under DM Arena Hiv.

Overdrevne tiltak og diskriminering

Dagens hivbehandling gjør at det ikke er noen risiko for å bli smittet med hiv av en som lever med hiv og som er på vellykket behandling. – Mange ansatte har ikke fått med seg den eventyrlige utviklingen vi har hatt siden 80- og 90-tallet, hvor vellykket behandling gjør at man er smittefri, og det får konsekvenser, fortalte Kolstad.

Kolstad informerte om at HivNorge i første omgang hatt fokus på Oslo kommune, da den største andelen av mennesker som lever med hiv bor der. – Vi har innledet et samarbeid med omsorgs- og sykehjemsetaten og etter ønske fra dem ble det satt ned en hivtenketank bestående av flere aktører fra hivfeltet og omsorgstjenesten.

HivNorge har mottatt flere henvendelser som omhandler diskriminering i omsorgstjenesten. – Blant annet overdreven bruk av smitteverntiltak, brudd på pasientrettigheter og ikke minst brudd på taushetsplikten, sa Kolstad. – Manglende kompetanse er ofte hovedgrunnen til disse pasientsakene.

Eksempler kan være doble sett med hansker, bruk av visir, informering om personers hivdiagnose til andre ansatte eller pårørende eller indirekte til andre brukere/beboere gjennom å henge opp gule smitteverntrekanter på inngangsdøren til pasientens rom.

– Vi har stadig henvendelser av tilsvarende karakter også i andre deler av helsevesenet, og det er behov for å øke kompetansen flere steder på hvordan det er å leve med hiv i dag, understreket Kolstad.

Hiv har også blitt brukt som vikarierende argumenter andre steder, som når politiet og kriminalomsorgen har ønsket bruk av spytthetter for å forebygge hivsmitte, uten at det er noen risiko for å bli smittet med hiv på den måten.

Nettside for eldre med hiv

Etter vedtak fra Hivtenketanken, er det laget en egen nettside for eldre som lever med hiv, som ligger på HivNorges websider. Denne er distribuert til ansatte i helse- og omsorgstjenesten, som kan hente oppdatert informasjon om hva det vil si å leve med hiv i dag. – Her vil det også inkluderes juridisk informasjon slik som eksempelvis om taushetsplikt, fortalte Kolstad.

– Vi vil oppfordre ansatte i helse- og omsorgstjenesten til å øke kompetansen sin, for den er veldig lav i dag, oppfordret Kolstad.

Her kan du se Anne-Karin Kolstad sitt innlegg under Dagens Medisin Arena.

Les også

schedule10.04.2024

→ Forebygging, testing og behandling eliminerer hiv

Tidlig diagnostikk, raskest mulig oppstart med antiretroviral behandling av hivinfeksjon, kondombruk og tilbud om forebyggende behandling (PrEP) til spesielt risikoutsatte er de viktigste hivforebyggende tiltakene, ifølge Folkehelseinstituttet.

schedule05.04.2024

→ Husk søknadsfristen til Hivfondet

Lever du med hiv og er i en vanskelig økonomisk situasjon? Neste søknadsfrist for Hivfondet er 1. mai.