Likestilling, menneskerettigheter og rettferdig fordeling er helt nødvendige virkemidler i kampen mot hiv og aids 

Det globale fondet for å bekjempe aids, tuberkulose og malaria har en sentral rolle for å finansiere kampen mot hiv og nå FNs bærekraftmål. Fondet støtter prosjekter for hivforebygging og behandling, men og prosjekter som retter seg mot de strukturelle utfordringene som driver hivepidemien. Men fondet er underfinansiert, og fra scenen ble det gjort tydelig at fondet må fylles opp slik at disse prosjektene kan fortsette.

scheduleOppdatert: 16.12.2022

createForfatter: Halvor Frihagen

labelEmner:

På AIDS2022 i Montréal hadde Det globale fondet en sesjon om hvordan ulikhet og mangel på menneskerettigheter hindrer kampen mot aids, tuberkulose og malaria. Leksjonen var at rettighetsarbeid henger tett sammen med kampen mot smittsomme sykdommer, men at feltet er sårt underfinansiert.  

Menneskerettigheter og kamp mot ulikhet henger tett sammen med kampen mot hiv og aids. Ulikhet og urettferdighet er helt sentrale hindringer mot at alle som er smittet med hiv får tilgang til medisiner og at alle som er utsatt for hivsmitte får tilgang til hivforebyggende virkemidler. Særlig kvinner og barn er i mange land med høy forekomst av hiv spesielt utsatt, og likestilling mellom kjønnene, og seksualisert vold og vold mot kvinner, god barselpleie og barns rettigheter er politiske og menneskerettslige utfordringer som direkte påvirker hiv/aids-situasjonen.  

Samarbeid med UNAIDS

Winnie Byanyima fra UNAIDS pekte på at de har et godt samarbeid med Det globale fondet i flere land, der de lager en koalisjon mellom UNAIDS, fondet og sivilsamfunnet, for å identifisere og fjerne strukturelle barrierer. Land som lykkes, som Cote d’Ivoire og Zimbabwe, har først og fremst gjort det ved å se på ulikhet og urettferdighet, og sikre at tilgang til smittevern ikke påvirkes av kjønn, eller velstand og sosial status. Jenter som får fullføre skolegangen ut videregående skole har langt mindre risiko for å bli smittet av hiv enn de som må avslutte skolegangen tidligere. Jenter og unge kvinner utgjør 3/4 av alle nye hivdiagnoser i Afrika sør for Sahara.  

Lindsay Glassco fra Plan International pekte på statistikk som viser at hver uke blir 5000 unge kvinner smittet med hiv i verden – og at likestilling og kamp mot stigma og diskriminering, og gjentok, som Winnie Byanyima at skolegang for unge kvinner er helt avgjørende. Med skolegang får de også økt trygghet som voksne, de kan starte forretninger og sikre seg økonomisk selvstendighet. Men Plan driver også klubber for gutter og menn der de snakker om seksuell helse. Man oppnår ikke likestilling og stopp i vold mot kvinner uten å snakke med begge kjønn.  

Trenger mer midler

Sesjonen hadde sterke innlegg fra unge kvinner i Afrika, både var Grace Ngulube fra Malawi på plass og Farida Tiemtore fra Burkina Faso via nett – fordi Canada ikke hadde lykkes med å utstede visum til alle paneldeltagere i tide – om hvordan grasrotbevegelser og sivilsamfunnet er helt nødvendig for å sikre godt smittevern og god behandling til personer utsatt for hiv, og hvordan de gjør en stor innsats med gode resultater for begrensede midler – men også at de kunne gjøre så mye mer med bedre finansiering.  

For innsats koster penger, og som et ekko gjentok alle paneldeltagere, fra Sør-Afrikas helseminister, Frankrikes ambassadør for internasjonal helse, UNAIDS generalsekretær og andre at Det globale fondet må fylles opp.  

Les også

schedule10.04.2024

→ Forebygging, testing og behandling eliminerer hiv

Tidlig diagnostikk, raskest mulig oppstart med antiretroviral behandling av hivinfeksjon, kondombruk og tilbud om forebyggende behandling (PrEP) til spesielt risikoutsatte er de viktigste hivforebyggende tiltakene, ifølge Folkehelseinstituttet.

schedule05.04.2024

→ Husk søknadsfristen til Hivfondet

Lever du med hiv og er i en vanskelig økonomisk situasjon? Neste søknadsfrist for Hivfondet er 1. mai.