Liten nedgang i nysmitte

Tallene for nysmitte går ned. Styreleder Leif Ove Hansen i HivNorge mener vi nå får betalt for den målrettede innsatsen som har vært gjort med hensyn til hurtigtesting, behandling og ikke minst bruk av forebyggende hivmedisin – PrEP – de siste årene.

scheduleOppdatert: 20.12.2022

createForfatter: Olav Andre Manum

labelEmner:

Innvandrere, både menn som har sex med menn og andre, er nå blant de gruppene som er mest utsatt for nysmitte og Hansen etterlyser en mer målrettet innsats mot disse gruppene.

Ifølge tall fra Folkehelsa som offentliggjøres i dag har antallet meldte tilfeller av nysmitte blant menn som har sex med menn holdt seg nærmest uforandret siden 2016, mens tallet fortsetter å gå ned blant msm som har blitt smittet i Norge. Også Folkehelseinstituttet slår fast at dette er en effekt av målrettet innsats blant disse gruppene. Seniorrådgiver Øivind Nilsen nevner i fleng økt testaktivitet med hurtigtesting, PrEP og bedre tilgjengelighet til forebyggende behandling som viktig tiltak.

Årlige nye tilfeller av hiv i Norge er redusert med 30 prosent siden toppåret i 2008, opplyser Nilsen. I 2017 ble det registrert 213 nye hivtilfeller i Norge, mot 220 året før. 155 av disse 213 var menn, 58 kvinner. Det totale antallet hivpositive registrert i Norge teller nå 6.277, hvorav 4.260 er menn mot 2.017 kvinner.

Hivsituasjonen blant heteroseksuelt smittete mens de er bosatt i Norge er relativt stabil, opplyser Nilsen, og det er fortsatt norske menn som har ubeskyttet sex i utlandet som dominerer denne gruppen. Blant menn som har sex med menn er nysmitten blant msm nærmest uforandret; 87 i 2016 mot 88 i 2017. Over halvparten av de 213 registrerte var innvandrere smittet før ankomst til Norge.

Blant menn som har sex med menn som er født i Norge er det en liten nedgang i nysmitte, mens for msm med innvandrerbakgrunn og som er smittet etter ankomst til Norge er tallet 20 for begge årene. 88 prosent av alle msm som er smittet mens de er bosatt her til lands opplyser at de er smittet ved tilfeldig og/eller anonym sex.

HivNorge: Positiv utvikling
– Det er veldig positivt at trenden viser en nedgang over tid. Tallene viser samtidig at det er en økning av nye tilfeller av gonoré og syfilis blant msm, sier styreleder Hansen, det er på bakgrunn av disse tallene at vi kan slå fast at tidlig behandling og introduksjonen av PrEP har hatt en klart forebyggende effekt, fortsetter han.

Styreleder Leif-Ove Hansen. (Foto: Reidar Engesbak/Blikk)

– Dette viser at folk har risikosex uten kondom. Kanskje kan vi nå begynne å diskutere om denne formen for beskyttelse ikke lenger er nødvendig om man vil forebygge hiv, forutsatt at man som hivpositiv er under medisinsk behandling eller som hivnegativ går på PrEP, fortsetter styrelederen. – Derimot er kondom viktig om man vil unngå andre seksuelt overførbare infeksjoner. Men da må helsemyndighetene også endre opplysningen om bruken av kondom, slår Hansen fast. – Vi har alltid fått vite at man ikke trenger å bruke kondom ved oralsex. Hiv smitter ikke ved oralsex. Det gjør derimot både gonoré og syfilis, og det må myndighetene understreke i sin opplysning, mener Hansen.

Hansen konstaterer også at nær seksti prosent av alle msm som ble smittet i fjor har utenlandsk bakgrunn. Og også blant heterofile er andelen innvandrere som fikk konstatert smitte i fjor høy. Hansen mener derfor at det er nødvendig å kaste et kritisk blikk på det forebyggende arbeidet som gjøres. — Klarer vi i stor nok grad å nå ut til disse gruppene, spør han, er PrEP for eksempel i ferd med å bli et forebyggende tiltak for hvite homofile menn? Dette er et problem vi bør legge oss i sælen for å styre unna!

Hansen understreker at han ikke snakker om innvandrere som er smittet før ankomst til Norge. Der er det lite man kan gjøre for å forebygge smitte, annet enn å få dem under medisinsk behandling så raskt som mulig og på den måten forebygge at de smitter andre.

–Vi trenger å vurdere hvor godt vi når ut til innvandrere, vi trenger å samarbeide tettere med innvandrerorganisasjoner, og vi trenger sannsynligvis å satse bredere enn det vi gjør i dag, inkorporere hiv i et generelt helsebudskap og ikke utelukkende snakke om hiv, mener styreleder Hansen.

Han er dessuten kritisk til et begrep som smittesporing og tror det kan ha en negativ effekt på samarbeidsvilje til folk som er berørt eller smittet av hiv. Kan man kanskje heller snakke om kontaktsporing? – Det er ikke behagelig hvis det oppleves som å bli beskyldt for å ha smittet andre med hiv, mener han, og når det som i fjor, dreier seg om cirka 50 femti personer, kan det bli vanskelig for både nordmenn og spesielt innvandrere å holde på anonymiteten.

Detaljert rapport fra Folkehelseinstituttet.

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.