Manglende kunnskap i Europa

Styreleder Leif-Ove Hansen tror fortsatt nordmenn frykter hiv og at kunnskapsnivået om hiv er lavt også i Norge. En europeisk undersøkelse som ble lagt fram på aidskonferansen i dag viser manglende kunnskaper blant europeere, og særskilt i Øst-Europa.

scheduleOppdatert: 26.07.2018

createForfatter: Olav André Manum (tekst og foto)

labelEmner:

Et av de tydeligste resultatene fra «Is HIV sorted?»-undersøkelsen som ble presentert på aids-konferansen i Amsterdam i dag, er at stigma, uvitenhet og likegyldighet fremdeles undergraver behandling og forebygging av hiv i Europa.

Ifølge Verdens helseorganisasjon(WHO) nådde tallet på nysmittede i Europa i 2016 mer enn 160.000 tilfeller. Dette er det høyeste tallet i Europa noensinne, og selv om økningen først og fremst fant sted i Øst-Europa, mener organisasjonen IAPAC at funnene i «Is HIV sorted» viser at det fremdeles er mye å gjøre for å bedre behandlingen av hiv og sørge for at mennesker som lever med viruset kan leve kvalitativt gode liv på linje med resten av befolkningen. IAPAC – International Association of AIDS care – bestilte denne holdningsundersøkelsen sammen med blant annet medisinselskapet Gilead.

Noen sentrale funn:
– Over hele den europeiske region fortalte 68 prosent av de ikke ville gå på stevnemøte med en hivpositiv
– I øst ønsket 52 prosent ikke å jobbe med en hivpositiv kollega. I vest var det tilsvarende tallet 24 prosent.
– I hele regionen ønsket halvparten (50 prosent) et yrkesforbud innen helsesektoren for hivpositive.

Kunnskapsløsheten i den generelle befolkningen er dessuten stor om hva vellykket behandling for hiv faktisk betyr. En tredjedel av respondentene mente for eksempel at hivpositive på vellykket behandling likevel kunne smitte andre. Mer enn halvparten over hele Europa ante ikke hva full supprimering av virus innebærer, og fryktet smitte. 47 prosent ante ikke at gravide på vellykket behandling kunne føde hivnegative barn.

– Dette viser at kunnskapsnivået er lavt med hensyn til hiv og at det må rettes informasjon inn mot den generelle befolkningen, slo lederen for IAPAC, José M. Zuniga (nr. 2 fra venstre på bildet øverst) fast på pressekonferansen der undersøkelsen ble presentert, før han fortsatte: – Frykten for stigma er en vesentlig årsak til at folk lar være å teste seg og det hindrer oss i å nå målene for 2020 om 90 prosent av alle med hiv skal være diagnostiserte, 90 prosent av disse skal være under behandling og 90 prosent av de under behandling skal har full virus-supprimering.

Zuniga la dessuten til at han var redd for at folk flest var blitt likegyldige og ikke lenger fryktet smitte. Bare 44 prosent av respondentene bekreftet at de alltid brukte kondom.

Lederen for IAPAC sa også at vi må intensivere arbeidet rettet mot de 10 prosentene som faller utenfor 90–90–90-målene. Han minnet om at 90 prosent av dem med full virussupprimering, bare utgjør 73 prosent av alle med hiv. Med andre ord er det viktig å være oppmerksom på at det fremdeles finnes hivpositive som lever med risikoen for å smitte andre. – Vi må intensivere arbeidet rettet mot de gruppene som faller utenfor, understreket dr Zuniga.

– Kunnskapsløsheten ser ut til å være universell i Europa, sier HivNorges styreleder Leif-Ove Hansen i en kommentar til undersøkelsen som ble lagt fram i Amsterdam i dag.

«Is HIV sorted?» er gjennomført i ni vest-europeiske land, blant annet Sverige, Danmark, Frankrike og Storbritannia, samt tre øst-europeiske, inklusive Russland. – Kunnskapsløsheten ser ut til å være universell i Europa, sier HivNorges styreleder Leif-Ove Hansen i en kommentar. – Informasjonstrykket ser ut til å ha tapt seg etter hvert som vellykket behandling ble mer og mer tilgjengelig. Verken organisasjonene eller myndighetene har vært flinke nok til å ta tak i det kunnskapsvakuumet som oppsto.

Hansen mener en organisasjon som HivNorge må være mye tydeligere med budskapet om at null i virusmengde er lik null i smittefare. Hansen understreker også at organisasjonen er med på en kampanje om nettopp dette, men han mener også at det må legges til rette for større åpenhet blant enkeltmedlemmer og enkeltindivider som lever med hiv og hva det betyr med dagens medisinske behandlingsmuligheter.

– Det burde være store muligheter for å få ut mer informasjon til den generelle befolkningen, sier Hansen. – Det trengs så absolutt, legger han til og mener myndighetene burde bli mer delaktig i dette arbeidet i fellesskap med organisasjonene på hivfeltet.

– Jeg tror at folk flest i Norge fremdeles frykter hiv, frykten for hiv er en del av kunnskapsløsheten. Med hensyn til menneskene som faller utenfor 90-90-90-målene i Norge, så er det en svært liten gruppe. Jeg tror det er viktigere å satse der hvor smittepresset av ulike grunner er stort, som i enkelte miljøer hvor menn har sex med menn, avslutter styreleder Hansen.

Les også:
Et redskap for endring
Manglende kunnskap i Europa
Mørke skyer på horisonten
Null er lik null 
Sinne mot legeindustrien
Fikk fengsel for å bite politimann
Behandling er forebygging

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.