Markerte

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen ser nødvendigheten av å satse på å få mer informasjon om hiv og aids ut til den generelle delen av befolkningen, dels for å forebygge smitte, men også for å forebygge stigmatiseringen av dem som lever med viruset.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Av Olav Andre Manum (tekst og foto)

labelEmner:

Helseministeren i samtale med HivNorges Trond Grinde Rinding.

Dette sa helseministeren til HivNorge under markeringen av verdens Aidsdag i Oslo 1. desember.

HivNorge og 15 andre organisasjoner og nettverk hadde satt opp et varmetelt om hiv og aids utenfor Sentralbanestasjonen i Oslo. Stedet var valgt fordi det er et viktig knutepunkt. På den måten fikk mange Osloborgere og pendlere en mulighet til å skaffe seg mer kunnskap om hiv og aids og ikke minst møte mennesker som lever med viruset. Hit kom også helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Må på dagsordenen– Hiv og hivpositives levekår må på dagsordenen oftere og flere steder enn bare i festtalene og under markeringer som Verdens Aidsdag, sa ministeren blant annet. – Opplysning er nødvendig for å forebygge ikke bare smitte, men også fordommer og stigmatisering, poengterte hun.

Må på dagsordenen

Vi vet ikke om Strøm-Erichsens besøk varsler et større engasjement fra regjeringens side, for helse- og omsorgsministeren ga ingen løfter om konkrete tiltak, men understreket at hun tok behovet for mer informasjon om hiv til den generelle befolkningen på alvor. Strøm-Erichsen poengterte også at hun hadde hatt et tankevekkende besøk i varmeteltet om hiv og aids.

HivNorge stilte med flere av sine medlemmer i Norsk Folkehjelps ”Menneskebibliotek,” et tiltak som går ut på å låne mennesker i stedet for bøker. Poenget er å låne menneske man kan ha fordommer mot som muslimer, homofile, asylsøkere, funksjonshemmede og hivpositive. Flere av HivNorges personmedlemmer gjør en innsats i Menneskebiblioteket og flere av dem stilte under markeringen av Verdens Aidsdag. Helse- og omsorgsministeren hadde en, etter eget utsagn, sterk og lærerik samtale med hivpositive Willy Shanti om å leve med viruset, om nødvendigheten av informasjon og om stigmatisering.

SpeilkortetHelse- og omsorgsministeren ble også presentert for HivNorges fordomsforebyggende speilkort med tittelen: ”Omtrent slik ser en hivpositiv ut!” Hun lo godt da hun fikk se seg selv i speilet, men så budskapet: Hiv kan ramme alle, inklusive en selv.

Speilkortet

Teltet var godt besøkt og menneskebøkene hadde nok å gjøre gjennom å snakke med skole elever, media og andre som var interessert i å få vite mer om hvordan det er å leve med hiv. Blant organisasjonene som deltok i arrangementet var Norad, Redd Barna, Medisinersnes Seksualopplysning, nettverket Homopositiv, Frelsesarmeen, Landsforeningen for lesbiske, homofile bifile og transpersoner, Helseutvalget for bedre homohelse, Kirkens Bymisjon, Olafiaklinikken, Kondomeriet, Press, Organisasjonen Sex og Politikk, Norsk Folkehjelp, Helse- og omsorgsdepartementet og andre.

10. klasse ved Sagene skole holdt aidsundervisning og viste Strøm-Erichsen hva ungdomsskoleelever på det beste lærer om hiv og aids. Oslo Fagottkor avsluttet markeringen med en liten konsert.

Les også

schedule23.03.2023

→ Nytt styre i HivNorge

Årsmøtet i HivNorge som ble avholdt 23. mars, valgte nytt styre og ny styreleder. Leif-Ove Hansen overlater stafettpinnen til Roger Dybedahl.

schedule15.03.2023

→ Årsrapporten over seksuelt overførbare infeksjoner er klar

Folkehelseinstituttet lanserte i dag sin årlige rapport om overvåkning over seksuelt overførbare sykdommer i Norge. Dette inkluderer en oversikt over hivsituasjonen i Norge i 2022. Effektive tiltak som tidlig diagnostikk, vellykket hivbehandling og den hivforebyggende behandlingen PrEP, har resultert i et lavt antall personer som er smittet i Norge, med en nedgang på 80% de siste ti årene.