Merkbar nedgang i nye hivtilfeller i Norge

Helse- og omsorgsdepartementet publiserte i dag en svært gledelig og merkbar nedgang i antall nye hiv-diagnoser pr 25.11.

scheduleOppdatert: 03.12.2020

createForfatter: Anne-Karin Kolstad

labelEmner:

HivNorge er svært glade for at trenden vi har sett de siste årene fortsetter og at vi ser nå slutten på hiv-epidemien i Norge. Og det faktum at kun en liten del av de som er diagnostiert med hiv er smittet i Norge. Det store flertallet av nye rapporterte hiv-tilfeller i Norge er hos personer med utenlandsk bakgrunn som er smittet før ankomst til Norge. Mange av disse kjenner også fra før sin hivstatus, og er allerede i behandling ved ankomst.

Dette viser at vi har lykkes med det hiv-forebyggende arbeidet. Så godt som alle som lever med hiv i Norge går på medisiner og er smittefrie, og innføringen av den forebyggende hivmedisinen PrEP og målrettet testing er hovedgrunnene til at vi nå har kontroll på hiv-epidemien i Norge.

HivNorge og flere av aktørene på hivfeltet arbeider nå med målrettede tiltak mot dem som fremdeles er i risiko for å bli smittet med hiv. Skal vi lykkes med dette er det avgjørende at det effektive, forebyggende tiltaket PrEP blir tilbakeført til blå resept og kan håndteres av fastlegen. Dette ivaretas i dag av infeksjonsmedisinere i spesialisthelsetjenesten, som ikke har kapasitet til å prioritere denne gruppen. Infeksjonsmedisinerne bør fristilles til behandling av syke pasienter, mens PrEP er et forebyggende tiltak som ikke hører hjemme i spesialisthelsetjenesten.

Personer som reiser hyppig til Thailand og land med høy forekomst av hiv, og som har ubeskyttet sex mens de er på reise, er en av få grupper som øker på hiv-statistikken. Om disse kunne få tilgang til PrEP gjennom fastlegen eller lavterskeltilbud som reiseklinikker og klinikker for seksuell helse, ville vi kunnet forebygge mange hiv-diagnoser.

PrEP har så langt spart samfunnet for mange penger gjennom at vi har unngått at mange av disse personene blir livslange kronikere med hiv-diagnose og behov for behandling. Internasjonalt har PrEP vært en ubetinget suksess i det hivforebyggende arbeidet og flere land har derfor også innført PrEP som lavterskeltiltak, for å sikre at enda flere som er i risiko for hiv har kunnet beskytte seg. Prisen på PrEP går stadig nedover internasjonalt og HivNorge regner med at norske helsemyndigheter sannsynligvis kan få forhandlet prisen ned til under kr 2.000 pr bruker per år. Mange kan også bruke PrEP kun ved behov, for eksempel på reiser, og dermed ytterligere redusere kostnaden. Sammenlignet med at en hiv-diagnose koster nær kr 100.000 i året å behandle, er dette en billig investering i tillegg til de menneskelige gevistene.

Dagens PrEP er en pille man må ta hver dag, men det er nylig forsket frem et injiserbart preparat som kan gis som en sprøyte hver andre måned. Disse PrEP-sprøytene er nå under godkjenning i Europa, og kan gjøre PrEP både enklere og billigere for mange grupper, særlig dem som ikke trenger PrEP konstant, men kan ta en injeksjon i forkant av en risikoperiode for eksempel ved utenlandsreiser.

Beslutningsforum har nå en mulighet til å godkjenne nye varianter av PrEP som ny metode og medisin når de får dette på bordet ved årsskiftet. HivNorge håper de benytter denne sjansen.

Les også

schedule15.03.2023

→ Årsrapporten over seksuelt overførbare infeksjoner er klar

Folkehelseinstituttet lanserte i dag sin årlige rapport om overvåkning over seksuelt overførbare sykdommer i Norge. Dette inkluderer en oversikt over hivsituasjonen i Norge i 2022. Effektive tiltak som tidlig diagnostikk, vellykket hivbehandling og den hivforebyggende behandlingen PrEP, har resultert i et lavt antall personer som er smittet i Norge, med en nedgang på 80% de siste ti årene.

schedule09.03.2023

→ Informasjon til årsmøtets deltagere 

Vi har innkalt til ordinært årsmøte 23. mars 2023, kl. 18.30. Møtet holdes i HivNorges lokaler i Rosenkrantz' gate 4 i Oslo. Det er kun lagt til rette for fysisk oppmøte. For å kunne delta på årsmøtet må du være medlem og ha betalt kontingent for 2022.