Mot en ny offensiv kurs

Nesten hver dag diagnostiseres en ny hivpositiv i Norge. Det trengs derfor en bred front i samfunnet i det hivforebyggende arbeidet, og ikke minst for å ivareta hivpositives behov og rettigheter.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Av Olav André Manum

labelEmner:

Generalsekretær Evy-Aina Røe og daglig leder i Mediameglerne Geir Bie

Første desember, på Verdens aidsdag, lanserte HivNorge starten på en kampanje som nettopp skal skape denne brede fronten og gjøre arbeidet for hivpositive og forebygging av hiv til førstesidestoff på nytt. Kampanjen ble markert med videoen om at ”Kjendis-Norge bryr seg”. Videoen var laget i samarbeid med Mediameglerne og sørget for å sette både hivsaken og HivNorge på dagsordenen igjen, både samme dag og dagen etter.

Nå er ambisjonen at trykket fra Verdens Aidsdag skal opprettholdes og gjentas gjennom hele 2011 og kulminere i en storstilt markering første desember neste år.

Sammen med Mediameglerne hadde HivNorge derfor invitert til et seminar kombinert med idédugnad om hvordan hivsaken og hivpositives rettigheter skulle kunne settes og holdes på dagsordenen gjennom hele neste år. Hivpositives levekår skal bli bedre, smittetallene skal ned. Politikere og folk fra næringslivet deltok, sammen med mediefolk og ikke minst en rekke hivpositive.

Eskil Pedersen, nyvalgt leder for AUF begrunnet ungdomspartiets deltagelse slik: — Fordi vi ser høye hiv-tall i Norge, for lite politiske engasjement rundt saken, og mindre vilje internasjonalt til å bekjempe HIV/Aids. Derfor trengs det flere stemmer i debatten, og AUF har lyst til å bidra.

— Dette skal bli starten på en nye æra i det hivpolitiske arbeidet, sier Evy-Aina Røe, — vi skal ha et forebyggende perspektiv og et perspektiv på hva som bør gjøres for de som allerede er smittet for å gi dem likeverdige levekår med andre her i landet. Røe mente også fylkene i landet burde la seg inspirere av Bry-deg-videoen og lansere egen bry-deg kampanjer i eget fylke og utfordre andre fylker til å gjøre det samme.

Les også

schedule01.07.2022

→ Tilfeller av apekopper i Norge 

Siden de første meldingene kom om utbrudd av apekopper i Europa, har sykdommen nå også spredd seg til Norge. Folkehelseinstituttet har registrert flere tilfeller i Norge, og oppfordrer særlig menn som har sex med menn om å være oppmerksomme på eventuelle symptomer.  

schedule30.06.2022

→ Noen å snakke med

Etter helgens alvorlige hendelse er vi mange som er berørt på ulike måter. Mange kan ha behov for å snakke med noen og dele de erfaringer vi har gjort oss etter hendelsene i Rosenkrantz’ gate.