Nå kan helsepersonell se alle dine resepter!

Tidligere trengte leger og annet helsepersonell samtykke fra pasienten for å kunne se hvilke resepter som var foreskrevet. Fra og med 1. januar er loven endret og nå er det motsatt.

scheduleOppdatert: 01.03.2019

createForfatter: Halvor Frihagen

labelEmner:

Nå har helsepersonell innsyn i reseptregisteret, men den enkelte pasienten kan blokkere, enten for alt helsepersonell, eller for enkelte personer. Det er leger, tannleger, jordmødre og helsesøstre som har innsyn i reseptene dine.

Direktoratet for ehelse har laget en liten film som du finner her.

 

Hvordan går du frem for å blokkere innsyn?
Opplysningene ligger på to steder, både i reseptformidleren og i kjernejournalen. Det er forskjellige fremgangsmåter for å blokkere innsyn de to stedene og forskjellige regler for de to stedene.

Husk at om du blokkerer alt helsepersonell utenom din fastlege for innsyn kan det oppstå problemer i akuttsituasjoner, om helsepersonell ikke har tilgang til informasjon. Du bør derfor vurdere om det er strengt nødvendig å blokkere alt innsyn. Det kan være tilstrekkelig å begrense innsyn for bestemte personer som du tenker kan finne på å sjekke opplysninger om deg uten å ha faglig behov for det.

For å blokkere innsyn i dine resepter må du blokkere både i reseptformidleren og i kjernejournalen.

 

Blokkering av innsyn i reseptformidleren
Dette kan gjøres enten på nettet eller ved å sende inn skjema.

For å blokkere innsyn på nettet må du gå til helsenorge.no og logge deg inn, for eksempel med bankID eller altinn-kodene dine. Lenken for innlogging finner du øverst til høyre på nettsiden.. Når du har logget inn får du navnet ditt øverst til høyre på nettsiden. Når du klikker på navnet ditt får du en meny der du velger «Deling av helseopplysninger» og så «Helsepersonells tilgang til din legemiddelinformasjon». Her kan du enten velge «Blokker tilgang for utvalgt helsepersonell» eller «Blokker tilgang for alt helsepersonell (unntatt din fastlege)»

For å blokkere utvalgt helsepersonell må du finne den enkeltes HPR-nummer. Du trenger etternavn og fødselsdato, og finner du HPR-nummer på siden register.helsedirektoratet.no/hpr. Når du har HPR-nummeret velger du «Legg til ny blokkering», og skriver inn nummeret til den som skal blokkeres og lagrer.

Hvis du vil blokkere slik at reseptformidleren er stengt for alt helsepersonell utenom din fastlege velger du dette alternativet og klikker lagre. Du får spørsmål om du er sikker, og du må da velge «Ja, opprett blokkering».

Hvis du bare vil hindre innsyn i resepten på hivlegemidlene dine og la andre legemidler være synlige kan du i stedet be legen om en låst resept. Da får du et referansenummer som er nødvendig for å se resepten. Dette referansenummeret får du av legen, og om du mister det kan du finne det igjen i legemiddeltjenesten på helsenorge.no.

Hvis du heller vil fylle ut et skjema på papir finner du dette også på helsenorge.no. Du fyller ut skjemaet og sender det til Direktoratet for e-helse, Postboks 221 Skøyen, 0213 Oslo. Også her trenger du helsepersonellets HPR-nummer.

Du finner mer informasjon på helsenorge.no

 

Blokkering av innsyn i kjernejournal
På siden «Deling av helseopplysninger» kan du også begrense innsyn i kjernejournalen din. Du må logge inn på helsenorge.no, klikke på navnet ditt øverst til høyre og velge «Deling av helseopplysninger».

Nå velger du «Helsepersonells tilgang til din kjernejournal». Her får du valget mellom å blokkere alt innsyn, og å blokkere bare tilgang til enkelte deler av kjernejournalen, for eksempel «Resepter». Du må velge «Lagre», før du logger ut og lukker siden.

Hvis du bare ønsker å begrense innsyn for enkelte personer som er helsepersonell må du ringe 800 43 573.

Husk at det kan føre til at du får dårligere helsehjelp i en akuttsituasjon om helsepersonell ikke har tilgang til alle opplysningene i kjernejournalen din.

 

Les også

schedule23.03.2023

→ Nytt styre i HivNorge

Årsmøtet i HivNorge som ble avholdt 23. mars, valgte nytt styre og ny styreleder. Leif-Ove Hansen overlater stafettpinnen til Roger Dybedahl.

schedule15.03.2023

→ Årsrapporten over seksuelt overførbare infeksjoner er klar

Folkehelseinstituttet lanserte i dag sin årlige rapport om overvåkning over seksuelt overførbare sykdommer i Norge. Dette inkluderer en oversikt over hivsituasjonen i Norge i 2022. Effektive tiltak som tidlig diagnostikk, vellykket hivbehandling og den hivforebyggende behandlingen PrEP, har resultert i et lavt antall personer som er smittet i Norge, med en nedgang på 80% de siste ti årene.