Nedgang i hivtallene

Tilfellene av nysmitte blant menn som har sex med menn gikk markert ned i 2015. Nedgangen er å finne både i Oslo og landet for øvrig. I 2014 lå tallene for nysmitte i denne gruppen totalt på 107, i fjor ser vi en nedgang på 37, altså 70 nye tilfeller. Tallene for de øvrige gruppene har holdt seg stabile. — En gledelig utvikling, sier generalsekretær Anne-Karin Kolstad i HivNorge.

scheduleOppdatert: 20.12.2022

createForfatter: Olav André Manum

labelEmner:

— Nå begynner vi å se resultatene av det arbeidet som er lagt ned, mener hun. Generalsekretæren mener nedgangen først og fremst skyldes at vi har fått flere under behandling og at behandlingen har startet tidligere. – Vellykket behandling gjør hivpositive smittefrie og det blir enklere å leve med en diagnose. Behandling blir dermed kanskje det mest effektive forebyggende tiltaket, spesielt innenfor gruppen menn som har sex med menn (MSM), sier hun. Kolstad legger til at det dermed blir viktigere at hivpositive kjenner sin status og at hivtester derfor stadig må være enkelt tilgjengelige.

Kolstad understreker dessuten at hun er glad for at Folkehelseinstituttet nå åpner opp for å ta i bruk forebyggende medisinering, såkalt PrEP, med hensyn til utsatte grupper. — Kanskje burde vi utstyre de som utsetter seg for risiko i blant annet Thailand med PrEP, foreslår hun.

Kolstad legger vekt på at vi nå har redskapene vi trenger for å bekjempe epidemien, nå må vi ta fatt på de utfordringene som gjenstår. — Dette gjelder ikke minst å nå inn til flyktning-, innvandrer, og asylsøker-miljøene, sier hun.

I tallene fra Folkehelseinstituttet slås det fast at nedgangen blant MSM gjelder alle grupper, altså menn bosatt i Norge som er smittet i Norge, menn som ble smittet før ankomst til landet og innvandrere som er blitt smittet etter at de kom hit. Mange menn som har sex med menn smittes ved tilfeldig og/eller anonym sex. Bare 7 av de smittede ble smittet av sin faste partner.

Totalt fikk 221 mennesker konstatert hiv i Norge i 2015. 138 av dem var smittet heteroseksuelt. Av det totale antallet nysmittede var det 145 menn og 76 kvinner. Blant de som var smittet heteroseksuelt var 86 smittet før ankomst til landet, 52 var smittet «mens bosatt i Norge». For de øvrige gruppene er endringene små.

Folkehelseinstituttet advarer mot å trekke alt for bastante konklusjoner av nedgangen i nye smittetilfeller blant menn som har sex med menn. Man har ofte sett en nedgang etter et år med høye tall for nysmitte i denne gruppen. Folkehelseinstituttet legger likevel til at den tilsvarende nedgang kan registreres både i Sverige og i andre vestlige land vi gjerne sammenligner oss med. I denne sammenhengen peker Folkehelseinstituttet på at den økte testaktiviteten kan være en av årsakene. Ingenting tyder på at risikoatferden har avtatt nevneverdig i denne gruppen siden tallene for andre seksuelt overførbare sykdommer fremdeles er høye. 

Samtidig slår også Folkehelseinstituttet fast at det gjelder å få hivpositive under medikamentell behandling så tidlig som mulig: «Hivsmittede på effektiv behandling representerer en minimal smitterisiko i forhold til ubehandlede», heter det blant annet. Også forebyggende medisiner (PrEP) vil få økt betydning for utsatte grupper i Norge, slås det fast.

Nedgang i hivtilfeller i Norge i 2015

Les også

schedule10.04.2024

→ Forebygging, testing og behandling eliminerer hiv

Tidlig diagnostikk, raskest mulig oppstart med antiretroviral behandling av hivinfeksjon, kondombruk og tilbud om forebyggende behandling (PrEP) til spesielt risikoutsatte er de viktigste hivforebyggende tiltakene, ifølge Folkehelseinstituttet.

schedule05.04.2024

→ Husk søknadsfristen til Hivfondet

Lever du med hiv og er i en vanskelig økonomisk situasjon? Neste søknadsfrist for Hivfondet er 1. mai.