Nedgang i smittetallene i 2012

242 personer ble diagnostisert med hiv i Norge i fjor. Av disse var 166 menn og 76 kvinner, melder Folkehelseinstituttet som har lagt fram tallene i dag. Dette er en nedgang i forhold til året før.

scheduleOppdatert: 29.09.2017

createForfatter:

labelEmner:

I 2011 ble det meldt om 268 nye tilfeller av hivsmitte. Toppåret for nysmitte var 2008 da det ble meldt 299 nye tilfeller. En vesentlig del av nedgangen skyldes en nedgang i nysmitte blant menn som har sex med menn (msm). I 2011 ble det meldt inn 97 tilfeller av nysmitte i denne gruppen, mot 76 i 2012. Også tallet for innvandrere smittet før ankomst til Norge viser en svak nedgang i 2012 sammenlignet med året før. In sin rapport skriver Folkehelseinstituttet at det er for tidlig å si om nedgangen representerer en varig tendens. Folkehelsa understreker at lite tyder på at det er mer kondombruk og mer sikrere sex i gruppen menn som har sex med menn. De registrerte tilfellene av andre seksuelt overførbare infeksjoner tyder ikke på det.

”Smittepresset blant msm forsterkes av at vi nå har et betydelig antall nysmittede som er spesielt smittsomme pga. høye virusmengder og som ikke kjenner sin hivstatus,” skriver Folkehelsa blant annet. De legger til at høy testaktivitet og tidlig diagnostisering innen denne gruppen er et prioritert mål

Utviklet aidsSpørsmålet er om denne målsettingen nås, for det oppsiktsvekkende ved tallene for nydiagnostiserte menn som har sex med menn er imidlertid at ni av disse mennene hadde utviklet aids før de ble diagnostisert, mens ytterligere ti led under en akutt hivinfeksjon. Det er med andre ord mange menn som har sex med menn som går lenge med en udiagnostisert positiv hivstatus.

Utviklet aids

Blant heteroseksuelt smittede ble 46 personer smittet mens de var bosatt i Norge i 2012. Dette er tilnærmet uforandret fra de foregående årene. Gjennomsnittestallet for nysmittede i denne gruppen har vært 48 de siste årene. 13 av de 46 var kvinner, sju av disse ble smittet av sin faste partner. De fleste av mennene ble smittet i utlandet. Tallet for personer som var smittet heteroseksuelt, men før ankomst til Norge, var 96.

11 personer ble smittet som følge av bruk av urene sprøyter, tre av disse var norske, de øvrige som var smittet på denne måten, ble smittet i sine hjemland. Sju barn ble registrert med hiv i 2012, alle var født i Afrika. Det er ikke påvist smitte fra mor til barn i Norge siden 2000.

” Hivsituasjonen blant heteroseksuelle bosatt i Norge i 2012 ser ut til å være relativ stabil og uendret fra 2011. Fortsatt påvises hiv sjelden blant heteroseksuell ungdom i Norge. Langtidstrenden blant heteroseksuelle i Norge har imidlertid vært en svak øking av nysmitte, og vi regner med at dette vil fortsette. Både i Norge og verden rundt oss øker antall hivsmittede heteroseksuelle og med fortsatt lav trusseloppfatning i forhold til smitterisiko og lav kondombruk ved tilfeldig sex øker sårbarheten også for denne gruppen,” skriver Folkehelseinstituttet i sin kommentar.

Les statistikk på Folkehelsas sider.

Les også

schedule08.12.2023

→ Grønt lys for langtidsvirkende PrEP

Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) har gitt medisinselskapet GSK markedsføringstillatelse for langtidsvirkende PrEP i Europa, både som injeksjon og som tabletter. – Denne behandlingen er fortsatt kostbar, sier generalsekretær Anne-Karin Kolstad i HivNorge, og hun tror den kun vil tilbys et fåtall.

schedule05.12.2023

→ Norge kan bidra til å stoppe den globale AIDS-pandemien ved å støtte lokalsamfunnene i frontlinjen

Verden har en fantastisk mulighet. Den kan få slutt på aids-pandemien som en trussel mot folkehelsen innen 2030. Å styrke investeringene i aidsresponsen vil også fremme jenters og kvinners rettigheter og myndiggjøring, menneskerettighetene til LHBTQI-personer og global helse. Norges internasjonale bistand er avgjørende for å sikre at dette lykkes.