Norad satte Melbourne på kartet

Onsdag denne ukken deltok HivNorge på et seminar Norad arrangerte for å oppsummere den norske deltagelsen og innsatsen under Den internasjonale aids-konferansen i Melbourne tidligere i sommer. En rekke av aktørene på hivfeltet, blant annet PION, Aksept og Primærmedisinsk verksted, Helseutvalget og Nye Pluss var med for å synliggjøre utbyttet av konferansen.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Olav André Manum

labelEmner:

Seminaret ble også også en nyttig påminnelse om bredden i det hivforebyggende arbeidet her i landet og arbeidet for å bedre hivpositives livskvalitet og levekår. I tillegg sørget seminaret for en nødvendig oppsummering av at kampen for menneskerettigheter, likestilling og myndiggjøring er en vesentlig del av det forebyggende hivarbeidet.

Seniorrådgiver Anne Skjelmeruds innledning trakk frem erfaringene fra konferansen som slo fast at fremgang er mulig. Konferansen slo fast at de nye målene for utviklingen skal handle om 90, 90, 90 innen 2020. Det vil si at 90 prosent av alle som er positive globalt skal kjenne sin status, 90 prosent av disse igjen skal være under behandling og 90 prosent av alle under behandling skal ha ikke målbare virusmengder i blodet.

– Disse målene er mulige å nå, slo Skjelmerud fast, men forutsetningen er at vi får bukt med stigmatiseringen og diskrimineringen av hivpositive og at vi får bukt med kunnskapsløsheten om hva sykdommen innebærer.

Skjelmerud kunne dessuten peke på hvordan konferansen hadde slått fast at det hadde skjedd vesentlig fremgang i forhold til arbeidet med å forebygge hiv og redusere antallet dødsfall. I Afrika sør for Sahara er nysmitten halvert siden midten av 1990-tallet, for bare å ta ett eksempel.

Og som for å understreke nødvendigheten av likestilling, myndiggjøring og kamp mot diskriminering opplyste Skjelmerud også at det finnes foruroligende tendenser: Flere steder i Afrika øker smittetallene i de yngste aldersgruppene, ikke minst blant ungdom mellom 15 og 24 år. Og her er det først og fremst jentene og de unge kvinnene som rammes. De har ikke samme kontroll over egne liv og egen kropp som mennene og det er vanskeligere for dem å forhandle seg frem til at partneren skal bruke kondom.

Skjelmerud kunne også slå fast at det nå hersker stor enighet om at behandling er forebygging. En hivpositiv på vellykket behandling er smittefri, det går alle de toneangivende forskerne nå god for, i motsetning til tidligere konferanser, for eksempel den i Mexico i 2008, da den såkalte sveitsiske erklæringen fremdeles var meget kontroversiell.

Skal man tro Helseutvalget for bedre homohelse kom det også frem signaler på konferansen som antydet at pendelen kanskje var i ferd med å slå andre veien: – Nedgangen i kondombruk verden over er i ferd med å nulle ut gevinsten av behandling. Når kondombruken går ned går smittetallene opp, sa Helseutvalgets Aksel Overskott blant annet.

Overskott minnet om forhold som vi også burde ta inn over oss her i landet nemlig at for hvert år som går vokser det opp nye generasjoner som stadig trenger påfyll av kunnskap om kondomer og lett tilgang på dem

Nye Pluss fortalte blant annet om sine erfaringer med å presentere prosjektet om brukerstyrt poliklinikk i Kristiansand. Presentasjonen vakte berettiget oppsikt under konferansen i Melbourne, ikke minst fordi resultatene virker så entydige, selv om den ennå ikke er vitenskapelig dokumentert slik en av representantene fra Nye Pluss sa det. Men deltagerne i prosjektet om brukerstyrt poliklinikk får økt livskvalitet, de har bedre etterlevelse med hensyn til å ta medisinene som foreskrevet og behandlingen gir større kostnadseffektivitet til fordel for sykehus og samfunnet som helhet.

Les også

schedule12.06.2024

→ Forebyggende eller risikabelt?

Har du hørt om DoxyPEP? Syntes du økningen av seksuelt overførbare infeksjoner er bekymrende? I enkelte land og på digitale plattformer hører man at antibiotika som forebyggende behandling (DoxyPEP) er løsningen på økningen av seksuelt overførbare infeksjoner. Vil DoxyPEP faktisk være redningen eller vil det forverre antibiotikaresistens-situasjonen?

schedule06.06.2024

→ Faglig påfyll og erfaringsutveksling 

I mai arrangerte HivNorge, i samarbeid med infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, et seminar for ukrainere som lever med hiv. HivNorge erfarer at det stor verdi i å etablere samhold og legge til rette for gode samtaler i trygge omgivelser.