Norsk fremskritt i vaksineutvikling

Det norske selskapet Bionor Pharma har presentert resultatene av en undersøkelse som beviser at selskapet har utviklet en terapeutisk hivvaksine som fremdeles er aktiv sju år etter immunisering.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Tekst: Olav André Manum

labelEmner:

Birger Sørensen

Resultatene ble presentert via en posterpresentasjon under AIDS2010-konferansen i Wien i juli, og vakte stor oppsikt.– Det betyr, sier Birger Sørensen, som er ansvarlig for vaksineområdet i Bionor Pharma, at vi har klart å utvikle en vaksine som skaper gode, aktive immunceller med lang levetid.

Resultatene ble presentert via en posterpresentasjon under AIDS2010-konferansen i Wien i juli, og vakte stor oppsikt.

Sørensen understreker at dette er en immunisering som spesifikt styrker immunforsvaret mot hiv. Han forklarer videre at vaksinen består av deler av viruset som immunforsvaret kjenner igjen. – Du kan si at vi med vaksinen har gjort smittestoffene lettere synlig for immunforsvaret, som dermed også letter kan mobilisere mot infeksjonen.Nå kan Bionor Pharma altså påvise at den immuniseringen det har fått til er virksom i minst sju år.

Sørensen understreker at dette er en immunisering som spesifikt styrker immunforsvaret mot hiv. Han forklarer videre at vaksinen består av deler av viruset som immunforsvaret kjenner igjen. – Du kan si at vi med vaksinen har gjort smittestoffene lettere synlig for immunforsvaret, som dermed også letter kan mobilisere mot infeksjonen.

Vellykket forsøkBakgrunnen er som følger: I samarbeid med professor Dag Kvale ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål gjennomførte Bionor Immuno – som er et datterselskap av Bionor Pharma – et forsøk med immunisering av 40 hivpositive i 2003. Forsøket blir betegnet som svært vellykket, så vellykket faktisk at de fleste av deltagerne kunne ta fri fra behandling med antiretroviraler i gjennomsnittlig 31 måneder uten at det førte til noen forverring i deres helsetilstand.

Vellykket forsøk

I år, fra januar til juni, har 26 av de samme pasientene gått gjennom en reimmunisering for nye tester. Samtidig har man altså gjennomført målinger som påviser at den styrkingen av immunapparatet som ble resultatet av den første immuniseringen i 2003 fremdeles gir respons. Resultatene av de nye testene vil foreligge i september 2010.

– For hivpositive har disse resultatene stor betydning, mener Sørensen.– Det betyr blant annet at de kan ha lengre behandlingsfrie perioder, noe som vil bidra til å øke livskvaliteten, redusere bivirkningene av medisinene og redusere faren for resistensutvikling. – For samfunnet vil en effektiv terapeutisk vaksine bety reduserte kostnader og redusert bruk av medisiner. Jeg tror dette vil bli en del av fremtidens behandling, sier Birger Sørensen til Positiv.

– For hivpositive har disse resultatene stor betydning, mener Sørensen.

Vakte oppsiktPresentasjonen vakte oppsikt i Wien. Såpass mye at Bionor Pharma i tillegg til posterpresentasjonen også fikk delta på en muntlig presentasjon om terapeutiske vaksiner. Dette opplever Sørensen som svært oppmuntrende, ikke minst fordi Bionor dermed kunne høste anerkjennelse i de internasjonale medisinske fagmiljøene. Også representanter for amerikanske helsemyndigheter var til stede og tilkjennegav sin interesse, opplyser Sørensen.

Vakte oppsikt

Han forteller også at arbeidet Bionor Pharma utfører er støttet av Norges Forskningsråd, men finansieres i hovedsak gjennom selskapets egne midler. – Vi trenger støtte til det videre arbeidet, sier han, og vi trenger støtte til å gjennomføre flere og større studier internasjonalt.

Det håper han vil bli lettere nå etter Wien, da ble det opprettet kontakt med mulige samarbeidspartnere på dette feltet.

Les også

schedule28.02.2024

→ Hiv er ikke en forbrytelse 

I dag, 28. februar markerer vi at hiv ikke er en forbrytelse, på den globale HIV Is Not A Crime Awareness Day.

schedule26.02.2024

→ Er du ny i Norge og trenger hivmedisiner?

Alle som oppholder seg i Norge og lever med hiv, har rett til gratis hivbehandling. Denne får man hos leger på nærmeste sykehus med infeksjonsmedisinsk avdeling.