Norsk støtte til det globale fondet

Under FN’s høynivåuke annonserte utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim at Norge bidrar med to milliarder kroner til det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria. — Å fjerne hiv/aids som en folkehelsetrussel i verden innen 2030 er et realistisk mål, men det behøves ressurser. Det globale fondet har en nøkkelrolle for å skaffe pengene. Derfor er dette løftet fra Norge viktig, sier Halvor Frihagen, politisk rådgiver i HivNorge.

scheduleOppdatert: 23.09.2022

createForfatter: Bente Bendiksen

labelEmner:

FN’s 77. generalforsamling finner sted i New York og har samlet en bredde av verdens ledere. Uken regnes for å være verdens viktigste politiske møteplass, og den norske delegasjonen består av statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksminister Anniken Huitfeldt, utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim og klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Fra talerstolen under konferansen for refinansiering av det globale fondet, lovet Tvinnereim at Norge skal bidra med to milliarder kroner for perioden 2023 – 2025. Norge har bidratt med mer enn ti milliarder kroner siden etableringen av fondet i 2002. Allerede før covid-pandemien la utfordringer for det forebyggende hivarbeidet, så vi at utviklingen for å nå FNs bærekraftmål om å stanse hiv/aidsepidemien innen 2030 stagnerte. For å snu denne utviklingen, og for å nå bærekraftmålene må arbeidet intensiveres (Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor).

Norge viktig støttespiller

Sammen med flere samarbeidsorganisasjoner oppfordret HivNorge tidligere i høst norske myndigheter til å støtte det globale fondet for bekjempelse av hiv, tuberkulose og malaria. I oppfordringen ba aktørene om at Norge, som er en av verdens ledende land innen global helse, følger opp og støtter det globale fondet med minst 2.6 milliarder kroner over de neste tre årene.

— Vi er glade for at Norge fortsatt er en viktig støttespiller i arbeidet mot hiv, tuberkulose og malaria. Nå mangler det bare at støtten til UNAIDS kommer tilbake til det tidligere nivået. UNAIDS setter i verk tiltakene som finansieres av Det globale fondet. Vi har tro på at regjeringen vil prioritere dette i bistandsbudsjettet, sier Frihagen.

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.