Ny leder i HivNorge

Lørdag 20. mars valgte årsmøtet Willy-Freddy Shanti til ny styreleder i HivNorge. Han tar over etter Else Aasegg, som har fratrådt vervet i inneværende periode.

scheduleOppdatert: 27.09.2019

createForfatter:

labelEmner:

– Det er en ære å bli spurt og valgt, sier Willy. Han ser frem til å gå i gang med arbeidet, og har flere tanker rundt hvilke utfordringer organisasjonen har å jobbe med. – Med tanke på medisiner har det skjedd mye bra, sier han. – Men mange sliter med bivirkninger, dårlig økonomi og åpenhet. Det er en stor utfordring å leve i skjul.

– HivNorge er en liten organisasjon, med tanke på antallet mennesker som lever med hiv i samfunnet, så rekruttering til organisasjonen er også viktig.

Selv har han vært åpen hivpositiv hele tiden, og han håper at han i gjennom vervet kan bidra til mer åpenhet og vanliggjøring av hiv. – Det er viktig for meg å alminneliggjøre dette, sier han.

– Dessuten ser vi at tallene stiger, til tross for at vi i dag har mye kunnskap. Dette er urovekkende. Med tanke på ungdom har vi sett høye tall på klamydia, og sett i forhold til hiv, syns jeg at dette er skremmende.

Er det andre elementer du føler at du kan bidra med inn i organisasjonen?- Jeg håper at vi kan få mer kontakt med innvandrerpopulasjonen. De bruker ikke organisasjonen i så stor grad som de kunne, og jeg håper å bidra til at vi får bedre kontakt med dem.

Er det andre elementer du føler at du kan bidra med inn i organisasjonen?

56-åringen har selv vært aktiv i informasjonsarbeid knyttet til hiv og aids. Han er utdannet sosionom, men det er som musiker han har funnet sitt arbeid i flere år. Tenåringsproblematikk vil nok også etter hvert bli en del av Willy sitt liv, når hans barnebarn nå har entret 14-års alderen.

Hva anser du som den viktigste saken for HivNorge fremover?- Det viktigste for meg er synliggjøring og alminneliggjøring av hiv i det hele tatt. I tillegg håper jeg at organisasjonen kan bli hørt mer politisk.

 

Les også

schedule23.05.2023

→ Apekopper blir mpox

Siden november i fjor, har mpox vært det offisielle navnet internasjonalt på det som tidligere ble kalt monkeypox. Nå vil også Norge følge rådene til verdens helseorganisasjon (WHO) og endre navnet på sykdommen apekopper til mpox.

schedule11.05.2023

→ HivNorge fyller 35 år

Samtidig som det er 40 år siden den første personen fikk diagnosen aids her i landet, er det også 35 år siden pasientorganisasjonen Pluss ble stiftet. Pluss heter i dag HivNorge. Senere i høst er det også 35 år siden Henki-dommen falt i Høyesterett.