Ny leder i HivNorge

Lørdag 20. mars valgte årsmøtet Willy-Freddy Shanti til ny styreleder i HivNorge. Han tar over etter Else Aasegg, som har fratrådt vervet i inneværende periode.

scheduleOppdatert: 27.09.2019

createForfatter:

labelEmner:

– Det er en ære å bli spurt og valgt, sier Willy. Han ser frem til å gå i gang med arbeidet, og har flere tanker rundt hvilke utfordringer organisasjonen har å jobbe med. – Med tanke på medisiner har det skjedd mye bra, sier han. – Men mange sliter med bivirkninger, dårlig økonomi og åpenhet. Det er en stor utfordring å leve i skjul.

– HivNorge er en liten organisasjon, med tanke på antallet mennesker som lever med hiv i samfunnet, så rekruttering til organisasjonen er også viktig.

Selv har han vært åpen hivpositiv hele tiden, og han håper at han i gjennom vervet kan bidra til mer åpenhet og vanliggjøring av hiv. – Det er viktig for meg å alminneliggjøre dette, sier han.

– Dessuten ser vi at tallene stiger, til tross for at vi i dag har mye kunnskap. Dette er urovekkende. Med tanke på ungdom har vi sett høye tall på klamydia, og sett i forhold til hiv, syns jeg at dette er skremmende.

Er det andre elementer du føler at du kan bidra med inn i organisasjonen?- Jeg håper at vi kan få mer kontakt med innvandrerpopulasjonen. De bruker ikke organisasjonen i så stor grad som de kunne, og jeg håper å bidra til at vi får bedre kontakt med dem.

Er det andre elementer du føler at du kan bidra med inn i organisasjonen?

56-åringen har selv vært aktiv i informasjonsarbeid knyttet til hiv og aids. Han er utdannet sosionom, men det er som musiker han har funnet sitt arbeid i flere år. Tenåringsproblematikk vil nok også etter hvert bli en del av Willy sitt liv, når hans barnebarn nå har entret 14-års alderen.

Hva anser du som den viktigste saken for HivNorge fremover?- Det viktigste for meg er synliggjøring og alminneliggjøring av hiv i det hele tatt. I tillegg håper jeg at organisasjonen kan bli hørt mer politisk.

 

Les også

schedule01.07.2022

→ Tilfeller av apekopper i Norge 

Siden de første meldingene kom om utbrudd av apekopper i Europa, har sykdommen nå også spredd seg til Norge. Folkehelseinstituttet har registrert flere tilfeller i Norge, og oppfordrer særlig menn som har sex med menn om å være oppmerksomme på eventuelle symptomer.  

schedule30.06.2022

→ Noen å snakke med

Etter helgens alvorlige hendelse er vi mange som er berørt på ulike måter. Mange kan ha behov for å snakke med noen og dele de erfaringer vi har gjort oss etter hendelsene i Rosenkrantz’ gate.