Ny strategi fra UNAIDS

FN-organisasjonen UNAIDS har vedtatt ny strategi i kampen mot hiv og aids: End Inequalities. End AIDS.

scheduleOppdatert: 26.03.2021

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

25. mars ble UNAIDS nye strategi vedtatt av organisasjonens styre, Programme Coordinating Board, etter et langvarig arbeid av organisasjonens medlemsland. Norge, ved Utenriksdepartementet og NORAD, har vært med i arbeidet, og har fått innspill fra HivNorge.

—I våre innspill har vi lagt vekt på kvinneperspektiv, og særlig hivforebygging blant jenter og unge kvinner. Men også levekårsutfordringer og stigma som rammer personer som lever med hiv, herunder eldre som lever med hiv, sier HivNorges juridiske og politiske rådgiver, Halvor Frihagen, som følger opp dette arbeidet i HivNorge.  —Vi er glade for å se at dette er områder som er gitt stor plass i strategien.  

UNAIDS skiller seg fra mange andre FN-organisasjoner med den vekten sivilsamfunnet, altså ikke-statlige organer, gis i organisasjonens arbeid, både når det gjelder utforming av politikk og gjennomføring av organisasjonens prosjekter. Organisasjoner som representerer nøkkelgrupper i befolkningen som er berørt av hiv deltar på alle plan i UNAIDS’ arbeid.  

—Dette året markerer at det er 40 år siden de første tilfellene av aids ble rapportert, og 25 år siden UNAIDS ble etablert, sier Winnie Byanyima, UNAIDS Executive Director. —Vi står på et kritisk punkt i vår historiske innsats for å stanse aids.  

Winnie Byanyima overtok som leder for UNAIDS i 2019 etter stor uro i organisasjonens toppledelse. —Vi mener Byanyima har gjort en beundringsverdig jobb med å rydde opp i organisasjonen, som nå fremstår sterkere enn på lenge, sier Halvor.  

—Norge har kuttet kraftig i sin støtte til UNAIDS, på grunn av uroen i organisasjonen frem til 2019. Det er nå på høy tid at støtten returneres til det tidligere nivået, sier Halvor. —Vi fremmet dette under vårt arbeid med statsbudsjettet for 2021, og er skuffet over at UD og Stortinget ikke prioriterer dette viktige arbeidet høyere. Winnie Byanymia fortjener at den anerkjennelsen hun gis også synes i norske bistandsmidler til organisasjonen.  

Hele strategien finner du her

UNAIDS pressemelding om ny strategi finner du her

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.