Bli medlem

English

Kontakt oss

Ny anbudsrunde på hivlegemidler er iverksatt

En ny anbudsrunde på hivlegemidler er nå iverksatt og anbudsfristen løper ut i slutten av denne måneden. Resultatet av anbudskonkurransen vil publiseres senere i høst og vil gjelde fra 1. desember og for to år – kanskje for tre.

scheduleOppdatert: 30.08.2019

createForfatter: Arne Walderhaug

labelEmner:

Etter at første anbudsrunde for hivlegemidler ble gjennomført i fjor ble HivNorges brukerrepresentant kastet ut av spesialistutvalget. Brukerrepresentanten representerte den eneste pasient- og rettighetsorganisasjon for hivpositive HivNorge, som daglig har utstrakt dialog med hivpasienter fra hele landet. Begrunnelsen som ble gitt var at man kun ønsket en brukerrepresentant fra et brukerutvalg innenfor helseforetakene. HivNorge har hatt dialog med Kim Fangen som er brukerrepresentant i denne anbudsrunden.

Etter hva HivNorge erfarer har det nye spesialistutvalget og Sykehusinnkjøp tatt til seg store deler av den kritikken som ble fremsatt av vår brukerrepresentant under fjorårets anbudsprosess, samt erfaringer og innvendinger fra fagmiljøet etter at fjorårets anbud ble iverksatt. – Vi har derfor grunn til å tro at årets anbudsprosess vil gi oss tilgang til bedre hivlegemidler og at spesielt utsatte grupper ikke blir presset over på eldre hivlegemidler med kjent bivirkningsprofil, sier generalsekretær Anne-Karin Kolstad i HivNorge. HivNorge håper man denne gangen har tatt hensyn til hva det betyr å leve med en livslang kronisk sykdom og at man innser at det er uheldig at denne pasientgruppen skal måtte bytte medisiner årlig. – Ved at man nå antyder at dette anbudet skal ha en varighet på mellom to til tre år, er et steg i riktig retning, gir generalsekretæren uttrykk for.

– Når vi vet at innsparing av kostnader i helsevesenet er motivasjonen bak anbudet, skulle vi tro at hyppig bytte av medisiner, som igjen bidrar til flere konsultasjoner, flere blodprøver og kanskje sykemeldinger i perioder for brukerne, ikke er lønnsomt i et langsiktig perspektiv, fortsetter generalsekretæren. Hun legger til at HivNorge er forsiktige optimister med tanke på kommende anbudsrunde, særlig om spesialistutvalget og Sykehusinnkjøp har valgt å følge de nasjonale retningslinjene for hivbehandling som ble oppdatert av Norsk Forening for infeksjonsmedisinere tidligere i år. – De nye retningslinjene gir grunnlag for at vi unngår å komme i sammen uheldige situasjon som under fjorårets anbudsrunde.

Her er anbudsdokumentene

Ny anbudsrunde med nye anbudsvinnere skulle egentlig presenteres nå i månedsskiftet august/september, men Sykehusinnkjøp utsatte dette i tre måneder i håp om at Beslutningsforum skulle godkjenne flere nye medisiner. Beslutningsforum består av lederne i de fire helseforetakene og de trenger ikke begrunne sine avslag og godkjenninger av nye medisiner. Stadige nye og mer effektive hivmedisiner er på vei ut på markedet og i løpet av et års tid vil man kunne få tilgang til hivmedisin gjennom en injeksjon en gang i måneden. HivNorge har vært kritiske til Beslutningsforums metoder. – At nye hivlegemidler som er gitt markedstillatelse i Norge, men ikke er behandlet av Beslutningsforum, utestenges fra å delta på kommende anbudskonkurranse er alvorlig, sier Kolstad og legger til at det betyr i praksis at stadig nyere og mer effektiv hivbehandling ikke kommer norske pasienter til gode. – Vi har bedt helse- og omsorgsdepartementet og politikerne på Stortinget om å endre Beslutningsforums praksis, slik at alle nye hivlegemidler som er gitt markedstillatelse i Norge, får mulighet til å delta med sitt tilbud i de pågående anbud.

Enda en hivmedisin godkjent til bruk

Det nye anbudssystemet har høstet mye kritikk og stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H) stilte nylig et skriftlig spørsmål til partikollega og helse- og omsorgsminister Bent Høie om det nye anbudssystemet kan utelukke nye og bedre medisiner. Stensland mener ny praksis fra Beslutningsforum hindrer rask tilgang til nye legemidler, og sitt svar ga Bent Høie uttrykk for at «det likevel viktig at pasienter får raskest mulig tilgang også til nye legemidler som tilbys i spesialisthelsetjenesten», og at han derfor følge opp denne problemstillingen videre med de regionale helseforetakene».

HivNorge hadde håpet at Stenslands kritikk skulle bidra til at statsråd Bent Høie grep inn og endret Beslutningsforums praksis, men dette har så langt ikke skjedd. Det betyr at enkelte nye hivlegemidler som ennå ikke har vært behandlet i Beslutningsforum ikke vil bli tilgjengelig for norske pasienter på en god stund, noe som HivNorge mener er svært uheldig.

HivNorge er fremdeles av den oppfatning av at en liten gruppe livslange kronikere ikke burde vært satt på anbud og fremdeles burde finansieres over Folketrygden. – Stadig bytte av medisin og potensielt økning av bivirkninger i et livslang perspektiv kan være krevende. Når man så også vet at nærmere 60% av alle som lever med hiv i Norge i dag er over 50 år og dermed vil pådra seg andre livsstilsykdommer, bør man unngå hyppig skifte av medisiner og tilrettelegge for en best mulig alderdom, avslutter generalsekretær Anne-Karin Kolstad.

– Vi har derfor grunn til å tro at årets anbudsprosess vil gi oss tilgang til bedre hivlegemidler og at spesielt utsatte grupper ikke blir presset over på eldre hivlegemidler med kjent bivirkningsprofil, sier generalsekretær Anne-Karin Kolstad i HivNorge. [Foto: Reidar Engesbak/Blikk]

Les også

schedule28.03.2020

→ Råd og informasjon om koronaviruset

Hvordan smitter det og hvordan forebygger man smitte? Hvar er symptomene på korona? Hva gjør man hvis man mistenker at man har blitt smittet?

schedule12.03.2020

→ Infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved OUS stenger

Infeksjonsmedisinsk poliklinikk på Ullevål stenger nå for alle hivpasienter. Dersom du skulle fornye din resept på planlagt kontroll vil dette nå skje automatisk uten at du møter opp. Resepter kan fornyes via Min Journal på www.helsenorge.no ved behov.

schedule19.05.2020

→ Gradually opening of the outpatient clinic at Ullevål

The outpatient clinic for infectious diseases at OUS is now open for blood tests prior to your consultation, for anyone with an appointment from week 22 onwards. Some patients will have the option of going to the clinic for their consultation.

schedule19.05.2020

→ La policlinica de enfermedades infecciosas en Ullevål reabre sucesivamente

La policlinica de enfermedades infecciosas de Ullevål permite que las personas que tienen su consulta desde la semana numero 22 se presente para pruebas de sangre antes de la consulta. A muchos pacientes tambien se ofrece una consulta normal con su medico.

Scroll Up