Økning blant innvandrere

I sin oversikt over nysmitte av hiv i 2013 som Folkehelsa legger frem i dag, ser vi at tallene for heteroseksuelt smittede viser en klar nedgang, mens tallene for nysmitte blant menn som har sex med menn er det høyeste noensinne, med 98 personer.  Det oppsiktsvekkende er imidlertid at 47 av disse var menn med innvandrerbakgrunn, hvorav 25 ble smittet mens de var bosatt i Norge, de øvrige 22 var smittet før ankomst hit til landet.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Olav André Manum

labelEmner:

Daglig leder i Helseutvalget for bedre homohelse, Rolf Martin Angeltvedt, sier til HivNorge at dette er en forventet utvikling basert på Helseutvalgets erfaringer fra sitt hurtigtesttilbud. — Msm med innvandrerbakgrunn er tradisjonelt en vanskelig gruppe å nå i det forebyggende arbeidet, sier Angeltvedt videre, — det kan handle om lukkede miljøer og menn som strever, for eksempel med sin homoidentitet, med rus eller en vanskelig livssituasjon.

Angeltvedt mener disse tallene bekrefter at vi har riktig fokus og at det nå blir enda viktigere å nå denne gruppen og målrette arbeidet ytterligere. – Det er ikke på selvidentifiserende homofile menn fokuset bør ligge, sier Angeltvedt.

Han mener det er avgjørende at man kan fortsette det oppsøkende arbeidet Helseutvalget driver for eksempel med tilbud om hurtigtest, oppsøkende arbeid på utesteder og saunaer, men sier også at det er minst like viktig å fortsette det forebyggende og opplysende arbeidet. Her trengs det et langt høyere «trøkk», mener han.

— Vi ser at det er lavere kunnskap om hiv og hvordan hiv smitter i msm med ikke-vestlig bakgrunn, så det er viktig å spre kunnskap, øke bevisstheten om kondombruk og også øke bevisstheten om nødvendigheten av testing og å kjenne sin hivstatus og ta følgene av den.

Lederen for Helseutvalget forteller at de har inngått et samarbeid med Skeiv Verden – som nettopp er et forum for lhbt-personer med innvandrerbakgrunn – Et ABC-kurs tilpasset innvandrere. — Dette er helt grunnleggende opplysninger om hiv, smitteveier og hvordan man skal beskytte seg selv og andre, forteller han.

Daglig leder i Helseutvalget for bedre homohelse, Rolf Angeltvedt.

Angeltvedt sier også at han ikke er spesielt imponert over smitteoppsporingen. Han er overrasket over at ikke flere i denne gruppen blir fanget opp. — Her bør flere instanser komme sammen for å diskutere hva som kan og bør gjøres bedre, slår han fast.

På den annen side er Angeltvedt glad for at Helseutvalget nå får anledning til å øke volumet på virksomheten sin. De vil øke volumet med blant annet helgetesting, være mer tilstede på sauna og på utesteder som London og de vil også forsøke å etablere tilsvarende tilbud i Bergen forutsatt at Bergen Kommune og Haukeland sykehus er med.

Det kan lønne seg, mener han. — Tross alt har vi høy aktivitet i de «grå» sonene av msm-miljøet, sier han, og slår fast at Helseutvalget identifiserte 20 prosent av de nysmittede i Oslo i fjor gjennom sine hurtigtesttilbud.

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.