Økning i gonoré og syfilis

Folkehelseinstituttet presenterte i dag tallene for gonoré og syfilis for 2016. Det er en økning på nesten tretti prosent i forhold til året før. Tilsvarende økning ses også i våre naboland og Folkehelsa frykter at dette kan være starten på en mer omfattende spredning i Norge. HivNorge er bekymret for økningen og ønsker mer fokus blant hivpositive homser og msm på andre seksuelt overførbare infeksjoner enn hiv.

scheduleOppdatert: 20.12.2022

createForfatter: Arne Walderhaug

labelEmner:

Smittetallene for gonoré og syfilis er viktig fordi de ofte er en indikator for sex uten kondom, og hivpositive er betydelig representert i statistikken for gonoré. Hivpositive på vellykket behandling smitter ikke andre med hiv, men de får fortsatt andre infeksjoner og kan igjen smitte andre.

 – Hvor mye vet hivpositive msm om andre seksuelt overførbare infeksjoner (soi) og at de må beskytte seg og teste seg jevnlig, spør leder i HivNorge Leif-Ove Hansen. – En bevisstgjøring på jevnlig soi-testing og hvordan vurdere risiko for andre soi-er når man lever med hiv er viktig. Det er ikke sikkert at man vil eller alltid klarer å bruke kondom, men man skal iallfall ha fått den informasjonen man trenger for å selv vurdere risikoen og hva man selv ønsker, sier styrelederen.

HivNorge har hatt fokus på seksuelt overførbare infeksjoner hos hivpositive, blant annet ved å ha foredrag for hivpositive om soi med besøk av infeksjonslege Eirik Pettersen fra Ahus. – Vi vil fortsette med dette informasjonsarbeidet for å skape bevisste holdninger blant hivpositive i forhold til andre soi-er, sier Hansen.

Har man flere sexpartnere er det eneste som nytter å teste seg jevnlig og stoppe smittekjeden med behandling, sier Leif-Ove Hansen.

I 2016 ble det meldt 1 096 gonorétilfeller i Norge mot 851 tilfeller i 2015. Den betydelige økningen av gonoré blant menn som har sex med menn (msm) som startet i 2010 fortsatte i 2016. Også blant heteroseksuelle menn og kvinner fortsatte gonoré å øke. En betydelig andel av msm som diagnostiseres med gonoré er tidligere testet hivpositiv (61 av 598 tilfeller i 2016).

MSIS (Meldesystem for infeksjonssykdommer, red.) fikk i 2016 meldt 188 tilfeller av syfilis mot 172 tilfeller i 2015. Disse fordelte seg med 86 tilfeller av primær syfilis, 47 tilfeller av sekundær syfilis og 55 tilfeller av tidlig latent syfilis. Av de 188 tilfellene i 2016 var 150 (80 prosent) homoseksuelt smittet og 38 (20 prosent) heteroseksuelt smittet.

Selv om msm og hivpositive msm utgjør en betydelig andel av smitten (gonore og syfilis), må man se at det øker også i andre deler av befolkningen, samtidig som at gjennomsnittsalderen på de som tester positiv er høy. – Det kan tyde på at befolkningens seksualvaner er i endring. Sist vi hadde en nasjonal seksualvanestudie var i 2002, anga kun 19 prosent at de hadde brukt kondom ved sist samleie med tilfeldig partner, sier styreleder Hansen. – Mye tyder på at dette tallet har sunket enda lavere, eller andre vaner har endret seg for hvordan befolkningen har sex. HivNorge håper vi kan få mer kunnskap om dette.

– I den ideelle verden burde flere bruke kondom, fordi brukes det riktig forebygger det soi-smitte. Men har man flere sexpartnere er det eneste som nytter å teste seg jevnlig og stoppe smittekjeden med behandling, sier Leif-Ove Hansen.

Generalsekretær Anne-Karin Kolstad sier at nå som PrEP er innført i Norge vil disse brukerne få tett oppfølging hver tredje måned og det blir interessant å se om den forskningen som følger med etableringen av PrEP kan gi oss noen flere svar om spesielt msm sine seksualvaner. – Vi har en utfordring i Norge at vi ikke vet særlig mye om folks seksualvaner og seksuelle helse.

– Vi oppfordrer alle, uansett hivstatus, til å teste seg jevnlig hvis de har flere sexpartnere, samt å ha et bevisst forhold til kondom og hvilken risiko en velger å ta når man har sex. Alle bør ta ansvar for egen helse, avslutter styreleder Hansen.

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.