Oslo blir en Fast Track City 

20. juni vil Oslo signere Paris-deklarasjonen og bli en Fast-Track City, et initiativ fra to FN-organisasjoner, IAPAC og Paris kommune for å få slutt på hiv og aids-epidemien innen 2030.

scheduleOppdatert: 20.06.2022

createForfatter: Anne-Karin Kolstad

labelEmner:

HivNorge har i over tre år arbeidet for at Oslo skal bli en del av dette viktige initiativet og med hjelp av gode allierte i bystyret fikk vi i desember 2021 gjennomslag. Da besluttet Oslo Bystyre å inkludere Oslo by i Fast Track Cities. Oslo slutter seg til målsetningene i Pariserklæringen, blant annet å eliminere ny smitte av hiv innen åtte år.  

Vi har kommet langt i hivarbeidet i Norge og har i praksis nådd de fleste av målsettingene som i dag ligger for Fast Track Cities-initiativet. Men det er ambisiøst å sette seg som mål å eliminere hiv innen 2030. Å bli en Fast Track City betyr også at hver by som er med skal sette sine egne målsetninger for arbeidet fremover og vi har store forventninger til hvilke målsetninger Oslo vil sette seg for å komme i havn. 

Fast Track Cities bygger på samarbeid mellom det offentlige og frivillig sektor, og HivNorge er glad for at kommunen vil involvere frivillig sektor i arbeidet med å utvikle målsettingene og oppfølgingen av prosjektet. Som pasient- og rettighetsorganisasjon for alle som lever med hiv og de som bruker forebyggende hivmedisin PrEP representerer vi bredden av menneskene prosjektet berører.  

HivNorge vil oppfordre kommunen til å utarbeide en statusrapport for hiv-situasjonen i Oslo, som kan danne grunnlaget for kommunens mål for videre hivarbeid og hva som bør prioriteres for å nå målsettingene for Fast Track Citites initiativet. I dette arbeidet bør også alle tilbud, tjenester og tiltak i regi av både kommunale og statlige aktører og frivillige aktører kartlegges for å avdekke svakheter og styrker i kommunens og de lokale og landsomfattende frivillige organisasjonenes arbeid med hiv.  

Den formelle undertegningen av Paris-erklæringen skjer i Oslo Rådhus 20 juni, under Oslo Pride. Da vil HivNorge utfordre kommunen på det vi mener er utfordringene med hiv i Oslo og Norge i dag, og fortelle om våre forventninger til prosjektet.  

Vi er også sikre på at Oslo har et stort potensial for å dele sine erfaringer med andre storbyer i Europa. Vi har lykkes på mange områder og andre kan lære av ting vi gjør riktig. Men vi har også troen på at vi har mye å hente på samarbeid og erfaringsutveksling med andre europeiske byer. Vi ser også at det er behov for samarbeid med byer lenger øst i Europa, der ikke bare manglende ressurser, men også stigma og fordommer skaper store problemer for arbeidet med å eliminere ny smitte av hiv.  

Generalsekretær i HivNorge
Anne-Karin Kolstad

Signeringen skjer i Oslo rådhus med en seremoni 20. juni 2022 kl 1200-1300.
Trykk her for påmelding
NB! Påmeldingsfrist: 16. juni 2022. Det er begrenset antall plasser.

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.