Passe sammen

Mange fastleger har ikke god nok kunnskap om hva som kan brukes sammen med hivmedisiner mener farmasøyt Merete Klausen. Det er ikke alt som passer sammen.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Av Olav André Manum. Foto: Arne Walderhaug

labelEmner:

Merete Klausen er den farmasøyten i landet som har best kunnskap om dette temaet og er kjent som forfatteren av heftet Legemidler mot hiv,

Hivpositive holder viruset i sjakk ved å bruke antiretrovirale medisiner. I tillegg bruker mange medisiner mot andre sykdommer og plager, og noen bruker store mengder vitaminer, mineraler og kosttilskudd for å bedre allmenntilstanden og heve livskvaliteten. Det er derfor helt avgjørende at de får beskjed om hvilke medisiner og preparater som ikke fungerer sammen med hivmedisinene.

– Det kan i verste fall være et spørsmål om liv eller død, sier Merete Klausen i Apotek1 i Storgata i Oslo. Hun er den farmasøyten i landet som har best kunnskap om dette temaet og er kjent som forfatteren av heftet Legemidler mot hiv, som er kommet i to utgaver.

– Det er på tide med en ny og oppdatert utgave, for det har skjedd mye på denne fronten siden siste utgave, forteller Klausen og kan avsløre at hun er i samtaler for å få ut en ny og revidert utgave av dette heftet i 2012.

Forbundet med stor risikoEnkelte medisiner – reseptbelagte og andre – kan redusere virkningen av hivmedisinene. Det samme gjelder en del kosttilskudd, helsekost og naturmedisiner. I ekstreme tilfeller kan disse ulike preparatene redusere virkningen av hivmedisinene til null og dermed skade brukeren.

Forbundet med stor risiko

Mange hivpositive bruker mye tilleggspreparater, understreker Klausen. Hun peker også på at det finnes mange preparater tilgjengelig via Internett som kan ha svært tvilsom effekt. Dersom pasientene ikke selv har den nødvendige kunnskapen, kan det være livsviktig å få den av farmasøytene og/eller legene som skriver ut andre reseptbelagte medisiner for å behandle andre plager.

– Denne kunnskapen er imidlertid nesten fraværende hos de fleste farmasøyter som jobber i norske apotek. Unntaket er sykehusapotekene, hevder Klausen, og legger til at også der er kunnskapen på dette feltet svært varierende.

Mangler i utdannelsenKlausen mener dette blant annet skyldes at legemiddelbehandling av hiv i svært liten grad er med i farmasøytenes utdannelse. I tillegg har hiv forsvunnet som tema i norsk offentlighet. Dermed opplever heller ikke den enkelte farmasøyt noen forpliktelse til å skaffe seg denne kunnskapen. Klausen har selv tatt til orde for å arrangere kurs for å bedre kunnskapsnivået på dette feltet, men måtte avlyse: Ingen var interessert. Noe av problemet skyldes også at faglige kurs er nedprioritert fra apotekvesenets side. Næringen er konkurranseutsatt og derfor avhengige av omsetningen. Kurs i kjøp og salg blir prioritert på bekostning av mer faglige kurs.

Mangler i utdannelsen

Klausen understreker også at mange fastleger som skriver ut medisiner for å behandle andre plager og sykdommer, ikke har god nok kunnskap om hvilke medisiner som ikke kan eller bør brukes sammen med enkelte hivmedikamenter. Hun ser det derfor som sin oppgave å hjelpe sine hivpositive kunder med denne kunnskapen.

– Jeg har kunder som kommer med lister over naturlegemidler og helsekostprodukter de bruker. Det er et stort, men nødvendig arbeid å gå gjennom dette. Er jeg usikker på noe anbefaler jeg kundene mine å slutte å bruke disse medisinene eller preparatene.

Med håp om økt engasjement og bedre kunnskaper blant farmasøyter, forteller Klausen at flere apotek er i gang med å tilby legemiddelsamtaler. Da kan legemiddelbrukerne bestille tid for å snakke med farmasøyt, og få hjelp til å løse legemiddelrelaterte problemer. Dette handler ikke bare om hiv, men en rekke kroniske sykdommer, forklarer den engasjerte farmasøyten.

– Vi her i Storgata er det eneste som har et slikt tilbud knyttet til hiv og medisinbruk, sier hun. – Det gjør hivpositive utenfor det sentrale Oslo-området sårbare. De må forsøke å inngå allianser med sine infeksjonsleger, fastleger og apotek slik at de oppnår en fullt ut forsvarlig medisinbruk, sier Klausen. Eller de kan bestille medisinene sine og få dem sendt i posten fra et apotek de har tillit til. Hivpositive trenger ikke en gang betale porto om de går inn på en slik ordning.

Kosttilskudd er nødvendigHun synes ikke det er noen god ide at hivpositive slutter med kosttilskudd eller andre preparater. Ikke minst vitaminer og omega-3 er viktig for alle mennesker, men kanskje spesielt for hivpositive.

Kosttilskudd er nødvendig

Enkelte typer kosttilskudd og mineraler kan dessuten hjelpe hivpositive til bedre livskvalitet, for eksempel i perioder da de har liten appetitt og har vanskeligheter med å få i seg mat. Poenget er bare å gjøre det med omhu, slik at disse preparatene bedrer helsen og ikke reduserer den. Syke hivpositive og virus som utvikler resistens er ingen er tjent med.

Klausen er også stolt av et annet tiltak hun har satt i gang for sine hivpositive kunder. Kontinuitet i medisininntaket er avgjørende for om behandlingen blir vellykket eller ikke. Kundene kan derfor avtale med Klausen at apoteket følger med på når det er på tide å hente nye medisiner. Apoteket gjør i stand resepten og sender e-post eller tekstmelding når medisinene står klare til henting. Dermed bidrar apoteket til at man ikke får opphold i behandlingen fordi man slipper opp for medisiner.

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.