Én pille mot hiv og graviditet

En pille som forebygger hiv og graviditet samtidig, en dobbel prevensjonspille, er under utvikling. En slik pille vil forenkle hverdagen for mange kvinner og jenter i risiko for å bli smittet med hiv.

scheduleOppdatert: 20.07.2021

createForfatter: Bente Bendiksen

labelEmner:

Den daglige forebyggende dobbeltbehandlingen (Dual Prevention Pill – DPP) tar dermed sikte på å møte flere helseutfordringer i en og samme tablett.

I en presentasjon under IAS konferansen, informerte Jessica Rodrigues fra den internasjonale organisasjonen AVAC (AIDS Vaccine Advocacy Coalition), om at tablettene man tar de første tre ukene av syklusen, vil inneholde både hivforebyggende behandling (PrEP) og prevensjonsmiddel. Den siste uken av syklusen tar man en daglig tablett som kun inneholder PrEP.

To-i-en-pillen vil være et nytt verktøy i verktøykassen. Det gir flere valgmuligheter for kvinner, det kan gi økt mulighet for kontroll over egen kropp, og det kan være enklere å følge i og med at det kun er en pille som samtidig ivaretar to utfordringer.

Introduksjon er avgjørende

En paneldebatt under konferansen tok for seg på hvilken måte en slik fremtidig behandling bør introduseres for å sikre at personer som er i målgruppen ønsker å ta denne i bruk. Det ble understreket at det er helt avgjørende at både brukerne av produktet og helsepersonell som skal formidle dette får god informasjon og utdanning.

Lege og epidemiolog Natasha Salifyanji Kaoma, fra Zambia, løftet frem at skepsis til nye ting og frykt for bivirkninger kan forhindre kvinner fra å ta i bruk produktet. Mange ønsker å bruke produkter de selv er kjent med eller som de får anbefalt fra andre. Ifølge Kaoma, er god informasjon om produkt og bruk essensielt. – Dersom kvinner eksempelvis glemmer å ta prevensjonspillene, og skulle bli gravid, kan det gi et feil bilde av effekten av produktet.

Flere av panelistene understreket viktigheten av hvilken måte produktet blir introdusert til brukerne. Adferds- og samfunnsforsker ved Universitetet i Zimbabwe, Adlight Dandadzi, kunne fortelle at da PrEP ble introdusert ble det oppfattet å være et produkt for kommersielle sexarbeidere, noe som skapte en barriere for mange til å ta det i bruk.

Dandadzi fikk støtte fra Kaoma. – Flere kvinner i risiko for å bli smittet med hiv, bruker ikke PrEP i frykt for at folk skal tro at de lever med hiv eller for å bli stemplet som seksuelt promiskuøse. Hun understreket derfor viktigheten av både utdannelse og informasjon, men også bruk av metode når produktet rulles ut.

Det er viktig å få flere verktøy i verktøykassen. Utviklingen mot å redusere nye tilfeller av hiv begynte å stagnere allerede før koronapandemien ga utfordringer for det hivforebyggende arbeidet. For å få fart på nedgangen må det derfor flere virkemidler til.

Redusere stigma

Stigma rundt bruk av PrEP, som flere av panelistene refererte til, har vært en barriere for både oppstart og bruk av PrEP blant annet i Afrika sør for Sahara. Det har ført til at potensialet PrEP har når det gjelder å redusere forekomsten av hiv, ikke blir optimalt. For kvinner som både ønsker å beskytte seg mot hiv og graviditet, ser man også for seg at i tillegg til å forenkle hverdagen ved å kun ta en tablett daglig, kan kombinasjonen av hivforebygging og prevensjon bidra til å redusere stigmaet knyttet til bruk av PrEP alene.

I tillegg fremhevet både Dandadzi og Siyanda Tenza, fra instituttet for reproduktiv helse og hiv i Johannesburg i Sør-Afrika, at dobbeltbehandlingen kan ha en positiv innvirkning på familieplanlegging, og redusere pillebyrden ved å skulle ta to separate piller.

Les også

schedule27.09.2023

→ PrEP på agendaen

Som en del Fast Track Cities 2023-konferansen i Amsterdam har HivNorge deltatt på flere foredrag og erfaringsutvekslinger om den hiv-forebyggende behandlingen PrEP. PrEP er et viktig og aktuelt tema under konferansen, siden introduksjonen av PrEP har bidratt til stor reduksjon av nye hivtilfeller globalt.

schedule26.09.2023

→ Fast Track Cities 2023-konferansen er i gang

Fagpersoner, aktivister og berørte på hivfeltet er samlet for å dele erfaringer, presentere forskningsresultater og for å styrke det internasjonale nettverket. – Arbeidet for å ende hivepidemien er ikke bare medisinsk, i dag er den største utfordringen stigmaet og de sosiale belastningene relatert til hiv, forteller Amsterdams ordfører.