Plusspris

Styret i HivNorge besluttet på sitt novembermøte å tildele årets Plusspris til Gemma Myking. I sin begrunnelse for årets tildeling sier styret at hun er uredd, stiller seg "naken" ved å fortelle om sine erfaringer foran en gruppe eller "hele" den norske befolkningen - gang på gang.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter:

labelEmner:

Gemma Myking fikk prisen under HivNorges konferanse på Verdens aidsdag 30. november. Årets vinner av Plussprisen er etter HivNorges mening en vågal og uredd ambassadør for hivpositive i Norge. Hun har selv uttalt at alle har vi forskjellige valg i livet. – Jeg har valgt å være åpen, og har fått mye positivt ut av det. For andre vil det ikke være riktig å gå offentlig ut sånn som jeg har gjort. Men jeg ser også hvordan det sliter på dem som ikke engang tør å fortelle sin nærmeste familie om hivstatusen sin, som ikke tør å ta medisiner foran familiemedlemmer. Jeg forsøker å motivere mennesker til å akseptere situasjonen sin og den de er. Men de må selv velge hvem som skal få vite detaljer fra deres liv, sier hun.

De som har møtt henne vil heller aldri glemme det møtet. I tillegg til den sterke historien har hun et sprudlende humør og et vinnende vesen. Det er klart at det koster mye å stadig «stå fram», og det har ikke skjedd uten at hun har opplevd avvisning etter å ha vært åpen om sin status. Til tross for dette «krummer» hun nakken og går på videre.

Gemma Myking har også bidratt til å redusere stigma og myter i forhold til hivpositive generelt, og egen gruppe spesielt. Hun står fram på en måte få kvinner har gjort før henne. Hun har gjennomført et uttall av informantoppdrag, stilt opp i et uttall av aviser, ukeblader og ikke minst gjennom fjernsynsopptredner. Hun delte også sin graviditet med offentligheten gjennom å stå fram i mediene. Hun ga med det både håp for andre kvinner som har vært usikre, men også  nyttig kunnskap til befolkningen. Hun sier selv at støtten fra ektemannen og hans familie også gjør disse tingene lettere for henne, om noe av dette kan kalles lett! Hun gir hivpositive kvinner og innvandrerkvinner i Norge et ansikt!  

her

Les også

schedule27.09.2023

→ PrEP på agendaen

Som en del Fast Track Cities 2023-konferansen i Amsterdam har HivNorge deltatt på flere foredrag og erfaringsutvekslinger om den hiv-forebyggende behandlingen PrEP. PrEP er et viktig og aktuelt tema under konferansen, siden introduksjonen av PrEP har bidratt til stor reduksjon av nye hivtilfeller globalt.

schedule26.09.2023

→ Fast Track Cities 2023-konferansen er i gang

Fagpersoner, aktivister og berørte på hivfeltet er samlet for å dele erfaringer, presentere forskningsresultater og for å styrke det internasjonale nettverket. – Arbeidet for å ende hivepidemien er ikke bare medisinsk, i dag er den største utfordringen stigmaet og de sosiale belastningene relatert til hiv, forteller Amsterdams ordfører.