Plussprisen 2020 går til Leif-Ove Hansen

Under HivNorges digitale markering av verdens aidsdag 1. desember 2020, ble plussprisen delt ut. Årets pris går til Leif-Ove Hansen for hans utrettelige innsats på hivfeltet.

scheduleOppdatert: 01.12.2020

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

Prisen ble delt ut av leder i HivNorge, Jens-Harald Älgenäs Eliassen. Til stede under utdelingen var blant andre helseminister Bent Høie, som gratulerte med en velfortjent pris. Høie framhevet det gode og tette samarbeidet som har vært mellom HivNorge og myndighetene under Hansens periode som leder i HivNorge.

Plussprisen deles hvert år ut av HivNorge til en person eller organisasjon som har gjort en særskilt innsats på hivfeltet i Norge. Vinneren utnevnes av HivNorges styre og deles ut av styrets leder under markeringen av verdens aidsdag 1. desember. Les hele begrunnelsen for årets utdeling her:

Årets prisvinner lever med hiv og har bidratt med åpenhet om sin diagnose i mange sammenhenger. Man sier at personen er uredd, ærlig og tillitvekkende og en person som lett engasjerer andre rundt seg.

Prisvinneren har møtt alle med engasjement og troverdighet og alltid med et smil og en behagelig tilnærming. Alle er blitt behandlet likt, om det har vært politikere og kongehus eller de minst synlige blant oss.

Prisvinneren har vært utålmodig, men hatt evne til å stå i tunge prosesser for å bidra til å oppnå de målene som er satt.

Årets prisvinner har stått på barrikadene og vist vei for mange med sin åpenhet og med å villig dele sine egne erfaringer om å leve med hiv.

Prisvinneren har også vært opptatt av helheten i hivomsorgen og blant annet rettet fokus mot hvor viktig god seksuell helse og god psykisk helse er. Og at alle skal få være den de er, fullt og helt.

Prisvinneren har tatt klart avstand fra moralisme, og diskriminering er alltid blitt møtt med faglig tyngde og ærlig åpenhet – uten kompromisser.

Prisvinneren er ikke opptatt av å fremme seg selv, men har brukt sin egen åpenhet og synlighet for å sikre oppmerksomhet og gjennomslag for rettighetene til dem av oss som lever med hiv. Gjennom å inkludere andre og heie frem samhold og team-arbeid har prisvinneren vist at resultatene skapes sammen, ikke alene.

Motstand og moralisme har prisvinneren møtt med stor troverdighet, og aldri gitt slipp på sine prinsipper på veien til målet.

Likestilling og like muligheter for alle har alltid vært viktig for prisvinneren, og engasjementet for dem som har mindre privilegier enn andre har alltid vært stort.

Prisvinneren valgte tidlig å engasjere seg som frivillig i HivNorge, og har også hatt flere tillitsverv i organsiasjonen.

I styret gikk prisvinneren gradene fra varamedlem via nestleder og til slutt til leder av organisasjonen i over 5 år.

I prisvinnerens periode som leder fikk HivNorge gjennomslag for flere viktige saker av stor betydning for alle som lever med hiv.

Blant disse vil jeg særlig nevne den viktige endringen i straffeloven, der vi fikk lovfestet at både informasjon og rimelige smitteverntiltak var tilstrekkelig for å frita fra straff, og at vi lykkes med å få innført den forebyggende hivmedisinen PrEP.

Prisvinneren bidro også til en sterkere oppmerksomhet rundt hiv, og til å synliggjøre HivNorge som en sterk pasientorganisasjon. Under prisvinneren vedtok også HivNorges styre og årsmøte viktige prinsipper, og han styrte organisasjonen i en ny retning som pasient- og brukerrettighetsorganisasjon med klart fokus på rettigheter, både i helsevesenet og i samfunnet.

Prisvinneren har i sin periode som leder vist stor evne til å utvikle organisasjonen og aktiviteter i takt med utviklingen og har med sin åpenhet og nysgjerrig bidratt til å åpne organisasjonen for nye utfordringer, avdekket nye behov og tilrettelagt for tilbud til nye grupper.

Prisvinneren ble også tildelt æresprisen under Oslo Pride for å ha bidratt til å sette hiv på dagsorden og for sin synlighet og åpenhet om å leve med hiv. Det viser at hans innsats nådde langt utover organisasjonen og eget miljø, ut i storsamfunnet.

Han har sittet som pasient- og brukerrepresentant i krevende posisjoner. Plassen som brukerrepresentant i Sykehusinnkjøps spesialistutvalg da hivlegemidler ble satt på anbud, var særlig krevende. Hans innsats i utvalget var et avgjørende grunnlag for at vi sikret at de av oss som lever med hiv skal få gode og trygge medisiner, uten bivirkninger, som det er enkelt å følge opp slik man skal.

Han gikk av som leder i HivNorge i 2019, men har fortsatt sitt engasjement for mennesker med funksjonsnedsettelse, og er i dag generalsekretær for paraplyorganisasjonen Unge funksjonshemmede.

Årets vinner av Plussprisen er Leif-Ove Hansen.

Les også

schedule12.06.2024

→ Forebyggende eller risikabelt?

Har du hørt om DoxyPEP? Syntes du økningen av seksuelt overførbare infeksjoner er bekymrende? I enkelte land og på digitale plattformer hører man at antibiotika som forebyggende behandling (DoxyPEP) er løsningen på økningen av seksuelt overførbare infeksjoner. Vil DoxyPEP faktisk være redningen eller vil det forverre antibiotikaresistens-situasjonen?

schedule06.06.2024

→ Faglig påfyll og erfaringsutveksling 

I mai arrangerte HivNorge, i samarbeid med infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, et seminar for ukrainere som lever med hiv. HivNorge erfarer at det stor verdi i å etablere samhold og legge til rette for gode samtaler i trygge omgivelser.