Plussprisen

Styret i HivNorge har i år besluttet å tildele Plussprisen til to personer. Kronprinsesse Mette-Marit for å ha gjort hiv og aids til hennes hovedengasjement og Ragnhild Rosseland for å motvirke diskriminering av hivpositive.

scheduleOppdatert: 21.05.2019

createForfatter:

labelEmner:

Styret i HivNorge har bestemt at Plussprisen for 2008 skal deles mellom to personer som hver på sin måte gjør en viktig innsats for å motvirke diskriminering av hivpositive og vise at hiv må tas på alvor også i Norge. Begge minner oss om at hiv ikke kjenner landegrenser. De handler begge ut fra at det må være samsvar mellom det vi gjør lokalt og globalt for å bekjempe epidemien, og den uvitenheten og diskrimineringen som kommer i dens kjølvann.

Ragnhild Rosseland ble kjent for hele Norge i programmet «Migrapolis» på NRK høsten 2008 hvor hun deltok sammen med sin adopterte hivpositive sønn. Hun fortalte om arbeidet sitt for å gjøre barnehage, skole, venner og nærmiljø fortrolige med å omgås et hivpositivt barn. Hun har informert om hiv og bidratt til å avdramatisere hiv slik at hennes sønn får vokse opp i et trygt og aksepterende miljø. Hun har også laget en bok til barn om hiv som er banebrytende, og bidratt til HivNorges arbeid som styremedlem en periode.

Kronprinsesse Mette-Marit har gjort hiv og aids til sitt hovedengasjement. Hun knytter på en spesiell måte de internasjonale og nasjonale linjene sammen. Hun deltar aktivt og med stort engasjement internasjonalt som spesialrepresentant for UNAIDS. Hun legger alltid stor vekt på å komme i direkte kontakt med personer som er direkte berørt av hiv. Hun er en av de som tydeligst snakker om at vi må tenke i en global sammenheng også når vi forholder oss til hiv og aids i Norge. Hun er klar og tydelig på at hiv utgjør en stor utfordring i vårt land, særlig knyttet til uvitenhet og diskriminering, og bidrar med sitt engasjement til å sette dette på dagsorden. (Foto: Slottet)

Les også

schedule23.05.2023

→ Apekopper blir mpox

Siden november i fjor, har mpox vært det offisielle navnet internasjonalt på det som tidligere ble kalt monkeypox. Nå vil også Norge følge rådene til verdens helseorganisasjon (WHO) og endre navnet på sykdommen apekopper til mpox.

schedule11.05.2023

→ HivNorge fyller 35 år

Samtidig som det er 40 år siden den første personen fikk diagnosen aids her i landet, er det også 35 år siden pasientorganisasjonen Pluss ble stiftet. Pluss heter i dag HivNorge. Senere i høst er det også 35 år siden Henki-dommen falt i Høyesterett.