– PrEP handler om her og nå!

Lege Ole Rysstad ved Sørlandet sykehus var en av de første i Norge som tok til orde for å bruke PrEP i det hiv-forebyggende arbeidet. Det var på HIV14, i Tromsø i 2014 – Jeg ble veldig overrasket over motstanden dette møtte på konferansen, forteller han. Ole Rysstad er avdelingsleder ved medisinsk avdeling på Sørlandet […]

scheduleOppdatert: 20.12.2022

createForfatter: Torgeir M. Landaas

labelEmner:

Lege Ole Rysstad ved Sørlandet sykehus var en av de første i Norge som tok til orde for å bruke PrEP i det hiv-forebyggende arbeidet. Det var på HIV14, i Tromsø i 2014 – Jeg ble veldig overrasket over motstanden dette møtte på konferansen, forteller han.

Ole Rysstad er avdelingsleder ved medisinsk avdeling på Sørlandet Sykehus. I Kristiansand tilbys PrEP gjennom Test Deg-tilbudet, som er åpent hver onsdag på Sørlandet sykehus. Foreløpig er det få PrEP-brukere i Kristiansand, men Rystad legger nå opp til å markedsføre tilbudet bedre for de som er innom «Test Deg» på infeksjonsmedisinsk poliklinikk.

Allerede i 2014 tok lege Ole Rysstad til ordet for å innføre PrEP til forebygging av hiv på konferansen HIV14 i Tromsø. – Det var rart å møte motstanden på konferansen. Allerede da var den vitenskapelige diskusjonen om hvorvidt PrEP fungerer over, sier Rysstad. Han viste på konferansen til engasjementet for PrEP i deler av det politiske miljøet i USA, blant annet guvernør Andrew Cuomo i New York som hadde tatt et sterkt initiativ for PrEP, og deltok i New York Pride for å promotere PrEP og hiv-bekjempelse. – Det var underlig å møte den store motstanden mot PrEP, ikke minst fra Helseutvalget, i en situasjon hvor 100 unge MSM ble smittet hvert år. Det holder ikke å be folk slutte med det ene og det andre, eller som Georg Bush hevdet; «det er bare å bruke kondom». Tallene viser jo at folk ikke gjør det. Stadig er det nye som blir smittet, sier Rysstad. Han fremhever at god og tidlig behandling av hiv-smittede og PrEP er det som kan få ned smittetallene. I en kommentar sier Rolf Angeltvedt, leder av Helseutvalget: – Vi var i en tidlig fase forsiktige i våre uttalelser, men jeg understreker at Helseutvalget ikke er motstander av PrEP. Da diskusjonen kom opp reiste det mange spørsmål og vi ønsket den gangen mer dokumentasjon før vi sluttet oppunder PrEP. Vi skyndet oss sakte, hevder Angeltvedt.

I Kristiansand kan du få PrEP ved å henvende deg til «Test Deg»-tilbudet på infeksjonsmedisinsk poliklinikk, Sørlandet sykehus. «Test Deg» ble til gjennom et brukerinitiativ fra personer som lever med hiv, forteller Rysstad. Det er et drop in-tilbud for test og screening av hiv og andre SOIer og er åpent hver onsdag fra 16 til 20. «Test Deg» tilbyr også råd og veiledning om sikrere sex og kan formidle time for vurdering av PrEP. Poliklinikken har i tillegg til infeksjonssykepleier som møter pasientene, lege i bakhånd dersom det skulle komme en positiv hiv-test eller lignende. Tilbudet er populært og har hver uke 30-40 personer innom de fire timene i uka de har åpent.

– Vi kan love rask konsultasjon for de som henvender seg for å få PrEP, og dersom du ikke ønsker å gå via «Test Deg» kan du ta kontakt direkte sier Rysstad. Han kan fortelle at han også har tatt imot folk fra Oslo som ikke ønsker å stå i kø. Ved Olafiaklinikken i Oslo er det kjent at køen for å få vurdert PrEP er lang. I øyeblikket må de fleste som henvender seg dit vente til neste år med å få time. – Ønsker du å ta turen til Kristiansand er du velkommen hos oss, sier Rysstad som mener at man burde slippe å vente for å få PrEP. – PrEP handler om her og nå, og spesial-klinikkene bør håndtere dette raskere.

Både behovet for PrEP og personer som lever med hiv er geografisk skjevfordelt. Det bor flere MSM i de større byene, og det åpne miljøet i Kristiansand er relativt lite. – Allikevel har også vi nysmitte og personer som kan ha nytte av PrEP, sier Rysstad. En av utfordringene utenfor de store byene kan være at det er flere MSM som lever skjult, og det kan oppleves som en stor barriere å skulle ta opp problemstillingen rundt PrEP og SOI-er med fastlegen. – Tilbudet på sykehuset er slik sett mer anonymisert, og vi oppfordrer de som ønsker å få vurdert PrEP, testet seg eller ønsker en samtale om sikrere sex å ta kontakt med tilbudet her. Samtidig er det viktig at mulighetene blir kjent, så det er bare bra om det blir litt reklame rundt PrEP-tilbudet der ute, avslutter Ole Rysstad.

Allerede i 2014 tok lege Ole Rysstad til ordet for å innføre PrEP til forebygging av hiv på konferansen HIV14 i Tromsø. – Det var rart å møte motstanden på konferansen, sier han.

Fakta om PrEP:

PrEP er en forebyggende behandling som har vist seg å være mer enn 99,9% effektiv i å hindre en person i å bli smittet av hiv. PrEP tilbys ved alle norske sykehus som har infeksjonsmedisinsk avdeling eller seksjon, og ved lavterskeltilbudene for testing av seksuelt overførbare sykdommer, SOI-poliklinikker og Olafiaklinikken i Oslo. PrEP ble offisielt godkjent av helseministeren høsten 2016.

Les også

schedule10.04.2024

→ Forebygging, testing og behandling eliminerer hiv

Tidlig diagnostikk, raskest mulig oppstart med antiretroviral behandling av hivinfeksjon, kondombruk og tilbud om forebyggende behandling (PrEP) til spesielt risikoutsatte er de viktigste hivforebyggende tiltakene, ifølge Folkehelseinstituttet.

schedule05.04.2024

→ Husk søknadsfristen til Hivfondet

Lever du med hiv og er i en vanskelig økonomisk situasjon? Neste søknadsfrist for Hivfondet er 1. mai.