PrEP kommer til Norge

Ubekreftede meldinger antyder at en godkjenning av legemiddelet Truvada som hivforebyggende medisin (PrEP) er nært forestående innenfor EU-systemet. Et vedtak i EU vil måtte gjøres gjeldende her til lands innen 30 dager. Hvis meldingene viser seg å være korrekte vil Truvada kunne være godkjent som hivforebyggende medikament her i landet innen utgangen av juni i år.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Av Olav André Manum

labelEmner:

Statens legemiddelverk bekrefter at det foreligger en innstilling om ny indikasjon – det vil sin nytt bruksområde – for Truvada. Det er allerede offisielt. Det Legemiddelverket ikke kan si noe om er når en slik innstilling vil bli vedtatt i European Medicine Agency. Dette er den enheten innenfor EU-systemet hvor denne typen beslutninger fattes. Så snart vedtaket er publisert via EMA vil det bli gjort gjeldende i alle EU og EØS-land innen 30 dager. Det vil i praksis si forsyne eskene med norsk tekst og lignende.

Truvada er allerede godkjent som en hivbehandlende medisin, som en del av trippelbehandlingen, men den er altså ikke godkjent som hivforebyggende behandling i EU/EØS ennå. Alt tyder imidlertid på at en slik godkjenning er nært forestående.

Kilder HivNorge har vært i kontakt med, har klare forventninger til at Truvada vil komme på blå resept, eller være gratis fordi middelet er hivforebyggende. Det vil dermed være god samfunnsøkonomi å gi denne medisinen til mennesker som er i risikosonen for hivsmitte. Fra Helsedirektoratets side blir det opplyst at de vurderer ordlyden i paragraf 4, og hva den betyr. Det er dermed for tidlig å si noe om Truvada vil komme på blå resept, alternativt være et gratis smitteforebyggende tiltak, eller ei.

Styreleder i HivNorge, Leif-Ove Hansen, mener det er på høy tid at PrEP også kommer til Norge. – Flere faginstanser som for eksempel Folkehelsa har jo allerede gjort det klart at de ønsker dette, sier Hansen.

Han mener at alle som opplever at de er i risikosonen for å få hiv og som har en infeksjonslege som deler denne oppfatningen, bør kunne få Truvada her til lands.

– PrEP må være gratis for alle som skal bruke det, mener Hansen, det er nødvendig for at dette ikke skal være ekskluderende for folk med dårlig råd. Alle bør få lik tilgang til dette effektive hivforebyggende middelet, slår Hansen fast.

Han advarer myndighetene mot å ikke gjøre den forebyggende medisinen gratis. Folk vil da skaffe seg medisinen utenom de lovlige kanalene, mener han. Hansen har ingen tro på at det til enhver tid vil være mer enn 500 som vil gå på PrEP her i landet. – Man må ønske å beskytte seg og være klar over at om man har mange sexpartnere i et miljø hvor smittepresset er stort, så er også risikoen for smitte større.

– De fleste definerer seg jo ikke i risikosonen for hiv. Det er et problem, men med PrEP tilgjengelig ville legene ha en «positiv» inngang til å snakke om hiv, smitterisiko og seksuell praksis. Dette er kanskje særlig viktig med pasienter som har andre seksuelt overførbare infeksjoner, men som ikke er hivpositive, avslutter Hansen.

Les også

schedule15.03.2023

→ Årsrapporten over seksuelt overførbare infeksjoner er klar

Folkehelseinstituttet lanserte i dag sin årlige rapport om overvåkning over seksuelt overførbare sykdommer i Norge. Dette inkluderer en oversikt over hivsituasjonen i Norge i 2022. Effektive tiltak som tidlig diagnostikk, vellykket hivbehandling og den hivforebyggende behandlingen PrEP, har resultert i et lavt antall personer som er smittet i Norge, med en nedgang på 80% de siste ti årene.

schedule09.03.2023

→ Informasjon til årsmøtets deltagere 

Vi har innkalt til ordinært årsmøte 23. mars 2023, kl. 18.30. Møtet holdes i HivNorges lokaler i Rosenkrantz' gate 4 i Oslo. Det er kun lagt til rette for fysisk oppmøte. For å kunne delta på årsmøtet må du være medlem og ha betalt kontingent for 2022.