PrEP og gode medisiner

Styreleder Leif-Ove Hansen fokuserte på god forebygging og gode medisiner for hivpositive i sin appell under hagekonserten på Aksept nå i kveld. Konserten var, som alltid, en stor publikumssuksess.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

Her er HivNorges styreleder Leif-Ove Hansens appell under hagekonserten tirsdag 21. juni 2016:

Kjære alle sammen,Jeg holdt nettopp en tale i en lignende storslått anledning, nemlig min mors 60 årsdag. En av tingene jeg merker meg er at gjennomsnittsalderen blir høyere også i denne forsamlingen, noe som er et godt tegn.  

Kjære alle sammen,

Jeg ser både 60-,70- og 80-åringer tilstede. Og det kan vi tilskrive at medisinene vi nå har, de er gode og effektive, de gjør at vi lever like lenge som alle andre, og at vi er smittefrie!

Hagekonserten til Aksept har lenge vært et høydepunkt under Oslo Pride, og samler mennesker som lever med hiv og andre som er berørte av hiv. Konserten er også viktig fordi mange som ikke har noe forhold til hiv eller Aksept kommer for den gode underholdningen, og blir en del av vårt felleskap.

Solidaritet, som er årets tema for Oslo Pride, passer dermed ekstra godt til det budskapet som er en del av hagekonserten på Aksept. Vi må alle vise hverandre godhet, tillitt og solidaritet. For meg selv, og for mange her, har vi vært hivnegative det ene året på hagekonserten, mens neste år er vi hivpositive. Det å se og snakke med andre som lever med hiv og vite at det finnes fristeder å gå til, er viktig for at vi skal kunne leve gode liv med hiv.

Like viktig som det er et sted å være seg selv, er den funksjonen HivNorge har i å ta vare på de rettigheter og interesser vi som lever med hiv har. Tilgang på medisiner og helsetjenester, dekning av tannhelsetjenester og vern mot diskriminering og eierskap til egne helseopplysninger for eksempel, kommer ikke av seg selv. De opprettholdes ikke uten en sterk interesseorganisasjon for mennesker som lever med hiv. 

Jeg vil oppfordre alle som lever med hiv og er engasjerte i saken å bli medlem i HivNorge for å styrke hivpositives interesser og rettigheter.

I år står vi på trappene for et gjennombrudd i hivforebygging i Norge. Tenk deg at det finnes en hivforebyggende pille du tar hver dag som gjør at du ikke kan få hiv. Behandlingen heter PrEP, og er allerede tilgjengelig.

Det som likevel gjenstår er at regjeringen og helseministeren vår klargjør overfor infeksjonslegene at pillen skal være tilgjengelig for alle som ønsker det og at den skal være gratis. Dette vil forhindre nye hivinfeksjoner, og gjør at folk på en bedre måte kan ta ansvar for egen helse. Den vil også redusere stigmaet og redselen som er knyttet til hiv og sex.

Jeg vil oppfordre alle som engasjerer seg i hivsaken til mer samarbeid og samhandling slik at vi får mest mulig gjennomslag til beste for alle som lever med hiv og til beste for forebygging av hiv.  Og til slutt vil jeg utfordrer dere alle til å komme å gå med HivNorge i paraden på lørdag for å vise solidaritet.

Les også

schedule16.02.2024

→ Oppdaterte retningslinjer for hivbehandling

De nasjonale retningslinjene for oppfølging og behandling av hiv er oppdaterte og inneholder noen endringer fra 2023-utgaven. Injeksjonsbehandling, koinfeksjon med hepatitt B og vaksinering mot lungebetennelse er blant endringene som løftes frem.

schedule02.02.2024

→ Å bli eldre med hiv

—Det er fint at vi diskuterer temaet å bli eldre med hiv, da det sier noe om hvordan det medisinske bildet på hiv har endret seg. Nå retter vi fokus mot å leve lengre med livskvalitet, og ikke bare å overleve, slo overlege Birgitte Stiksrud fast under HivNorges temamøte om å bli eldre med hiv.