PrEP på agendaen

Som en del Fast Track Cities 2023-konferansen i Amsterdam har HivNorge deltatt på flere foredrag og erfaringsutvekslinger om den hiv-forebyggende behandlingen PrEP. PrEP er et viktig og aktuelt tema under konferansen, siden introduksjonen av PrEP har bidratt til stor reduksjon av nye hivtilfeller globalt.

scheduleOppdatert: 27.09.2023

createForfatter: Anne-Karin Kolstad

labelEmner:

Det jobbes svært aktivt i flere byer med å sikre at informasjon om PrEP blir tilgjengelig for alle i de ulike risikogruppene. Å involvere ulike målgrupper og miljøer i utformingen av informasjon og strategi har vist seg effektivt.

Erfaringer delt fra andre byer som var tidlig ute med å tilby PrEP, som London og Amsterdam, er lignende utfordringene HivNorge har erfart i Norge. Eksempelvis gjør trege systemer og lange ventelister at mange personer som ønsker å starte på PrEP blir stående i kø i lang tid.

Det har på konferansen blitt tatt til orde for å vurdere kravene for hvordan man kvalifiserer for PrEP og at det må sikres enklere tilgang. HivNorges generalsekretær Anne-Karin Kolstad, som deltar på konferansen, forteller at dette er noe man særlig i Oslo er opptatt av å få til. – Fordi PrEP kun kan skrives ut på H-resept i spesialisthelsetjenesten og ventetiden for å bli vurdert for PrEP er på mange måneder, risikerer vi at enkelte kan få en hivdiagnose mens de venter på å få tilgang, sier Kolstad. HivNorge mener dette bør være et viktig tema i Oslos arbeid med Fast Track Cities. Kolstad foreslår at PrEP må tilbake på blåresept slik at fastleger, klinikker for seksuell helse og lavterskeltilbud får mulighet til å forskrive PrEP. – Eller så må man i Oslo finne løsninger der spesialisthelsetjenesten i samarbeid med lavterskeltiltak, som Helseutvalget og andre som tilbyr hiv-testing eller jobber med seksuell helse, får mulighet til å gi og følge opp PrEP-brukere, mener Kolstad.

I tillegg til forvaltningen av PrEP-tilbudet, er den økonomiske og politiske forpliktelsen knyttet til PrEP et viktig tema under konferansen. Også andre byer og land har vært gjennom krevende prosesser for å få PrEP godkjent og tilgjengelig. All erfaring med PrEP viser nå at den investeringen man har gjort ved å tilby PrEP gratis har lønt seg.

Medisinen som benyttes som PrEP gikk av patent i 2017, samme år som PrEP ble godkjent i Norge. Siden den tid har prisen gått ned med mer enn 70%. Hivlegemidler er på anbud i Norge og prisene er hemmelige. Men, etter hva HivNorge erfarer er prisen på PrEP rekordlav etter siste anbudsrunde. Gevinsten ved at over 3000 personer går på PrEP i Norge, sammenlignet med et ukjent antall nye hivtilfeller, er forhåpentligvis stor.

Klare anbefalinger fra andre FTC-byer representert under konferansen i Amsterdam, viser til at forebyggende tiltak som PrEP må være gratis og tilgjengelig for alle. Tjenestene bør være lavterskeltilbud, hvor hver enkelt bruker blir sett som et individ med særegne behov og ønsker. Dette vil være avgjørende for å sikre at også de definerte risikogruppene kan benytte PrEP.

I 2015 var HivNorge på besøk hos H-Team i Amsterdam for å lære om PrEP-prosjektet de på det tidspunktet planla å starte. HivNorge brukte muligheten til å ta med deres argumenter og resultater, til å startet et intensivt politisk påvirkningsarbeid overfor Stortinget og regjeringen i Norge. Dette førte til at helse- og omsorgsminister Bent Høie på høsten 2017 besluttet å innføre PrEP gratis. Under konferansen nå fikk vi presentert resultatene fra PrEP-prosjektet til H-Team i Amsterdam som startet i 2019, og resultatene bekrefter de erfaringene vi har gjort oss i Norge. Svært få tilfeller av hiv blant PrEP-brukere, sterk nedgang i nye hivtilfeller generelt, høy, men stabil forekomst av andre seksuelt overførbare infeksjoner, og at PrEP-brukere får tryggere og bedre seksuell helse.

– Håpet er å finne gode løsninger og råd fra andre byer som er med i Fast Track Cities-samarbeidet, som kan bidra til at vi får et bedre PrEP-tilbud i Oslo og Norge. PrEP er en suksesshistorie i den moderne hiv og aidshistorien, sier Kolstad.

Les også

schedule12.06.2024

→ Forebyggende eller risikabelt?

Har du hørt om DoxyPEP? Syntes du økningen av seksuelt overførbare infeksjoner er bekymrende? I enkelte land og på digitale plattformer hører man at antibiotika som forebyggende behandling (DoxyPEP) er løsningen på økningen av seksuelt overførbare infeksjoner. Vil DoxyPEP faktisk være redningen eller vil det forverre antibiotikaresistens-situasjonen?

schedule06.06.2024

→ Faglig påfyll og erfaringsutveksling 

I mai arrangerte HivNorge, i samarbeid med infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, et seminar for ukrainere som lever med hiv. HivNorge erfarer at det stor verdi i å etablere samhold og legge til rette for gode samtaler i trygge omgivelser.