PrEP-prisen kraftig redusert

Patentet på Truvada har utløpt og allerede nå sparer felleskapet store beløp på innføringen av generiske alternativer. For brukerne betyr det at PrEP-medisinene kommer fra en ny leverandør. Ut over det er alt annet likt.

scheduleOppdatert: 20.12.2022

createForfatter: Av Torgeir M. Landaas

labelEmner:

Legemiddelet Truvada har frem til nå vært det eneste godkjente legemidlet til bruk som PrEP. Dette fordi Truvada, som er utviklet av produsenten Gilead, har vært beskyttet av et patent. Patentet på Truvada utløp i Norge 1. juli i år, og samtidig kom det generiske byttepreparatet «Emtricitabine/Tenofovir disproxil Sandoz» på markedet.

Emtricitabine/Tenofovir disproxil Sandoz er et likeverdig generisk byttepreparat. – Det betyr at det nye generiske preparatet har likt virkestoff og lik styrke som original-preparatet og erstatter dette fullt ut, forteller Helga Festøy, enhetsleder for området legemiddelbruk i Statens legemiddelverk.

Rimeligste alternativEmtricitabine/Tenofovir disproxil (tidligere Truvada) benyttes både til PrEP og i kombinasjon med andre medisiner til hivbehandling. For brukerne betyr innføringen av generiske byttemedisiner at man får utlevert det rimeligste legemiddelet ved neste besøk på apoteket. Brukere som ikke bytter til rimeligere legemidler, må selv betale mellomlegget. Folketrygden dekker kun rimeligste likeverdige alternativ.

Rimeligste alternativ

For folketrygden (staten) er det store beløp å spare ved overgang til generiske byttemedisiner. Allerede nå er PrEP levert fra apotek-kjedene Vitus og Komplett blitt over 35 prosent billigere. Det betyr at staten sparer over 24 000 kroner for hver pasient som tar PrEP hver dag i ett år. Samtidig forventes prisen å gå ytterligere ned i tiden fremover. – Dette er gode nyheter og noe vi har ventet på, sier Leif-Ove Hansen, styreleder i HivNorge. – Kostnad har vært et av de mest brukte argumentene mot PrEP, selv om prisen for PrEP er mye lavere enn å ha enda flere hivpositive kronikere i helsevesenet resten av deres liv. Med forventning om ytterligere prisreduksjon fremover vil dette argumentet falle helt bort, fortsetter Hansen.

Store forskjellerDe aktuelle prisene for Truvada og den generiske byttemedisinen ble sjekket hos alle de store apotek-kjedene 6. juli. Det er store forskjeller fra kjede til kjede, med Boots-kjeden som den absolutt dyreste i vår pris-sjekk. Hos Boots var prisreduksjon på fattige 7 prosent (418 kroner pr. mnd). Se tabell nederst i artikkelen.

Store forskjeller

I felleskatalogen er «Emtricitabine/Tenofovir disproxil Sandoz» og «Truvada» oppført med samme pris, kr. 5 626,50. Vi spurte Helga Festøy i Statens legemiddelverk om hvorfor. – Legemiddelverket fastsetter en maksimalpris for reseptpliktige medisiner, og det er fritt opp til hvert enkelt apotek å selge medisinene til lavere pris enn maksprisen. Nå har Legemiddelverket tatt initiativ til å innlemme dette virkestoffet i trinnpris-modellen fra 1. september. Da blir prisreduksjoner obligatoriske for alle apotek, forteller Festøy.

Legemiddelverkets liste over byttbare legemidler.

PasientsikkerhetVi har bedt om en kommentar til innføringen av generiske byttemedisiner fra Gilead. I en e-post skriver direktør Göran Skoglund i Gilead Science Nordic at «Gilead kommer til å fortsette å tilby Truvada i Norge. Pasientsikkerhet har høyeste prioritet og Gilead har derfor et sikkerhetslager av Truvada tilgjengelig dersom noen av de andre produsentene rammes av leveranseproblemer. Ut over dette har Gilead ingen kommentarer til den økte konkurransen eller innføring av generiske byttemedisiner.

Pasientsikkerhet

Som regel godkjennes medisiner for hele EU/EØS-området samtidig av EU-kommisjonen. Flere produsenter har allerede fått godkjenning til å markedsføre og selge et likeverdig generisk alternativ til Truvada i EU/EØS. Det forventes derfor at det relativt raskt blir ytterligere konkurranse på det norske PrEP-markedet.

Priser per 6. juli 2017.

Apotek-kjedeTruvada UtsalgsprisEmtricitabine/Tenofovir Sandoz UtsalgsprisPrisreduksjonPrisreduksjon prosent av maksimalprisKomplett5581,003601,001980,0036 %Vitus5626,503601,002025,5036 %Apotek 15626,504432,001194,5021 %Boots5626,505207,00419,507 %

Truvada

Apotek-kjede

Truvada Utsalgspris

Truvada

Emtricitabine/Tenofovir Sandoz Utsalgspris

Emtricitabine/

Prisreduksjon

Prisreduksjon prosent av maksimalpris

Komplett

5581,00

3601,00

1980,00

36 %

Vitus

5626,50

3601,00

2025,50

36 %

Apotek 1

5626,50

4432,00

1194,50

21 %

Boots

5626,50

5207,00

419,50

7 %

Les også

schedule25.07.2024

→ Hvor går vitenskapen om hiv? 

På AIDS2024 møttes tre svært fremstående hivforskere for å snakke om fremtiden i hivforskningen. Dr. Françoise Barré-Sinoussi,  dr. Jeannie Marrazzo og dr. Reena Rajasuriar er i hver sin generasjon blant de aller fremste forskerne på hiv. Og hvor går hivforskningen? 

schedule25.07.2024

→ 100% effektiv hivforebygging

Resultater fra studien PURPOSE 1 viser at den hivforebyggende behandlingen Lenacapavir som injeksjon to ganger i året, er 100% effektiv. Blant deltakerne i studien, var det ingen som var blitt smittet med hiv.