PrEP reduserer nye tilfeller av hiv

Det er ikke kun i Norge man kan takke den forebyggende hivmedisinen PrEP for nedgang i antall nye tilfeller av hiv. Australia har registrert en nedgang på 23 prosent de siste fem årene.

scheduleOppdatert: 13.08.2019

createForfatter: Arne Walderhaug

labelEmner:

Det er Kirby-instituttet i Sydney som melder dette og forklarer at tilgjengelig PrEP og utvidet testing er årsaken til denne nedgangen. I fjor ble det registrert 835 nye hivtilfeller i landet, noe som er det laveste på 18 år. Særlig er nedgangen i gruppen menn som har sex med menn markant, melder nettsidene til instituttet.

Samtidig er HivNorge fremdeles bekymret for PrEP-ordningen her i landet. Nå er mer enn 1.200 nordmenn med i ordningen, men det rapporteres fremdeles om køer for å bli vurdert som PrEP-bruker i Oslo og omegn, samt manglende oppfølging på enkelte sykehus ellers i landet.

– Med 1.200 på PrEP har vi unngått 55-75 nye tilfeller av hiv og dermed livslange kronikere, sier generalsekretær Anne-Karin Kolstad. – Den billige investeringen man har ved å tilby PrEP har spart samfunnet for hundretusener av kroner, i tillegg til at flere har tatt et bevisst valg om å ivareta sin egen og andres seksuelle helse. Det har også bidratt til en stor økning i tester for andre seksuelt overførbare sykdommer.

HivNorge ber helseminister Høie sikre at PrEP kommer tilbake på blå resept og at oppfølgingen av brukerne kan overtas av fastlegene.

PrEP sammen med økt testaktivitet og det faktum at hivpositive på vellykket behandling i dag ikke kan smitte andre har resultert i at man i Norge for første gang siden epidemien kom til landet, har full kontroll på hivsituasjonen her til lands. – Derfor er det avgjørende at PrEP-ordningen fungerer og at stadig flere bør tilbys dette, sier generalsekretæren.

HivNorge mener det er potensial for ytterligere 1000 PrEP-brukere i Norge. – Menn som har sex med menn (msm) migranter er en utsatt gruppe og det er på tide å ta på alvor gruppen av heterofile menn som reiser til Østen, føyer Kolstad til. – Denne gruppen har de siste årene hatt en tydelig økning blant nysmittede. Å gjøre PrEP kjent og tilgjengelig for disse kan bidra til et helt marginalt smittepress i Norge.

– Men, da må kapasiteten på Olafiaklinikken i Oslo og på de ulike sykehusene omkring i landet øke, og oppfølgingen hver tredje måned må ivaretas. I dag fungerer ikke dette godt nok, gir generalsekretæren uttrykk for. HivNorge mener at PrEP hører hjemme på blå resept og ikke innenfor spesialisthelsetjenesten. PrEP er forebygging av hiv og kan sammenlignes med å dele ut gratis prevensjon til unge kvinner.

I 2017 gikk patentet til produsenten av Truvada ut. Det er denne medisinen som brukes som PrEP-legemiddel. Siden den gang har generisk medisin erstattet originalen og prisene har rast i svært mange land som også har innført PrEP. I Sverige koster i dag ett års forbruk av PrEP i overkant av 1.500 kroner. – Det er billig forebygging av en livslang kronisk sykdom, mener Kolstad. – I Norge har vi flyttet PrEP over til sykehusfinansiering og bort fra blå resept og ikke kunnet dra nytte av den store prisnedgangen som andre land nyter godt av, fordi vi har en anbudsordning. Og, derav dessverre også en langt høyere pris på PrEP.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie var den som innførte den forebyggende hivmedisinen PrEP. Nå ber HivNorge om at han sikrer at PrEP kommer tilbake på blå resept og at oppfølgingen av brukerne kan overtas av fastlegene. – PrEP hører ikke hjemme i spesialisthelsetjenestene og så lenge den blir liggende der, får vi ikke full effekt av den største suksessen innenfor nyere hivforebygging, avslutter generalsekretær Kolstad.

Les også

schedule13.05.2024

→ Per Miljeteig tildeles Kongens fortjenstmedalje  

Mandag 13. mai ble aktivist og tidligere styreleder i HivNorge, Per Miljeteig tildelt Kongens fortjenestmedalje. Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland var til stede på seremonien på Håndverkeren i Oslo for å overrekke medaljen.

schedule08.05.2024

→ HivNorge søker ny rådgiver

Vi søker nå etter en rådgiver i 100% stilling til å bli en del av laget. I dag er vi 7 personer som jobber både selvstendig og i team, vi har en flat struktur der alle ansatte rapporterer direkte til generalsekretær. Vi lover spennende utfordringer og muligheten til å gjøre en forskjell.