Bli medlem

English

Kontakt oss

PrEP til folket

Helseminister Bent Høie støtter forslaget fra Helsedirektoratet og Folkehelsa om at det skal legges til rette for bruk av PrEP i grupper med høy risiko for å bli smittet av hiv. Styreleder Leif-Ove Hansen jubler for at lang tids arbeid endelig bærer frukter.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Arne Walderhaug (tekst og foto)

labelEmner:

Helsedirektoratet har i samarbeid med Folkehelseinstituttet, andre fagmiljøer og sivilt samfunn, utredet spørsmålet om innføring av PrEP i Norge. Resultatet av utredningen ble offentliggjort under et møte i Helse- og omsorgsdepartementet i dag ettermiddag.

PrEP står for preeksponeringsprofylakse og er hivmedisiner som gis hivnegative for å forebygge eventuell hivinfeksjon. Muligens kan flere hivmedisiner brukes som PrEP, men forskningen som har vært gjort på PrEP har vært gjort med legemidlet Truvada.

Styreleder Leif-Ove Hansen jubler for at lang tids arbeid endelig bærer frukter.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefaler at det legges til rette for at PrEP tas i bruk som et supplerende virkemiddel i norsk hivforebygging blant de populasjonsgruppene som i dag har høyest risiko for å bli smittet med hiv. Det gjelder i hovedsak enkelte subgrupper blant menn som har sex med menn (msm).

Styreleder Leif-Ove Hansen i HivNorge er over seg av glede og takker helseministeren for at han tar hivforebygging på alvor. – Norge blir det eneste landet i Norden som nå vil tilby PrEP gratis, og det andre i Europa, sier Hansen og legger til at HivNorge har jobbet med dette i over to år. – Vi er stolte over at Norge nå har PrEP tilgjengelig for de som trenger det!

– Dette er en seier for sikrere sex og for at folk kan ta ansvar for sin egen og andres seksuelle helse, sier styrelederen. – Akkurat som at det å bruke kondom er en tillitserklæring til din sexpartner, er det å bruke PrEP det samme!

– Blant homser og blant menn som har sex med menn er det nesten 20 ganger høyere risiko for hiv, og PrEP vil hjelpe mange til å unngå å bli hivpositive, fortsetter Hansen. – Dette vil forebygge at vi får nye hivpositive kronikere til helsevesenet.

– Vi vet at kondombruken generelt er nedadgående og statistikken viser at omfanget av seksuelt overførbare infeksjoner øker, derfor er det viktig at vi nå får PrEP så vi unngår hiv, avslutter Hansen.

Med en norsk ordning vil Norge altså bli det andre landet i vår region, etter Frankrike, som tilbyr PrEP til nøkkelpopulasjoner som en del av den offentlige helsetjenesten.

HivNorge har i langt tid jobbet for at PrEP skal bli tilgjengelig som et hivforebyggende tiltak.

Les også

schedule28.03.2020

→ Råd og informasjon om koronaviruset

Hvordan smitter det og hvordan forebygger man smitte? Hvar er symptomene på korona? Hva gjør man hvis man mistenker at man har blitt smittet?

schedule12.03.2020

→ Infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved OUS stenger

Infeksjonsmedisinsk poliklinikk på Ullevål stenger nå for alle hivpasienter. Dersom du skulle fornye din resept på planlagt kontroll vil dette nå skje automatisk uten at du møter opp. Resepter kan fornyes via Min Journal på www.helsenorge.no ved behov.

schedule19.05.2020

→ Gradually opening of the outpatient clinic at Ullevål

The outpatient clinic for infectious diseases at OUS is now open for blood tests prior to your consultation, for anyone with an appointment from week 22 onwards. Some patients will have the option of going to the clinic for their consultation.

schedule19.05.2020

→ La policlinica de enfermedades infecciosas en Ullevål reabre sucesivamente

La policlinica de enfermedades infecciosas de Ullevål permite que las personas que tienen su consulta desde la semana numero 22 se presente para pruebas de sangre antes de la consulta. A muchos pacientes tambien se ofrece una consulta normal con su medico.

Scroll Up