Primærhelse

Kombiner bestrebelsene på å øke og forbedre tiltakene for å bekjempe aids med å styrke primærhelsetjenesten. Dette var et av ekspertenes viktigste budskap under torsdagens plenumsforedra og debatt på den 17. internasjonale aidskonferansen i Mexico City.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: I Mexico: Olav André Manum

labelEmner:

Tilgang til omsorg og behandling står helt sentralt på konferansen, og ekspertene advarte også mot at den økende knappheten på kvalifisert helsepersonell særlig i fattige land setter målene med å styrke helsetjenesten og styrke tiltakene mot aids i fare. De samme ekspertene understreket også nødvendigheten av å involvere menneskene som lever med hiv i dette arbeidet.

Dermed har hivpositive vunnet gehør for et av kravene som ble formulert på forkonferansen Living 2008, for hivpositive ledere, om at menneskene som lever med hiv må betraktes som ressurser i kampen for å overvinne epidemien.

Morolake Odetoyinbo som er leder for Positive Action for Treatment Access i Nigeria mente for eksempel at hivpositive kan spille en nøkkelrolle når det gjelder å styrke de skjøre primærhelsetjenestene i lav- til middelinntektslandene. Disse tilbudene er allerede svært reduserte på grunn av hivepidemien og det den medfører av sykdom og dødsfall. Det tilnærmede sammenbruddet i primærhelsetjenesten i disse landene har også økt skadevirkningene av den feilernæringen som mange mennesker i disse landene lider under.

Odetoyinbo pekte på den jobben hivpositive allerede gjør som hivinformanter, rådgivere og talspersoner og fortsatte med å si at hivpositive kan styrke primærhelsetjenesten forutsatt at engasjementet og arbeidet de gjør bygger på deres kunnskaper.

– Det betyr, sa Odetoyinbo i klartekst, at det må skapes forutsetninger for at profesjonelle helsearbeidere som lever med viruset kan tjenestegjøre aktivt innenfor helsetjenesten. Med det stigmaet som assosieres med hiv er dette en svært så radikal tanke. Ikke alle helsearbeidere, inklusive mange i Norge, vil være villige til å bli kolleger med hivpositive. «For pasientenes skyld.». Odetoyinbo la til at hivpositive må fylle sin rolle som vaktbikkje og talspersoner, men de bør også trekkes med som aktive deltagere der hvor beslutninger om helsetjenesten fattes.

Dr. Pedro Cahn, International Co-Chair of Aids 2008 og president i The International Aids Society (bildet) sa det enda sterkere: – Hvis trusselen fra aids og den kolossale mengde av menneskeliv som vi nå opplever går tapt ikke er nok til å få oss til å jobbe hardt for å kunne tilby dem som lever i lavinntektsland med i det minste en grunnleggende helsetjeneste, så er vi moralsk bankerotte.

En styrking av helsetjenestene av disse landene kan altså oppnås ved å ta i bruk hivpositives engasjement og kunnskaper. Vi er moralsk forpliktet til dette, ifølge Cahn. En slik løsning vil samtidig redusere stigmaet som hiv fører med seg og også styrke hivpositives menneskelige rettigheter.

Les

Les også

schedule13.09.2023

→ HivNorge på OSLOErotic

I helgen ble film og kunstfestivalen OSLOErotic arrangert for første gang. Festivalen ble arrangert på kulturarenaen SALT i Oslo, med visjon om å presentere publikum og samfunnet for en sunn relasjon til seksualitet. Som en del av festivalens faglige program deltok HivNorge i en sofasamtale om hiv og sex.

schedule10.09.2023

→ Nødvendig å øke kunnskap

Kunnskaps og holdningsundersøkelser om hiv gjort blant helsepersonell og den generelle befolkningen i Danmark, Finland og Sverige, viser lav kunnskap og dårlige holdninger til mennesker som lever med hiv. Hvorfor trenger vi slike undersøkelser, og hvordan bruker man informasjonen fra slike undersøkelser?