Prosjektsamarbeidets verdi

Vi skal være nøkterne, pragmatiske og konstruktive i vår Russlandspolitikk. Det sa helseminister Bent Høie da han tidligere denne uken åpnet Helse og omsorgsdepartementets Nordområdekonferanse 2016. Den konferansen kom i høy grad til å handle om helsesamarbeid. Samtidig slo Høie fast at han ikke næret noen illusjoner om at Norge skal kunne påvirke russisk innenrikspolitikk.

scheduleOppdatert: 20.12.2022

createForfatter: Olav André Manum

labelEmner:

– Globaliseringen gir et internasjonalt perspektiv på helsepolitikken og det må Norge forholde seg til, sa Høie blant annet. – Andre lands utfordringer har konsekvenser for vår egen helsepolitikk og folkehelse. 

Både russisk innenrikspolitikk og helsesamarbeid over den norsk-russiske grensen vil være viktig også for norske borgeres helse og livskvalitet. Høie nevnte ikke hiv spesielt, men understreket blant annet at i en globalisert verden med stor reiseaktivitet også over den norsk-russiske grensen så bringer dette med seg noen utfordringer vi er nødt til å takle, blant annet på området hiv og tuberkulose.

For liksom å understreke alvoret i Høies poeng, kunne en annen av innlederne på konferansen, generalkonsul i Murmansk, Ole Andreas Lindeman, opplyse at det var en stor økning i grensepasseringene ved Grense Jakobselv: I 2014 krysset 320 000 personer grensen. Man regner med at dette vil stabilisere seg på et høyere nivå etter hvert.

Sett fra et hivpolitisk perspektiv gir den innenrikske situasjonen i Russland grunn til bekymring. Hivtallene er på vei opp, og oppgangen er dramatisk. Aadne Aasland, forsker ved NIBR, kunne opplyse at antallet hivpositive bikket én million i januar i år. Økningen er dramatisk og mørketallene er store. Lederen for det føderale AIDS-senteret i Moskva, Vadim Pokrovskijj, har gitt uttrykk for at han frykter at antallet hivpositive vil runde to millioner i løpet av få år om det ikke settes inn målrettete tiltak mot utsatte grupper.

Det er imidlertid det motsatte som skjer: — Stoffbrukernes situasjon er ekstremt vanskelig, slår Høie fast. – Lhbt-erne er pålagt store begrensninger i sitt arbeid for likeverd og likestilling.

Skadereduserende tiltak er forbudt eller gjort gjenstand for store begrensninger. Straff ser ut til å være den fremste reaksjonen mot denne gruppen.

– I tillegg til stigma som rammer stoffbrukere, sliter hivpositive med stigmaet som rammer hiv. Også homofile og andre lhbt-ere er utsatt for stigma og begrensninger i sitt arbeid for likestilling. Det vanskeliggjør også det hivforebyggende arbeidet, mener helseministeren.

Stigma er med på å usynliggjøre hiv i Russland og flere medisinere, ikke bare i utlandet, men også i Russland, roper nå et høyt varsku om at epidemien er i ferd med å bevege seg inn i den generelle befolkningen. Derfor ga Høie uttrykk for at det var klokt å ha prosjektsamarbeid med Russland drevet av sivilsamfunnsorganisasjoner på begge sider.

Imidlertid nærer helseministeren ingen illusjoner om at det offisielle Norge skal ha noen påvirkningskraft i disse spørsmålene. Men Høie mener heller ikke at det er noen åpenbar risiko for at forholdene i Russland vil avstedkomme en akutt situasjon i Norge. Dette sa han til HivNorge etter sin innledning.

I forlengelsen av dette understreket helseministeren også at det prosjektarbeidet som gjøres i Russland fra norsk sivilsamfunn sin side i samarbeid med sivilt samfunn i Russland både har en egenverdi i seg selv, og er samtidig med på å opprettholde kanaler for kontakt og muligheter på å vie frem holdninger og tiltak som har fungert i Norge.

– Ikke minst av slike grunner er det viktig at dette samarbeidet fortsetter, avsluttet Høie.

Prosjektarbeidet som gjøres i Russland fra norsk sivilsamfunn sin side i samarbeid med sivilt samfunn i Russland både har en egenverdi i seg selv, mener helseminister Bent Høie.

Les også

schedule10.04.2024

→ Forebygging, testing og behandling eliminerer hiv

Tidlig diagnostikk, raskest mulig oppstart med antiretroviral behandling av hivinfeksjon, kondombruk og tilbud om forebyggende behandling (PrEP) til spesielt risikoutsatte er de viktigste hivforebyggende tiltakene, ifølge Folkehelseinstituttet.

schedule05.04.2024

→ Husk søknadsfristen til Hivfondet

Lever du med hiv og er i en vanskelig økonomisk situasjon? Neste søknadsfrist for Hivfondet er 1. mai.