Rekordhøye hivtall

Aldri før har det vært så mye nysmitte blant menn som har sex med menn her i landet som det var i 2013. Folkehelseinstituttet legger fram tallene for fjoråret i morgen kl 10.00, men en tjuvkikk på statistikkene viser at 98 menn som har sex med menn ble smittet i fjor. Det er det høyeste tallet noensinne. 40 av disse ble smittet i utlandet.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Olav André Manum

labelEmner:

Lederen i LLH, Bård Nylund er bekymret. – Dette viser at vi er i ferd med å få en epidemi som er ute av kontroll, sier han.

Han er usikker på årsakene til at den negative utviklingen fortsetter blant menn som har sex med menn, og uten å se bort fra ansvaret den enkelte har for å beskytte seg, mener Nylund likevel at det mår være noen strukturelle årsaker og tiltak som man må drøfte. Han mener for eksempel at hurtigtesting er et viktig tiltak i forebyggingsarbeidet. Det er helt avgjørende at folk er klar over sin egen status, og et utvidet tilbud om hurtigtester vil fange opp en del personer som ikke eller ville teste seg.

Bekymret: LLH-leder Bård Nylund (Foto:LLH)

– Dessuten trenger samfunnet å tematisere hiv i større grad, mener han. Vi trenger økt bevissthet om hiv og vi trenger større åpenhet. Hiv er blitt noe abstrakt, upersonlig og usynlig. Uten at vi legger forholdene til rette for at hivpositive skal orke å leve åpent, vil det være vanskelig å få bukt med nysmitten, tror Nylund og understreker at dette kanskje er en spesiell utfordring for homomiljøet og miljøer der menn møtes.

– Forebygging handler om så mye mer enn å få folk til å trekke på seg et kondom når de skal ha sex, fortsetter han. – Hivpositive er en sammensatt gruppe, men enkelte som er utsatt for hivsmitte har også andre utfordringer, for eksempel i forhold til rusmidler og rus. – Vi bør derfor kanskje også se på strukturer som tilrettelegger for bruk av alkohol, sier han.

Lederen for LLH understreker imidlertid at dette ikke er ansvar som påligger noen enkeltmiljøer alene, men som samfunnet som helhet må ta tak i. — Vi har alle et ansvar for å i fellesskap løfte disse utfordringene, myndighetene, det sivile samfunnet, utdannings- og helsesektoren og hver og en av oss, sier han.

Nylund synes også det kan være nyttig å vurdere andre komponenter som bidrar til de stadig økte smittetallene. Er det noe vi overser? Kanskje bør vi også revurdere målsettingen om null nye smittetilfeller? Er det på tide å diskutere noe annet enn en nullvisjon? – Dessuten, legger han til, — det hivforebyggende arbeidet har vært preget av det jeg tror er en falsk uenighet i forhold til hvilke tiltak som virker og som er nødvendige. Jeg tror ganske enkelt det ville gavne oss alle om vi prioriterte flere tiltak på en gan. Det er fullt mulig, avslutter han

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.