Resierestriksjoner

Initiativet i kampen mot hiv og aids og diskriminering av hivpositive ligger hos det sivile samfunn snarere enn hos verdens politikere. HivNorges leder Per Miljeteig deltok på en pressekonferanse om reiserestriksjoner for hivpositive.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: I Mexico: Olav André Manum (tekst og foto)

labelEmner:

– Over 70 land nekter hivpositive innreise og opphold, innledet Miljeteig på pressekonferansen. – Dette er en systematisk undergraving av hivpositives menneskerettigheter, ikke minst retten til å reise fritt. Pressekonferansen var organisert av Globalt Nettverk for personer som lever med hiv/aids, The World Aids Campaign og The Ecumenical Advocacy Campaign. 

Legalisert fremmedfrykt- Reiserestriksjoner er dessuten legalisert fremmedfrykt, tordnet Miljeteig (bildet) og understreket at reiserestriksjoner ikke har noen som helst positiv betydning for de enkelte lands helsevesen. Reiserestriksjonene har heller ingen dokumentert gunstig effekt i forhold til å beskytte et lands befolkning mot hivsmitte, tvert i mot. Ressursene burde heller brukes på å informere et land befolkning på hvordan de skal beskytte seg mot smitte snarere enn å forfølge og kaste ut hivpositive, slo Miljeteig (bildet) fast.

Legalisert fremmedfrykt

Miljeteig har vært med i et internasjonalt Task Force opprettet av Unaids, FNs organisasjon for å koordinere kampen mot hiv og aids, for å kartlegge reiserestriksjonene som rammer hivpositive over store deler av verden. En del av mandatet har vært å etablere en argumentasjonsrekke mot reiserestriksjoner for hivpositive, samt komme med anbefalinger om hvordan man kan komme disse til livs.

Nektet over hele Østen Med på pressekonferansen var også presten Christo Greyling fra Sør-Afrika. Han har vært hivpositiv i 20 år og fortalte at hans kone har forblitt negativ gjennom alle disse årene. Som han sa: – Det beviser at kondom er en effektiv beskyttelse.

Nektet over hele Østen

Greyling jobber med Asia i en humanitær organisasjon og for å gjøre en mer effektiv jobb ønsket han å flytte til Singapore. Det fikk han ikke lov til på grunn av sin hivstatus. Han prøvde Hong Kong. Samme svar. Kuala Lumpur i Malaysia ønsket heller ikke å tillate innreise og opphold. Manila på Filippinene lukket også sine dører for hivpositive Greyling. Det endte med at han dro til Amsterdam for å lede arbeidet derfra, noe som gikk ut over effektiviteten og nytten også for mottakerlandene i Asia.

Mariangela Simao som snakket på vegne av Brasils regjering og som medlem at det internasjonale Task Force understreket at til tross for at Brasil aldri har hatt reiserestriksjoner, så har landet aldri sett at dette har overbelastet helsevesenet i landet.

USA opphever forbudet Miljeteig understreket imidlertid at en del ting går i riktig retning også på denne fronten. Tidligere i år vedtok Den amerikanske kongressen med presidentens godkjenning å oppheve loven som forbyr hivpositive innreise til landet. Dette er en svært viktig utvikling fordi dette vil legge et visst press på andre land til å gjøre det samme.

USA opphever forbudet

Den amerikanske, lutherske biskopen Mark S. Hanson understreket at Den lutherske kirken i USA ville følge utviklingen nøye og kontrollere at opphevelsen av loven ble iverksatt. – Det er viktig at religiøse grupper blir pressgrupper for økt rettferdighet, også for hivpositive, sa biskopen blant annet.

Sivilsamfunnet må ta ansvar Sivilsamfunnets betydning kom nok en gang i forgrunnen da Miljeteig understreket betydningen av det amerikanske vedtaket. Han mente det må kunne brukes for alt hva det er verdt når sivilsamfunnet nå bør bygge opp en massiv kampanje for å komme de forhatte og ødeleggende reiserestriksjonene til livs.

Sivilsamfunnet må ta ansvar

Og Miljeteig får støtte fra konferansesjefen selv. Pedro Cahn, president i International Aids Society og co-leder for Aids 2008 har uttalt at «Reiserestriksjoner for hivpositive har ingen positiv betydning for helsevesenet, de bidrar til stigmatiseringen og diskrimineringen av mennesker som lever med hiv og kan faktisk svekke bestrebelsene på å stoppe epidemien!»

Les

Les også

schedule25.07.2024

→ Hvor går vitenskapen om hiv? 

På AIDS2024 møttes tre svært fremstående hivforskere for å snakke om fremtiden i hivforskningen. Dr. Françoise Barré-Sinoussi,  dr. Jeannie Marrazzo og dr. Reena Rajasuriar er i hver sin generasjon blant de aller fremste forskerne på hiv. Og hvor går hivforskningen? 

schedule25.07.2024

→ 100% effektiv hivforebygging

Resultater fra studien PURPOSE 1 viser at den hivforebyggende behandlingen Lenacapavir som injeksjon to ganger i året, er 100% effektiv. Blant deltakerne i studien, var det ingen som var blitt smittet med hiv.