Sårbare

Kampen mot stigmatisering og diskriminering av personer som lever med hiv sto nok en gang i fokus da Aids 2008-konferansen i Mexico gikk mot sin avslutning fredag formiddag. Kriminalisering og mangel på likestilling ødelegger effekten av kampen mot aids.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: I Mexico: Olav André Manum

labelEmner:

Ikke bare krevde størrelser som Pedro Cahn (bildet) og Luis Soto, henholdsvis internasjonal og nasjonal formann for konferansen, likeverd for hivpositive, de krevde også at de må trekkes aktivt med i det forebyggende arbeidet. – Deres erfaring og bidrag er helt sentrale for utviklingen og gjennomføringen av forebyggende tiltak og kampanjer, sa for eksempel de Soto. Stigmatisering og undergraving av hivpositives menneskerettigheter, inkludert mangel på likestilling for kvinner ødelegger effektiviteten i kampen mot aids.

Hiv og tuberkulose Sluttsesjonen åpnet med Dr. Chakaya Jeremiah fra Kenya som snakket om hvordan man konfronterte hiv i kombinasjon med tuberkulose i en epoke da vi ser økende resistens mot tuberkulose medisinering og behandling. Minst en tredjedel av de 33 millionene som lever med hiv har også tuberkulose. – Disse menneskene har en 15 prosents risiko for å utvikle full tuberkulose hvert år, sa Jeremiah blant annet.

Hiv og tuberkulose

Han ba om at hivpositive selv tar større ansvar for å gjennomføre behandlingsopplegget som anbefales av Verdens Helseorganisasjon. Jeremiah understreket som en i rekken av eksperter som vil ha med hivpositive i det forebyggende helsearbeidet.

Franske Bruno Spire identifiserte stigmareduksjon, kampen mot det han kalte forebyggingstretthet og en diversifisering av hivtesting som nøkkeloppgaver i kampen for å forhindre seksuell overføring av hiv. – For å redusere stigma, sa Spire, må man utarbeide en bedre strategi for økt aksept for mennesker som lever med hiv. Dette inkluderer lover og programmer for å beskytte de mest sårbare samt å utvikle forebyggende tiltak som inkluderer mobilisering av lokalsamfunnene og støtte fra likemenn/kvinner.

Nytenking om hivtesten Forebyggingstretthet kunne bekjempes med en diversifisering av hivtestingsprogrammer. Han foreslo for eksempel at man kunne gå inn for å teste hele områder eller befolkningsgrupper, hvor den enkelte selv hadde rett til å si nei til testting. Dette ville være effektivt, sa Spire, fordi slik testing avslører flere tilfeller av hiv og bidrar til å redusere mørketallene. Slike tiltak må naturligvis følges opp med tilbud om rådgivning.

Nytenking om hivtesten

I tillegg til å sørge for at hivpositive raskere får tilgang til behandling og omsorg, fører kunnskap om egen hivstatus også til at flere sørger for å beskytte seg og sin partner. Hivpositive er femti prosent flinkere til å bruke kondom enn folk som antar at de er hivnegative.

Høyesterettsdommer Edwin Cameron fra Sør-Afrika er en av de store stjernene på Aids 2008-konferansen. Hans innlegg ble møtt med stående applaus, men så er han da også en av dem som sørget for at Sør-Afrika i 1995 inkluderte forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering i grunnloven. Sør-Afrika var det første landet i verden som gjorde dette.

Irrasjonelle lover Han er dessuten den eneste embetsmann i hele Afrika på dette nivået som har stått frem både som homofil og som hivpositiv. Cameron engasjerer seg sterkt i kampen mot det han kaller en irrasjonell kriminalisering av hivoverføring. Høyesterettsdommeren fortalte blant annet at en mann i Texas ble arrestert og dømt til 35 års fengsel for å ha truet politiet med et «dødelig våpen». Mannen var hivpositiv og hadde spyttet på politiet i et forsøk på å unngå arrestasjon.

Irrasjonelle lover

­ Lovene som kriminaliserer hivoverføring har blitt så alminnelige og straffeforfølgelse forekommer så ofte at de representerer en krise i våre bestrebelser på å forholde oss på rasjonelt vis til hivepidemien, sa Cameron blant annet. Han understreket også at lovene rammet hardest de de var ment til å beskytte, nemlig kvinner og sårbare grupper.

Zonibel Woods fra Canada fulgte helhjertet opp med en beskrivelse av hvordan mangel på like rettigheter for kvinner undergraver effektiviteten i kampen mot aids. – Frykten for vold fra partneren er en av de viktigste årsakene til at kvinner unngår å teste seg for hiv, sa Woods blant annet.

Hun understreket også at forsøk på å øke innsatsen var dømt til å mislykkes om vi fortsetter å ignorere effekten av stigma og om vi fortsetter å ignorere kvinner likeverd og behov for like rettigheter, juridisk, økonomisk, sosialt og ikke minst i forhold til seksualitet og reproduksjon. Aids 2008-konferansen i Mexico munnet dermed ut i et krav om å avskaffe kriminalisering og i stedet innøre like rettigheter for alle som lever med hiv. Et krav Norge burde merke seg?

Les

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.