Seksuell helse for kvinner som lever med hiv

I anledning kvinnedagen har Folkhälsomyndigheten i Sverige lansert en rapport om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter for kvinner som lever med hiv i Sverige. Rapporten kan bidra til å bedre forstå behovene til kvinner som lever med hiv og de utviklingsområdene som finnes innenfor helsesektoren når det gjelder seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

scheduleOppdatert: 08.03.2022

createForfatter: Bente Bendiksen

labelEmner:

Kvinner generelt er lite synlig i forskning, særlig når det kommer til helse, og en slik kartlegging er et viktig bidrag for å øke kunnskapen om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) for kvinner som lever med hiv.

40% av totalt 8100 personer som lever med hiv i Sverige er kvinner. Rapporten er basert på dybdeintervjuer med kvinner i 2019, og er en del av en større kartlegging av helse for mennesker som lever med hiv. Kartleggingen omfatter blant annet undersøkelser, intervjuer, registerdata og litteratur.

Rapporten viser at for mange har hivdiagnosen påvirket den seksuelle og reproduktive helsen negativt i større eller mindre grad. Variasjonene er store, og deltakerne i studiet har ulike forutsetninger for å håndtere å leve med hiv. Av stor betydning er blant annet graden av støtte kvinnene opplever fra helsepersonell og fra omgivelsene sine. Noen forteller at de har sluttet å ha sex, mens for andre igjen har ikke hivdiagnosen medført noen nevneverdige endringer. Mange opplyser også at seksuallivet har bedret seg etter en tid.

Noen av resultatene fra rapporten, er gjenkjennbare også i Norge. Det er fortsatt store mangler i kunnskapen om hiv innen helsesektoren. I den svenske rapporten vises det til at som et resultat av at mange kvinner som lever med hiv opplever lite støtte under viktige aspekter ved livet, har det blitt vanskelig å ta informerte beslutninger om graviditet, fødsel og abort.

Behov for mer kunnskap

Rapportskriverne etterlyser mer kunnskap om flere felt innen SRHR for kvinner som lever med hiv. Blant annet løftes overgangsalder, aldring, fødsel og amming, tilfeldig sex, vold og seksuelt samtykke frem som områder hvor det er behov for mer kunnskap.

Kunnskap må økes

Rapporten ble presentert på en digital konferanse om SRHR for kvinner som lever med hiv, arrangert av Folkhälsomyndigheten og sivilt samfunn organisasjonene som Posithiva gruppen, Kunnskapsnettverket for kvinner som lever med hiv, Noaks Ark og Kvinnocirkelen Sverige.

Rapporten retter seg mot myndigheter, beslutningstakere, helse- og omsorgssektoren, samt sivilt samfunnsorganisasjoner som jobber med SRHR-spørsmål og for mennesker som lever med hiv. Resultatene fra studien kan bidra til å bedre forstå behovene til kvinner som lever med hiv og til å adressere utviklingsområdene som finnes innenfor helsesektoren når det gjelder SRHR.

Tiltak som foreslås av Folkhälsomyndigheten for å styrke SRHR for kvinner som lever med hiv er blant annet å øke kunnskapen om hiv i samfunnet og innen helse- og omsorgssektoren som er relatert til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. I tillegg oppfordres det til å styrke kompetansen om SRHR innen spesialisthelsetjenesten for hiv. Og sist, men ikke minst understrekes viktigheten av å styrke kompetansen innen helsesektoren og skolen om at velbehandlet hiv ikke smitter, ei heller seksuelt.

Konferansen kan sees i sin helhet her.

Rapporten om SRHR for kvinner som lever med hiv i Sverige kan lastes ned her.

Les også

schedule10.04.2024

→ Forebygging, testing og behandling eliminerer hiv

Tidlig diagnostikk, raskest mulig oppstart med antiretroviral behandling av hivinfeksjon, kondombruk og tilbud om forebyggende behandling (PrEP) til spesielt risikoutsatte er de viktigste hivforebyggende tiltakene, ifølge Folkehelseinstituttet.

schedule05.04.2024

→ Husk søknadsfristen til Hivfondet

Lever du med hiv og er i en vanskelig økonomisk situasjon? Neste søknadsfrist for Hivfondet er 1. mai.