Bli medlem

English

Kontakt oss

Seminarer og temakvelder

HivNorge inviterer til to ulike temakvelder og to seminarer for ulike grupper i nærmeste framtid. Temakveldene vil bli streamet via Facebook om du ikke har anledning til å møte opp.

scheduleOppdatert: 07.09.2018

createForfatter: Arne Walderhaug

labelEmner:

HIVLEGEMIDLER PÅ ANBUD
Torsdag i forrige uke ble resultatet av anbudskonkurransen på hivlegemidler offentliggjort. Stortinget har bestemt at det skal spares penger på legemidler og legene blir bedt om å prioritere de medisinene som vant anbudskonkurransen. Både resultatet og prosessen har vært sterkt kritisert, senest av Norsk forening for infeksjonsmedisin.

Hva vil dette bety for deg? Tirsdag 18. september kl. 17.00 kommer seksjonsleder og overlege Bente Bergersen fra infeksjonspoliklinikken ved Oslo universitetssykehus Ullevål til HivNorge for å orientere.

Vi serverer mat og drikke, så husk å melde deg på via denne lenken. Påmeldingsfrist søndag 16. september.

TANNLEGE
Det hersker fortsatt forvirring om hvorvidt hivpositive kan få refundert tannlegeutgifter etter Helfos satser etter et rundskriv fra helsemyndighetene i vinter. Hva er egentlig situasjonen. Seniorrådgiver Per Lüdemann fra Helsedirektoratet kommer onsdag 17. oktober kl. 17.00 og orienterer. Også her byr vi på mat og drikke, så husk å melde deg på via denne lenken. Påmeldingsfrist søndag 14. oktober.

Begge kveldene blir streamet via Facebook. Gå inn på HivNorges Facebook-side (https://www.facebook.com/HivNorge/). Du kan sende spørsmål på sms under sendingene på 920 16 892.

 

KVINNESEMINAR
I helgen 19.-21. oktober arrangerer vi vårt kvinneseminar. Dette er et seminar for kvinner som lever med hiv og som bygger videre på modellen vi har hatt på disse seminarene det siste året.

Vi vil vektlegge en god blanding av de som har levd en stund med hiv og de som har hatt diagnosene kortere tid, da dette viser seg å være svært vellykket.

Vi vil prioritere nye deltakere og vil dekke reisekostnadene for de som bor utenfor Oslo-området. Vi vil samles på vårt kontor fredag ettermiddag og reise i fellesskap til seminar-stedet.

Deltakelse vil kreve gode norskkunnskaper. Avgjørelse om hvem som får delta denne gangen (om de eksempelvis har vært med flere ganger) tas når det nærmer seg seminaret. Det betyr at noen kan få beskjed om at de settes på venteliste inntil videre.

Påmelding via denne lenken innen 30. september.

 

VETERANER
Første helgen i november arrangerer vi for første gang et helgeseminar for menn som har sex med menn og som fikk diagnosen en stund før medisinene kom på markedet i 1996.

Dette er et etterspurt seminar som er utviklet sammen med våre veteraner og de har ønsket at dette i første omgang kun omfatter menn som har sex med menn. Vi vil vurdere å utvide med tilbud til heterofile kvinner og menn neste år, når vi har høstet erfaringen denne høsten.

Deltakelse vil kreve gode norskkunnskaper.

Påmelding via denne lenken innen 17. oktober.

 

For begge seminarene gjelder det at vi dekker reiseutgifter for de som bor utenfor Oslo-området og reise til seminarstedet skjer i fellesskap fra vårt kontor i Oslo.

Les også

schedule28.03.2020

→ Råd og informasjon om koronaviruset

Hvordan smitter det og hvordan forebygger man smitte? Hvar er symptomene på korona? Hva gjør man hvis man mistenker at man har blitt smittet?

schedule12.03.2020

→ Infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved OUS stenger

Infeksjonsmedisinsk poliklinikk på Ullevål stenger nå for alle hivpasienter. Dersom du skulle fornye din resept på planlagt kontroll vil dette nå skje automatisk uten at du møter opp. Resepter kan fornyes via Min Journal på www.helsenorge.no ved behov.

schedule19.05.2020

→ Gradually opening of the outpatient clinic at Ullevål

The outpatient clinic for infectious diseases at OUS is now open for blood tests prior to your consultation, for anyone with an appointment from week 22 onwards. Some patients will have the option of going to the clinic for their consultation.

schedule19.05.2020

→ La policlinica de enfermedades infecciosas en Ullevål reabre sucesivamente

La policlinica de enfermedades infecciosas de Ullevål permite que las personas que tienen su consulta desde la semana numero 22 se presente para pruebas de sangre antes de la consulta. A muchos pacientes tambien se ofrece una consulta normal con su medico.

Scroll Up