Sexarbeidere

- Vi er veldig skuffet over Norge. Å forby kjøp av sex løser verken problemer med trafficking, hiv og aids eller kvinneundertrykking generelt!

scheduleOppdatert: 25.09.2019

createForfatter: I Mexico: Olav André Manum (tekst og foto)

labelEmner:

Koreanske He-Jin Kim fyrer av denne salven straks jeg har fortalt at jeg kommer fra HivNorge og gjerne vil ha en prat. Det får jeg gjerne. Amerikanske Susan Lopez blir med. Samtalen kommer for det meste til å dreie seg om forbudet mot kjøp av sex som snart blir vedtatt i Norge.

 

 

De to står på en av de mange standsene for sexarbeidere på The Global Village, stedet for grasrotbevegelser og organisasjoner under Aids 2008 i Mexico. He-Jin Kim definerer seg som en transseksuell sexarbeider og representerer en koreansk aktivistgruppe for sexarbeidere, The Korean Sex Workers Rights Network. Susan Lopez er i Mexico på vegne av SWOP USA (Sex Workers’ Outreach Project) og paraplyorganisasjonen for sexarbeiderorganisasjoner i USA, Desiree som hun var med på å grunnlegge.

 

Løser ingen problemer

–Kriminalisering av sexarbeid løser ingen problemer, sier de begge nærmest i kor, –enten prostitusjon forbys fullstendig, eller man tar den mer nedlatende og patroniserende varianten som dere har gjort i Sverige og Norge.

– Tvert i mot mener vi at slike forbud krenker sexarbeidernes menneskerettigheter og gjør dem mer sårbare for vold og overgrep enten det er fra kunder eller fra halliker. Den enkelte sexarbeideren mister kontroll over sitt eget liv. Det skjer fordi virksomheten tvinges under jorda. Dette ser vi i land etter land som har kriminalisert prostitusjon.

Kim og Lopez er helt samstemte i sine synspunkter og hevder også at kriminalisering svekker, for ikke å si tilintetgjør, arbeidet for å forebygge hiv blant prostituerte og deres kunder. Kim hevder at man i Bangladesh for eksempel hadde kontakt med 2000 hjemløse prostituerte i ulike nettverk. Gjennom nettverkene og 14 drop in-sentra kunne de få informasjon om hiv, de kunne få kondomer og kunnskap om hvordan de skulle brukes slik at de beskyttet seg mot hiv. Etter at USA presset på for et forbud har nettverkene gått i oppløsning og 13 av drop in-sentrene er lagt ned. Med helt ødeleggende resultat for det forebyggende hiv-arbeidet og helsesituasjonen i landet for øvrig.

 

Norge ikke i noen særstilling

–Og det hjelper ikke å tro at rike Norge er annerledes, sier Lopez, for prostituerte reiser mye og langt for å skaffe seg et levebrød, og man aner ikke kunnskapsnivået på dem som prostituerer seg eller hvor gode de eller hvor interesserte de er i å beskytte seg.

I stedet for kriminalisering burde sexarbeiderne tas med på laget, sier Kim, de burde betraktes som ressurspersoner og oppmuntres til å beskytte seg selv og andre mot hiv. Men myndighetene bør også skjønne at – og det ser de ikke ut til å gjøre i Sverige og Norge – prostituerte er tenkende og intelligente mennesker. De ser og skjønner ting. De oppdager snart om en jente prostituerer seg mot sin vilje. De ser om noen er for unge. De ser om noen mishandles eller opptrer uansvarlig i forhold til hiv. Er de en del av et nettverk som tar dem på alvor, har de et sted å melde fra om overgrep eller at noen har behov for informasjon om hiv, så gjør de det og myndighetene har en reell mulighet til å få gjort noe med problemene og ikke bare lukke øynene for dem.

Les

Les også

schedule16.02.2024

→ Oppdaterte retningslinjer for hivbehandling

De nasjonale retningslinjene for oppfølging og behandling av hiv er oppdaterte og inneholder noen endringer fra 2023-utgaven. Injeksjonsbehandling, koinfeksjon med hepatitt B og vaksinering mot lungebetennelse er blant endringene som løftes frem.

schedule02.02.2024

→ Å bli eldre med hiv

—Det er fint at vi diskuterer temaet å bli eldre med hiv, da det sier noe om hvordan det medisinske bildet på hiv har endret seg. Nå retter vi fokus mot å leve lengre med livskvalitet, og ikke bare å overleve, slo overlege Birgitte Stiksrud fast under HivNorges temamøte om å bli eldre med hiv.