Skadereduserende tiltak

Inspirert av hvordan aktivister jobbet for å begrense hivepidemien på åttitallet, har Andrés Lekanger sammen med andre initiert gruppa ”Chemfriendly” for å ta et ansvar for å drive skadereduserende virksomhet blant skeive som fester rundt sex og dop – uten å bruke pekefingeren.

scheduleOppdatert: 08.01.2019

createForfatter: Olav André Manum (tekst og foto:)

labelEmner:

At skeive menn bruker illegale rusmidler for å øke sexlysten og nytelsen ved sex er en realitet. Det er likeledes en virkelighet at de organiserer fester rundt sex og dop. Enkelte vil si at dette bekrefter myten om den nytelsessyke homoen som setter sin egen nytelse før alt annet. Andre danner en aktivistgruppe som med utgangspunkt i denne realiteten ønsker å øke kunnskapen om rusmidler og redusere sjansene for overdosedødsfall og andre skader blant brukerne, kort sagt drive skadereduksjon i virkelighetens verden.

– Dette handler om våre skeive brødre og søstre, forklarer Andrés Lekanger, som er en av initiativtakerne til «Chemfriendly» gruppa, og vi har et ansvar for å løfte hverandre frem og ta vare på hverandre, sier han til Positiv. Lekanger er aktiv i styret i HivNorge, jobber i Sexarbeidernes interesseorganisasjon (Pion) og har en lang merittliste på ulike felt innenfor seksualpolitisk aktivisme.

– Chemfriendly-miljøet har sprunget ut av aktivister i Pion, HivNorge, Helseutvalget, Foreningen for tryggere ruspolitikk og Hepatitt C Klinikken. Vi lanserte oss under Oslo Pride sommeren 2018, men oppstarten går tilbake til HivNorges 30-årsmarkering i mai. – Der ble vi inspirert av fortellingen om hvordan aktivister hadde jobbet for å begrense hiv-epidemien på 1980-tallet gjennom informasjon og skadereduserende tiltak, som for eksempel utdeling av sterilt brukerutstyr.

INSPIRASJONSKILDE
Virusgruppa fra åttitallet er en sterk inspirasjonskilde. Virusgruppa under ledelse av Geir Morstad og Stein Rosenlund – som gikk under navnet Perla og Rosa – hadde dragshow, ispedd med informasjon og kunnskap, og de samlet inn penger til infeksjonsavdelingen på Ullevål sykehus hvor mange av våre folk lå. De sto for solidaritet i praksis.

– Vi gjør noe av det samme, forteller Lekanger, vi samarbeider med ulike dragartister, for eksempel House of Divas og X-Dolls, om infotainment-kvelder. Det vil si dragshow og opplysningsarbeid fra oss innimellom dragnummerne. Dette skjer på skeive utesteder, som vi har et nært samarbeid med. Dermed får vi lett adgang til relevante arenaer, sier Lekanger. Homopressen har også stilt seg udelt positivt til tiltaket, og frivillige stiller opp med å produsere materialet for oss. Dette er et fellesskapsprosjekt som det skeive miljøet i stor grad gjør sammen og støtter opp om.

Hvor utbredt fenomenet chemsex er, vites ikke med sikkerhet. I september ble den første norske studien på chemsex publisert. Den fant at 14 prosent av respondentene i en undersøkelse blant 1013 av sine brukere, selv mente de tilhørte dette miljøet. De hadde også høy utdannelse, var som oftest i fast jobb og bodde i Oslo. Lekanger tror ikke denne undersøkelsen forteller den endelige sannheten om chemsex-miljøet, og studien peker selv på at respondentene kun ble vervet fra Olafiaklinikken.

– Skeiv Verden, en organisasjon for skeive med innvandrerbakgrunn, forteller at mange av deres medlemmer driver med chemsex. Mange i den gruppa kan oppleve venteværelset på Olafiaklinikken som ubehagelig, og derfor er de kanskje ikke blitt rekruttert til studien.

KORREKT BRUK
Ikke det at det spiller så stor rolle for arbeidet som utføres.

– Målsettingen er å skape tillit hos brukerne av illegale rusmidler, gi dem kunnskap til å gjenkjenne og vite hvordan ulike stoffer virker, vi jobber for å redusere risikoen for overdose, og vi deler ut riktig brukerutstyr og gir informasjon om korrekt bruk for å unngå at infeksjoner smitter gjennom deling av brukerutstyr. Vi trekker på erfaringene og kompetansen fra hver enkelt aktivists bakgrunn. Brukerutstyret vi deler er produsert av Rusopplysningen.no.

Lekanger understreker at Chemfriendly ikke er en aktivistgruppe for avkriminalisering av illegale rusmidler, målsettingen er å tilby skadereduserende og helsefremmende kunnskap og livredding. Gruppa har ikke noe formalisert samarbeid med myndighetene på dette feltet, men Lekanger forteller at da skjenkekontrollen konfiskerte brukerutstyr etter Chemfriendly sitt forrige arrangement på Elsker, var tilbakemeldingene at de var positive til utdeling av brukerutstyr. – Det viktigste er at vi har tillit fra miljøet og blir invitert inn på ulike tilstelninger for å holde innlegg om rusmidler og rusbruk.

– Det handler ikke bare om å unngå overdoser og hiv på grunn av kondomløs sex, men også andre infeksjoner som for eksempel hepatitt C og syfilis. Det er derfor det er så viktig med kunnskap om riktig bruk av utstyret, forklarer aktivisten.

BYGGER TILLIT
Han forteller også at gruppa bygger tillit i alle retninger, men først og fremst til chemsex-miljøet.
– Mange av de vi snakker med når vi står på utesteder er overraskende åpne om eget illegalt rusbruk. De har et behov for å snakke med noen, og de tørster etter kunnskap. Navnet ”Chemfriendly” er hentet fra chemsex-miljøet, og skeive menn som søker sex i kombinasjon med illegale rusmidler vil bruke begrepene ”chem friendly” for å signalisere dette. ”Chem” eller ”chems” er forkortelse for ”chemicals”, altså rusmidler. Språk er viktig fordi skeive, hivpositive og folk som bruker illegale rusmidler er vant til et moraliserende budskap fra myndighetene. Dette skaper skam og en måte å beskytte seg selv mot skammen på er å avvise budskapet. Dersom vi bruker samme språk som helsepersonell, risikerer vi å leses som den samme myndigheten brukerne forbinder med skam-skapende budskap.
– Navnet vårt signaliserer ikke-moralisme. Det gir kanskje bedre samvittighet, og det viktigste for oss er at brukerne får den kunnskapen de trenger for å unngå skadevirkninger av rus og brukerutstyr.

FYLLER ET BEHOV
– Vi fyller et behov i miljøet og allerede neste år skal vi markere oss med egen stand under Oslo Pride, sier Lekanger stolt. Informasjon er tilgjengelig gjennom mange kanaler. Til våren planlegges fire kvelder der Chemfriendly skal stå sammen med dragartister og dele ut brukerutstyr og snakke med publikum og fire infotainmentkvelder.

De har også en Facebook-side som publiserer infoinnlegg som er relevante for denne gruppen. Deler av materiellet blir oversatt til arabisk, polsk, spansk og engelsk så muligheten for å nå mange skulle være så stor som nødvendig.

Man kan innvende at den harde kjernen av rusbrukere i chemsex-miljøet ikke går ut på utesteder og dermed ikke nås med budskapet. Til det mener Lekanger at man må ta i bruk nytelsen som et forebyggende verktøy.

– De fleste i Chemfriendly har elskere som deltar i chemsex-
miljøer, og vi arbeider for å inkludere disse i utarbeidelse av tiltaket vårt. Slik kan vi spre ut eierskapet for prosjektet.

 

Les også

schedule12.06.2024

→ Forebyggende eller risikabelt?

Har du hørt om DoxyPEP? Syntes du økningen av seksuelt overførbare infeksjoner er bekymrende? I enkelte land og på digitale plattformer hører man at antibiotika som forebyggende behandling (DoxyPEP) er løsningen på økningen av seksuelt overførbare infeksjoner. Vil DoxyPEP faktisk være redningen eller vil det forverre antibiotikaresistens-situasjonen?

schedule06.06.2024

→ Faglig påfyll og erfaringsutveksling 

I mai arrangerte HivNorge, i samarbeid med infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, et seminar for ukrainere som lever med hiv. HivNorge erfarer at det stor verdi i å etablere samhold og legge til rette for gode samtaler i trygge omgivelser.