— Solidaritet er som solskinn 

….og vi fortjener alle solskinn, sier menneskerettighetsaktivist og feminist Dumi Gatsha. Gatsha, direktør i Norad og generalsekretær i Leger Uten Grenser i Norge møttes til panelsamtale om folkehelsetrusselen som ofte rammer skeive liv. 

scheduleOppdatert: 28.06.2024

createForfatter: Guro Sørensen

labelEmner:

Under årets Pride House, arrangerte HivNorge sammen med LHL Internasjonal (LHLI) og Leger Uten Grenser en panelsamtale med temaet: Hiv og tuberkulose tar for mange skeive liv, kan vi stoppe det? Laila Løchting fra LHLI orienterte innledningsvis om den høye forekomsten av, og sårbarheten for å få både hiv og tuberkulose blant skeive mennesker globalt. Diskriminerende helsetilbud og anti-homofili-lover er blant noen av faktorene som truer skeive menneskeliv globalt.  

FN har satt et mål om å utrydde hiv, tuberkulose og malaria som en folkehelseutfordring innen 2030. Likevel kutter den norske regjeringen støtten til UNAIDS og det er usikkert på hvilket nivå Norges bidrag til Det globale fondet videreføres. LHL Internasjonal og HivNorge jobber for å sikre økonomisk støtte fra Norge for å støtte arbeidet i kampen mot hiv og tuberkulose i land hvor dette trengs mest. 

Norads direktør, Både Vegard Solhjell, poengterte at det er gjort enorme framskritt i arbeidet mot hiv og tuberkulose, dette må vi ikke glemme. Han forklarte videre at det er store behov for bistand innen ulike felt, og dette medfører at den økonomiske støtten til blant annet helse blir redusert. Norad prioriterer helsehjelp høyt, og de gjør dette ved å bidra til å bygge opp sterke helsesystemer med formål om å oppnå bærekraftige helsetilbud, fremfor å iverksette enkelttiltak, understreker han. 

Lindis Hurum, generalsekretær i Leger Uten Grenser i Norge uttrykte at hun syntes det er leit at noen skal dø av hiv eller tuberkulose i dag, da dette kan unngås med medisinsk behandling. Hun sa at det er først i den senere tid at Leger Uten Grenser har blitt bevisst på og har satt inn tiltak for å nå de mest sårbare av de allerede sårbare gruppene de jobber ovenfor. Leger Uten Grenser skolerer ansatte, de inkludere skeive i ansattgruppa, og de tilpasser prosjekter slik at de når den skeive populasjonen og andre sårbare i deres eksisterende krisearbeid.  

HivNorge var også heldige å få besøk av Dumi på vårt kontor, og vi utvekslet erfaringer rundt politisk påvirknings- og rettighetsarbeid.

Dumi Gatshaer en Botswansk menneskerettighetsaktivist, en feminist og en representant fra det skeive sivile samfunnet. Gatsha poengterte at skeive er ikke trygge. Arvet lovverk har bidratt til at skeive er utsatt for vold, trakassering og har mangel på trygghet, noe som bidrar til at skeive ikke oppsøker eksisterende helsetilbud, selv ikke de tilbudene som vil tilbys fra helsesystemer støttet av Norad. Hen bemerket at det finnes alternative løsninger for å tilby helsehjelp, helsehjelp som alle vil oppsøke og benytte, men da må støtten nå grasrotorganisasjoner og man må høre hva som meldes fra målgruppene selv. Landene hvor hiv og tuberkulose fortsatt er store folkehelsetrusler og tar mange liv, er i land hvor hiv og tuberkulose ikke er prioritert av landets myndigheter. —Solidaritet er som solskinn, og vi fortjener alle solskinn, sa Gatsha. 

Hurum støttet behovet for å nå ut til grasrota, og viktigheten av å jobbe tett med sivilt samfunn. Hun uttrykket fortvilelse over hvordan utviklingen går, og støtter ikke Solhjells optimistiske syn på hvor langt vi har kommet. Hun var enig i at det er viktig å bygge sterke helsesystemer, men hun la til at det er nødvendig å ha tiltak som når de særskilte og ulike målgruppene, slik at alle blir nådd, og og la til at dette er mulig. Solhjell tydeliggjorde at Norad jobber med dette, nettopp ved å bygge sterke helsesystemer som innebærer det å nå den lokale legen og jordmora, og at det ikke bare betyr å jobbe med systemene på toppen. 

Avslutningsvis blir panelet spurt om vi kan stoppe at hiv og tuberkulose tar for mange skeive liv. — Ja, vi kan stoppe dette, sier Gatsha. Hen følger opp at dette kan stoppes, men da må vi jobbe inkluderende og legger til begrepet ingenting for oss, uten oss.  

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.