Statsbudsjettet for 2018

Torsdag 12. oktober forelå Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2018 og HivNorge er bekymret. HivNorge har gått gjennom budsjettet og registrerer at tilskuddene til de av oss som arbeider med forebygging av hiv og ivaretakelse av mennesker som lever med hiv, videreføres på relativt samme nivå som i år. — Vi hadde ønsket en økning, […]

scheduleOppdatert: 20.02.2018

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

Torsdag 12. oktober forelå Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2018 og HivNorge er bekymret.

HivNorge har gått gjennom budsjettet og registrerer at tilskuddene til de av oss som arbeider med forebygging av hiv og ivaretakelse av mennesker som lever med hiv, videreføres på relativt samme nivå som i år. — Vi hadde ønsket en økning, da utfordringene øker, både innenfor forebygging og ivaretakelse, sier generalsekretær Anne-Karin Kolstad. — Dette skal vi formidle på en god måte når vi får anledningen gjennom budsjetthøringene på Stortinget senere i høst.

— Det som bekymrer oss er at regjeringen nå iverksetter overføringen av finansieringsansvaret for hivmedisiner fra Folketrygden til de regionale helseforetak, forsetter hun.

Alle medisiner, uansett sykdom skal nå gjennom en kost/nytte-vurdering og de regionale helseforetakene skal forhandle prisen på medisiner med legemiddelindustrien. Ifølge Kolstad er dette som forventet og bidrar forhåpentligvis ikke til drastiske endringer i tilgangen til hivmedisiner.

Regjeringen overfører midler fra Folketrygden til de regionale helseforetak som skal dekke inn dette, men nivået på overføringen er for lav. Overføringen reduseres med 20 millioner fordi man forventer å kunne spare inn over en stor sum på å sikre lavere priser på medisiner ved at Regionale helseforetak forhandler med legemiddelindustrien. Samtidig skal det av samme overføringspott brukes 8 millioner til å utvikle en metodevurdering og til forhandlingsarbeid.

Inntil i dag har man kunne få den beste hivmedisin, uavhengig av pris og dette har bidratt til at mennesker som lever med hiv i dag, er smittefri og lever like lenge som andre. Gode medisiner og muligheten til å bytte raskt til medisiner som er uten bivirkninger og mindre giftige har vært bærebjelken i det som betegnes som en av de største medisinske suksesser man har hatt de siste 30 årene. HivNorge er bekymret for to ting, sier generalsekretæren. — Hva skjer om de regionale helseforetakene ikke klarer å forhandle ned prisene, eller når sykehusøkonomien tvinger frem budsjettkutt?

— Vi er overbevist om at alle de dyktige infeksjonsmedisinerne i landet vårt vil kjempe for å sikre alle som lever med hiv den beste behandling, sier Kolstad. — Men, det vil som mye annet i samfunnet til slutt handle om prioritering. Og, med Stortingets vedtak om å overføre finansiering av medisiner fra Folketrygden til de regionale helseforetak, vil flere sykdomsgrupper bli satt opp mot hverandre i årene fremover.

— Vi i HivNorge vil kjempe for at alle som lever med hiv skal få den beste hivmedisin, fordi etterlevelse og å leve godt med en livslang kronisk sykdom er så viktig, sier Kolstad. — Det er også svært viktig med vellykket medisinering av mennesker som lever med hiv fordi det er det viktigste smitteforebyggende tiltak vi har i dag! Vi vil også understreke at stortinget ved behandlingen av prioriteringsmeldingen la til i merknad at smittevernhensynet skulle være førende i forbindelse med prioritering av hivmedisiner, avslutter Kolstad.

Les også

schedule24.06.2022

→ Bli med HivNorge i paraden på lørdag

I Spikersuppa i Oslo sentrum er det i disse dager et yrende folkeliv. — Vi i HivNorge har gledet oss lenge til å endelig markere Pride i Oslo igjen. Vi gleder spesielt til paraden på lørdag, og håper mange vil gå sammen med oss, inviterer HivNorges generalsekretær Anne-Karin Kolstad.

schedule22.06.2022

→ Oslo har blitt en Fast Track City

Mandag denne uken signerte Oslo kommune avtalen om å bli en Fast Track City (FTC), det vil si en av byene i verden som forplikter seg til å nå UNAIDS sitt mål for å overvinne hivepidemien innen 2030. Helsebyråd Robert Steen innledet seremonien med å snakke litt om bakgrunnen til at Oslo ønsker å bli en del av dette arbeidet.