Bli medlem

English

Kontakt oss

Statsbudsjettet for 2018

Torsdag 12. oktober forelå Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2018 og HivNorge er bekymret. HivNorge har gått gjennom budsjettet og registrerer at tilskuddene til de av oss som arbeider med forebygging av hiv og ivaretakelse av mennesker som lever med hiv, videreføres på relativt samme nivå som i år. — Vi hadde ønsket en økning, […]

scheduleOppdatert: 20.02.2018

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

Torsdag 12. oktober forelå Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2018 og HivNorge er bekymret.

HivNorge har gått gjennom budsjettet og registrerer at tilskuddene til de av oss som arbeider med forebygging av hiv og ivaretakelse av mennesker som lever med hiv, videreføres på relativt samme nivå som i år. — Vi hadde ønsket en økning, da utfordringene øker, både innenfor forebygging og ivaretakelse, sier generalsekretær Anne-Karin Kolstad. — Dette skal vi formidle på en god måte når vi får anledningen gjennom budsjetthøringene på Stortinget senere i høst.

— Det som bekymrer oss er at regjeringen nå iverksetter overføringen av finansieringsansvaret for hivmedisiner fra Folketrygden til de regionale helseforetak, forsetter hun.

Alle medisiner, uansett sykdom skal nå gjennom en kost/nytte-vurdering og de regionale helseforetakene skal forhandle prisen på medisiner med legemiddelindustrien. Ifølge Kolstad er dette som forventet og bidrar forhåpentligvis ikke til drastiske endringer i tilgangen til hivmedisiner.

Regjeringen overfører midler fra Folketrygden til de regionale helseforetak som skal dekke inn dette, men nivået på overføringen er for lav. Overføringen reduseres med 20 millioner fordi man forventer å kunne spare inn over en stor sum på å sikre lavere priser på medisiner ved at Regionale helseforetak forhandler med legemiddelindustrien. Samtidig skal det av samme overføringspott brukes 8 millioner til å utvikle en metodevurdering og til forhandlingsarbeid.

Inntil i dag har man kunne få den beste hivmedisin, uavhengig av pris og dette har bidratt til at mennesker som lever med hiv i dag, er smittefri og lever like lenge som andre. Gode medisiner og muligheten til å bytte raskt til medisiner som er uten bivirkninger og mindre giftige har vært bærebjelken i det som betegnes som en av de største medisinske suksesser man har hatt de siste 30 årene. HivNorge er bekymret for to ting, sier generalsekretæren. — Hva skjer om de regionale helseforetakene ikke klarer å forhandle ned prisene, eller når sykehusøkonomien tvinger frem budsjettkutt?

— Vi er overbevist om at alle de dyktige infeksjonsmedisinerne i landet vårt vil kjempe for å sikre alle som lever med hiv den beste behandling, sier Kolstad. — Men, det vil som mye annet i samfunnet til slutt handle om prioritering. Og, med Stortingets vedtak om å overføre finansiering av medisiner fra Folketrygden til de regionale helseforetak, vil flere sykdomsgrupper bli satt opp mot hverandre i årene fremover.

— Vi i HivNorge vil kjempe for at alle som lever med hiv skal få den beste hivmedisin, fordi etterlevelse og å leve godt med en livslang kronisk sykdom er så viktig, sier Kolstad. — Det er også svært viktig med vellykket medisinering av mennesker som lever med hiv fordi det er det viktigste smitteforebyggende tiltak vi har i dag! Vi vil også understreke at stortinget ved behandlingen av prioriteringsmeldingen la til i merknad at smittevernhensynet skulle være førende i forbindelse med prioritering av hivmedisiner, avslutter Kolstad.

Les også

schedule28.03.2020

→ Råd og informasjon om koronaviruset

Hvordan smitter det og hvordan forebygger man smitte? Hvar er symptomene på korona? Hva gjør man hvis man mistenker at man har blitt smittet?

schedule12.03.2020

→ Infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved OUS stenger

Infeksjonsmedisinsk poliklinikk på Ullevål stenger nå for alle hivpasienter. Dersom du skulle fornye din resept på planlagt kontroll vil dette nå skje automatisk uten at du møter opp. Resepter kan fornyes via Min Journal på www.helsenorge.no ved behov.

schedule19.05.2020

→ Gradually opening of the outpatient clinic at Ullevål

The outpatient clinic for infectious diseases at OUS is now open for blood tests prior to your consultation, for anyone with an appointment from week 22 onwards. Some patients will have the option of going to the clinic for their consultation.

schedule19.05.2020

→ La policlinica de enfermedades infecciosas en Ullevål reabre sucesivamente

La policlinica de enfermedades infecciosas de Ullevål permite que las personas que tienen su consulta desde la semana numero 22 se presente para pruebas de sangre antes de la consulta. A muchos pacientes tambien se ofrece una consulta normal con su medico.

Scroll Up