Statsbudsjettet

Regjeringen øker hivpotten med en drøy million kroner til neste år. Det dekker ikke en gang prisøkningen. - Helseministeren forstår ikke alvoret av økningen i smittetallene og manglende kunnskap i befolkningen, sier HivNorges generalsekretær Evy-Aina Røe.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Av Arne Walderhaug (tekst og foto)

labelEmner:

Generalsekretær Evy-Aina Røe har forståelse for at det ikke gjøres betydelige endringer uten en ny strategiplan. – Men vi etterlyser en statsråd som har vilje og evne til å forstå at man må handle når smittetallene er slik de er og som er villig til å møte oss for å drøfte situasjonen.

Bevilgningene til smittevern har stått på stedet hvil de siste årene og ligger på et nivå som er betydelig lavere enn for ti år siden. Samtidig er smittetallene neste tredoblet. – Hvordan kan regjeringen forvente lavere smittetall og at hivpositive skal få en bedre hverdag uten økte midler på området, spør Evy-Aina Røe og etterlyser fortgang i arbeidet med en ny nasjonal strategiplan. – Her ligger de helt bakpå, sier Røe.

I Helsedepartementets budsjett står det blant annet at: «Arbeidet med å redusere forekomsten av seksuelt overførbare infeksjoner, særlig blant menn og ungdom, skal fortsette. Målrettede forebyggende tiltak, testing, smitteoppsporing og oppfølging tilpasset de ulike målgruppene skal prioriteres. I lys av det økende antallet kvinner og menn som lever med hiv, vil det i 2009 legges vekt på å styrke tilbudene om psykososial oppfølging i tjenesteapparatet og organisasjonene.» Videre peker departementet på at «det skal settes inn tiltak som er tilpasset kvinners særskilte behov. »

– Det er ikke mulig å gjennomføre dette med disse i bevilgningene, sier Evy-Aina Røe og etterlyser mer samsvar mellom den nasjonale satsingen og Norges internasjonale satsing på hiv- og aidsområdet.

holdningsundersøkelse

Les også

schedule01.07.2022

→ Tilfeller av apekopper i Norge 

Siden de første meldingene kom om utbrudd av apekopper i Europa, har sykdommen nå også spredd seg til Norge. Folkehelseinstituttet har registrert flere tilfeller i Norge, og oppfordrer særlig menn som har sex med menn om å være oppmerksomme på eventuelle symptomer.  

schedule30.06.2022

→ Noen å snakke med

Etter helgens alvorlige hendelse er vi mange som er berørt på ulike måter. Mange kan ha behov for å snakke med noen og dele de erfaringer vi har gjort oss etter hendelsene i Rosenkrantz’ gate.