Bli medlem

English

Kontakt oss

Stortingsvedtak gir dårligere hivbehandling

Et vedtak i Stortinget i desember 2016 kan bety at hivpositive ikke lenger får tilbud om én pille om dagen, men kan måtte gå tilbake et regime med to eller tre daglige piller. Vi er kjent med at infeksjonsleger allerede har informert noen av sine pasienter at de må være forberedt på et skifte.

scheduleOppdatert: 23.03.2018

createForfatter: Arne Walderhaug

labelEmner:

Generalsekretær Anne-Karin Kolstad i HivNorge sier at årsaken til dette er Stortingets vedtak om at det fra 1. januar i år er sykehusene selv som skal betale for medisinen, og ikke gjennom Folketrygden slik det har vært fram til nå. Hivmedisinene blir en del av et trangt sykehusbudsjett og sykehusene er pålagt av Stortinget å spare 20 millioner kroner for bruk av hivmedisiner. Dette til tross for at 200 nye pasienter i løpet av året settes på medisiner.

– Dette gir et langt dårligere medisinsk tilbud til mennesker som lever med hiv, sier generalsekretæren. – Ikke bare frykter vi at dette vil gi langt svakere etterlevelse, men sjansene for uheldige bivirkninger øker også, legger hun til og presiserer at myndighetene med dette setter hivbehandlingen mer enn ti år tilbake. HivNorge anmoder alle medlemmer og andre som lever med hiv om å ta kontakt om de skulle oppleve at de ikke lenger får tilgang til den/de hiv-legemidler som de har fått tidligere.

HivNorge er representert med brukerrepresentant i spesialistgruppen for Sykehusinnkjøps anbudskonkurranse for hiv-legemidler, og håper i det lengste at spesialistgruppen setter pasientene først. Kolstad frykter også at det medisinfirmaet som vinner anbudet vil tvinge gjennom at det er kun denne medisinen som skal benyttes. – Det vil gi legene mindre spillerom med å finne en medisin som passer pasienten og som gir minst mulig bivirkninger, sier generalsekretær Anne-Karin Kolstad. Hun synes det er uakseptabelt at man ikke skal få den beste medisinen som finnes og som bidrar til å gi hivpositive gode liv.

Kolstad understreker også at HivNorge fikk inn en merknad da den såkalte Prioriteringsmeldingen ble behandlet i Stortinget hvor det tydelig gikk fram at ”smittevern skal veien tyngst når anbud skal gjøres på hivlegemidler”. HivNorge mener også at vedtaket i Stortinget er i strid med smittevernloven. Den slår fast at myndighetene ikke kan nekte behandling med en påvist allmennfarlig smittsom sykdom på grunn av manglene budsjetter.

HivNorge skal om kort tid møte med ulike politikere og fraksjon i helsekomiteen, og har uttrykt vår bekymring til politisk ledelse i Helse- og omsorgskomiteen. Nå håper vi at politikerne forstår at de har gjort et vedtak de ikke har sett konsekvensen av. – Vi vil jobbe kontinuerlig overfor myndighetene for å få reversert situasjonen som har oppstått og vi oppdaterer nytt på våre nettsider og Facebook-siden når slikt foreligger, avslutter generalsekretæren.

Les også

schedule28.03.2020

→ Råd og informasjon om koronaviruset

Hvordan smitter det og hvordan forebygger man smitte? Hvar er symptomene på korona? Hva gjør man hvis man mistenker at man har blitt smittet?

schedule12.03.2020

→ Infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved OUS stenger

Infeksjonsmedisinsk poliklinikk på Ullevål stenger nå for alle hivpasienter. Dersom du skulle fornye din resept på planlagt kontroll vil dette nå skje automatisk uten at du møter opp. Resepter kan fornyes via Min Journal på www.helsenorge.no ved behov.

schedule19.05.2020

→ Gradually opening of the outpatient clinic at Ullevål

The outpatient clinic for infectious diseases at OUS is now open for blood tests prior to your consultation, for anyone with an appointment from week 22 onwards. Some patients will have the option of going to the clinic for their consultation.

schedule19.05.2020

→ La policlinica de enfermedades infecciosas en Ullevål reabre sucesivamente

La policlinica de enfermedades infecciosas de Ullevål permite que las personas que tienen su consulta desde la semana numero 22 se presente para pruebas de sangre antes de la consulta. A muchos pacientes tambien se ofrece una consulta normal con su medico.

Scroll Up