Svineinfluensa

Risikogrupper og helsepersonell tilbys vaksinering mot pandemisk influensa først. Vaksineringen ventes å starte i siste halvdel av oktober, melder helsemyndighetene.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter:

labelEmner:

Anbefalingen er basert på kunnskap om sykdommen og dokumentasjonen om vaksinen. Det har også vært lagt vekt på vaksineanbefalinger fra Verdens helseorganisasjon og amerikanske og europeiske smittevernmyndigheter, samt konklusjoner fra britiske, svenske og nederlandske myndigheter.

Vaksinasjon er den beste beskyttelsen mot pandemisk influensa. Det viktigste formålet med vaksineringen er å beskytte den enkelte mot komplikasjoner og død. I tillegg er det et mål å redusere belastningen på helsetjenesten og holde helsetjenestene i gang.

Visse grupper av befolkningen har økt risikoe for komplikasjoner og død av sykdommen. Disse risikogruppene anbefales å ta vaksine slik at den enkelte blir beskyttet mot sykdom, komplikasjoner og død. Dette er de risikogruppene som først vil få tilbud om vaksine:

1. Gravide i andre og tredje trimester. Gravide i første trimester med risiko for alvorlig sykdomsforløp kan vaksineres etter nærmere vurdering.

2. Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp i alderen 3-64 år, det vil si de med følgende tilstander:

* kroniske luftveissykdommer (inkludert astma med behov for stadig legemiddelbehandling eller innleggelser), spesielt personer med nedsatt lungekapasitet

* kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, men ikke bare høyt blodtrykk

* nedsatt forsvar mot infeksjoner, uansett årsak

* diabetes mellitus type 1 eller 2

* kronisk nyresvikt

* kronisk leversvikt

* kronisk nevrologisk sykdom eller skade

* svært alvorlig fedme, dvs kroppsmasseindeks over 40 kg/m2

disse

Ved begrenset mengde vaksine, vil de yngste blir vaksinert først. Så snart data fra nye utprøvinger av vaksinen blant små barn foreligger, vil det bli vurdert å vaksinere ned til ½ års alder.

Les også

schedule01.07.2022

→ Tilfeller av apekopper i Norge 

Siden de første meldingene kom om utbrudd av apekopper i Europa, har sykdommen nå også spredd seg til Norge. Folkehelseinstituttet har registrert flere tilfeller i Norge, og oppfordrer særlig menn som har sex med menn om å være oppmerksomme på eventuelle symptomer.  

schedule30.06.2022

→ Noen å snakke med

Etter helgens alvorlige hendelse er vi mange som er berørt på ulike måter. Mange kan ha behov for å snakke med noen og dele de erfaringer vi har gjort oss etter hendelsene i Rosenkrantz’ gate.