Syse avsporer hivdebatten

Folkehelseinstituttet kom 1.desember i år med en gladnyhet om at det er minimal smitterisiko når hivpositive er på vellykket hivbehandling, og at dette må gi straffefritak på lik linje med kondom. Med bakgrunn i dette pågår det en debatt hvor blant andre professor Stig Frøland og leder av Syse-utvalget Aslak Syse deltar.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Leif-Ove Hansen

labelEmner:

Les også:

Folkehelseinstituttet: Tre bedre grep i arbeidet mot hiv og aids

HivNorge mener at debatten nå avsporer, og her kan du lese HivNorges svar til debatten:

Aslak Syse og Folkehelseinstituttet (fhi) er så enige at julefreden kan senke seg både hos nervøse rundbrennere, straffeglade moralister og hivpositive på vellykket behandling.

Fhi kom 1.desember i år med en gladnyhet om at det er minimal smitterisiko når hivpositive er på vellykket hivbehandling, og at dette må gi straffefritak på lik linje med kondom. Dette mente også Syse-utvalget.

Fhi kommer med faglige råd om hvordan hivpositive spesielt og folk generelt skal forholde seg til hivsmitte. Syse-utvalget mente at Folkehelseinstituttets faglige anbefalinger skal være førende. Det de sier er at siden Syse-utvalget ga fra seg sine anbefalinger i NOUen Kjærlighet og Kjøletårn, så kan man nå vise til forskning som viser at smittsomheten for hiv over tid er minimal på vellykket behandling. Det virker til at Syse ikke har fått med seg dette.

Syse og Fhi er enige om at hivpositive på vellykket behandling ikke skal straffeforfølges. Det er da veldig rart at Syse avsporer fra dette positive budskapet, med ”skal ikke hivpositive som påfører andre hivinfeksjon gjennom forsettelig eller klandreverdig opptreden være straffeansvarlig?”

Det er få som er uenige i dette, debatten har vært å opplyse om at nå slår Fhi fast det som forskning og infeksjonsleger har sagt om hivbehandling.

HivNorge mener at Fhi ikke skal stilles til veggen for dette, de skal gi råd om helsefaglige problemstillinger, ikke mene noe om straffeansvar.

Det er også verdt å merke seg at den ”alminnelige rettsfølelse” til legdommere blir nevnt, ved at de ønsker strengere straffer. Det er ikke rart da denne følelsen styres av hvilken kunnskap og forståelse man har av hiv, dette bør Syse også ta innover seg at han har et ansvar for å øke.

HivNorge synes uansett Syses ord ligger utenfor det som er den vanlige hivpositive i Norge i dag. Når vi har en behandlingsgrad på over 90 % av ca 5000 hivpositive blir det en svært liten potensiell gruppe hivpositive Syse skriver om.

Det er ikke slik at hivpositive generelt er uansvarlige og setter andres liv og helse i fare. Det er heller det motsatte som er tilfellet, hivpositive som vet om diagnosen tar ansvaret gjennom kondombruk og medisinering. De som har blitt hivpositive har som de fleste av dere som leser dette er – vært hivnegative, og hatt helt vanlig ubeskyttet sex som gjorde at de fikk hiv.

HivNorge mener det er på tide å ta innover seg den nye kunnskapen som finnes om hivbehandlingen, at den er god og gjør at hivpositive ikke smitter andre med hiv!

Derfor mener HivNorge fortsatt at:Kondombruk er straffebefriendeSamtykke er straffebefriendeVellykket hivbehandling er straffebefriende

Derfor mener HivNorge fortsatt at:

Hvis ikke ender vi opp med at hivpositive kan bli (for)dømt på grunn av andres frykt for smitte og ikke en reell smittefare.

Les også

schedule12.06.2024

→ Forebyggende eller risikabelt?

Har du hørt om DoxyPEP? Syntes du økningen av seksuelt overførbare infeksjoner er bekymrende? I enkelte land og på digitale plattformer hører man at antibiotika som forebyggende behandling (DoxyPEP) er løsningen på økningen av seksuelt overførbare infeksjoner. Vil DoxyPEP faktisk være redningen eller vil det forverre antibiotikaresistens-situasjonen?

schedule06.06.2024

→ Faglig påfyll og erfaringsutveksling 

I mai arrangerte HivNorge, i samarbeid med infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, et seminar for ukrainere som lever med hiv. HivNorge erfarer at det stor verdi i å etablere samhold og legge til rette for gode samtaler i trygge omgivelser.