Ta hivtesten hjemme

I dag lanserer Helseutvalget en hivtest til hjemmebruk. Daglig leder Rolf Martin Angeltvedt håper dette kan bidra til at flere tester seg, og på den måten også bidra til at færre smittes.

scheduleOppdatert: 20.12.2022

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

En av hovedutfordringene i kampen mot hivviruset er at mange ikke vet at de er smittet. FN anslår at så mange som halvparten av verdens smittede ikke vet det selv. I dag er det sånn at alle som tester positivt for hiv i Norge får tilbud om å starte behandlingen med én gang. – Ved å starte behandling så raskt som mulig kan man leve lange og gode liv, og er man på vellykket behandling unngår man å smitte andre, sier Angeltvedt.

Lanserer hjemmetest for hiv og nye websider: Rolf Angeltvedt, daglig leder i Helseutvalget. Foto: Thomas Ekstrøm.

– Vi håper at muligheten til å gjøre dette på egenhånd vil bidra til at flere velger å ta en hivtest, sier Angeltvedt. – Selvtesten for hiv kan sammenlignes med en graviditetstest: man gjør alt på egenhånd og får svaret med én gang. Dukker det opp én strek på testen har man ikke hiv, vises to streker har man mest sannsynlig hiv.

Dersom man tester positivt, har Helseutvalget tilbud om oppfølging både på telefon, chat og ansikt til ansikt. – Vi samarbeider med sykehus over hele landet om videre oppfølging og behandling for de som får et positivt prøvesvar, sier Angeltvedt.

– Testen gir det vi kaller en indikasjon på at man har hiv, så om man får to streker er det viktig at man tar nye prøver hos fastlegen eller hos en klinikk for å få bekreftet resultatet, sier Angeltvedt.

Helseutvalgets

De nye selvtestene for hiv er et prøveprosjekt i regi av Helseutvalget, med støtte fra Helsedirektoratet.

Les også

schedule27.09.2023

→ PrEP på agendaen

Som en del Fast Track Cities 2023-konferansen i Amsterdam har HivNorge deltatt på flere foredrag og erfaringsutvekslinger om den hiv-forebyggende behandlingen PrEP. PrEP er et viktig og aktuelt tema under konferansen, siden introduksjonen av PrEP har bidratt til stor reduksjon av nye hivtilfeller globalt.

schedule26.09.2023

→ Fast Track Cities 2023-konferansen er i gang

Fagpersoner, aktivister og berørte på hivfeltet er samlet for å dele erfaringer, presentere forskningsresultater og for å styrke det internasjonale nettverket. – Arbeidet for å ende hivepidemien er ikke bare medisinsk, i dag er den største utfordringen stigmaet og de sosiale belastningene relatert til hiv, forteller Amsterdams ordfører.